วางศิลาฤกษ์วัดใหม่และบูชาขอบพระคุณ ณ ชุมชนวัดราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน ค.ศ.2016

Thumbnail Image Table
IMG_0298.JPG
10/4/2559 9:37:28
Size (KB)  :  5,302 KB
IMG_0301.JPG
10/4/2559 9:38:02
Size (KB)  :  3,562 KB
IMG_0302.JPG
10/4/2559 9:38:12
Size (KB)  :  2,542 KB
IMG_0304.JPG
10/4/2559 9:39:46
Size (KB)  :  5,733 KB
IMG_0305.JPG
10/4/2559 9:41:34
Size (KB)  :  2,729 KB
IMG_0307.JPG
10/4/2559 9:42:38
Size (KB)  :  2,808 KB
IMG_0308.JPG
10/4/2559 9:42:44
Size (KB)  :  4,274 KB
IMG_0309.JPG
10/4/2559 9:42:56
Size (KB)  :  4,960 KB
IMG_0310.JPG
10/4/2559 9:43:56
Size (KB)  :  3,895 KB
IMG_0311.JPG
10/4/2559 9:44:08
Size (KB)  :  4,723 KB
IMG_0312.JPG
10/4/2559 9:44:46
Size (KB)  :  4,460 KB
IMG_0313.JPG
10/4/2559 9:44:54
Size (KB)  :  5,059 KB
IMG_0315.JPG
10/4/2559 9:48:14
Size (KB)  :  4,126 KB
IMG_0316.JPG
10/4/2559 9:49:38
Size (KB)  :  5,024 KB
IMG_0317.JPG
10/4/2559 9:49:40
Size (KB)  :  5,950 KB
IMG_0318.JPG
10/4/2559 9:50:36
Size (KB)  :  4,859 KB
IMG_0319.JPG
10/4/2559 9:52:00
Size (KB)  :  3,760 KB
IMG_0321.JPG
10/4/2559 9:56:16
Size (KB)  :  4,865 KB
IMG_0324.JPG
10/4/2559 9:58:02
Size (KB)  :  5,472 KB
IMG_0325.JPG
10/4/2559 9:58:14
Size (KB)  :  3,753 KB
IMG_0326.JPG
10/4/2559 9:59:06
Size (KB)  :  4,902 KB
IMG_0327.JPG
10/4/2559 10:00:36
Size (KB)  :  3,018 KB
IMG_0328.JPG
10/4/2559 10:00:38
Size (KB)  :  2,630 KB
IMG_0332.JPG
10/4/2559 10:01:28
Size (KB)  :  2,789 KB
IMG_0333.JPG
10/4/2559 10:01:38
Size (KB)  :  3,100 KB
IMG_0334.JPG
10/4/2559 10:01:56
Size (KB)  :  2,507 KB
IMG_0336.JPG
10/4/2559 10:02:24
Size (KB)  :  3,725 KB
IMG_0338.JPG
10/4/2559 10:02:56
Size (KB)  :  3,197 KB
IMG_0339.JPG
10/4/2559 10:03:02
Size (KB)  :  2,850 KB
IMG_0340.JPG
10/4/2559 10:03:30
Size (KB)  :  5,417 KB
IMG_0341.JPG
10/4/2559 10:03:58
Size (KB)  :  3,428 KB
IMG_0342.JPG
10/4/2559 10:05:14
Size (KB)  :  2,506 KB
IMG_0343.JPG
10/4/2559 10:05:52
Size (KB)  :  3,884 KB
IMG_0344.JPG
10/4/2559 10:06:08
Size (KB)  :  2,651 KB
IMG_0345.JPG
10/4/2559 10:06:20
Size (KB)  :  2,600 KB
IMG_0346.JPG
10/4/2559 10:06:28
Size (KB)  :  2,570 KB
IMG_0347.JPG
10/4/2559 10:06:40
Size (KB)  :  2,690 KB
IMG_0348.JPG
10/4/2559 10:07:10
Size (KB)  :  2,701 KB
IMG_0349.JPG
10/4/2559 10:07:20
Size (KB)  :  2,737 KB
IMG_0351.JPG
10/4/2559 10:07:50
Size (KB)  :  3,124 KB
IMG_0352.JPG
10/4/2559 10:08:02
Size (KB)  :  2,811 KB
IMG_0353.JPG
10/4/2559 10:08:22
Size (KB)  :  2,537 KB
IMG_0354.JPG
10/4/2559 10:09:20
Size (KB)  :  2,376 KB
IMG_0355.JPG
10/4/2559 10:09:38
Size (KB)  :  4,741 KB
IMG_0356.JPG
10/4/2559 10:09:38
Size (KB)  :  4,401 KB
IMG_0357.JPG
10/4/2559 10:09:44
Size (KB)  :  5,144 KB
IMG_0358.JPG
10/4/2559 10:09:44
Size (KB)  :  5,045 KB
IMG_0359.JPG
10/4/2559 10:09:46
Size (KB)  :  4,652 KB
IMG_0360.JPG
10/4/2559 10:09:46
Size (KB)  :  4,553 KB
IMG_0361.JPG
10/4/2559 10:09:46
Size (KB)  :  3,862 KB
IMG_0362.JPG
10/4/2559 10:09:46
Size (KB)  :  3,864 KB
IMG_0363.JPG
10/4/2559 10:09:48
Size (KB)  :  4,193 KB
IMG_0364.JPG
10/4/2559 10:09:48
Size (KB)  :  4,110 KB
IMG_0365.JPG
10/4/2559 10:09:48
Size (KB)  :  4,107 KB
IMG_0366.JPG
10/4/2559 10:10:28
Size (KB)  :  3,704 KB
IMG_0367.JPG
10/4/2559 10:10:32
Size (KB)  :  3,792 KB
IMG_0368.JPG
10/4/2559 10:10:38
Size (KB)  :  4,182 KB
IMG_0369.JPG
10/4/2559 10:10:58
Size (KB)  :  4,082 KB
IMG_0370.JPG
10/4/2559 10:11:12
Size (KB)  :  2,493 KB
IMG_0371.JPG
10/4/2559 10:11:18
Size (KB)  :  3,250 KB
IMG_0372.JPG
10/4/2559 10:11:30
Size (KB)  :  2,454 KB
IMG_0373.JPG
10/4/2559 10:11:38
Size (KB)  :  2,349 KB
IMG_0374.JPG
10/4/2559 10:11:42
Size (KB)  :  2,339 KB
IMG_0375.JPG
10/4/2559 10:11:52
Size (KB)  :  2,660 KB
IMG_0376.JPG
10/4/2559 10:12:18
Size (KB)  :  4,631 KB
IMG_0377.JPG
10/4/2559 10:13:32
Size (KB)  :  3,229 KB
IMG_0378.JPG
10/4/2559 10:13:44
Size (KB)  :  4,157 KB
IMG_0379.JPG
10/4/2559 10:14:02
Size (KB)  :  2,443 KB
IMG_0380.JPG
10/4/2559 10:14:40
Size (KB)  :  3,617 KB
IMG_0381.JPG
10/4/2559 10:15:34
Size (KB)  :  5,370 KB
IMG_0382.JPG
10/4/2559 10:16:28
Size (KB)  :  2,879 KB
IMG_0385.JPG
10/4/2559 10:17:32
Size (KB)  :  3,554 KB
IMG_0387.JPG
10/4/2559 10:17:56
Size (KB)  :  3,372 KB
IMG_0388.JPG
10/4/2559 10:18:36
Size (KB)  :  4,416 KB
IMG_0389.JPG
10/4/2559 10:18:40
Size (KB)  :  4,742 KB
IMG_0390.JPG
10/4/2559 10:18:40
Size (KB)  :  4,736 KB
IMG_0391.JPG
10/4/2559 10:18:42
Size (KB)  :  3,428 KB
IMG_0392.JPG
10/4/2559 10:18:44
Size (KB)  :  4,046 KB
IMG_0393.JPG
10/4/2559 10:18:46
Size (KB)  :  3,595 KB
IMG_0394.JPG
10/4/2559 10:18:46
Size (KB)  :  3,304 KB
IMG_0395.JPG
10/4/2559 10:18:48
Size (KB)  :  3,104 KB
IMG_0396.JPG
10/4/2559 10:18:52
Size (KB)  :  3,324 KB
IMG_0397.JPG
10/4/2559 10:19:04
Size (KB)  :  5,018 KB
IMG_0398.JPG
10/4/2559 10:19:06
Size (KB)  :  4,882 KB
IMG_0399.JPG
10/4/2559 10:19:06
Size (KB)  :  4,354 KB
IMG_0400.JPG
10/4/2559 10:19:08
Size (KB)  :  4,417 KB
IMG_0401.JPG
10/4/2559 10:19:32
Size (KB)  :  5,378 KB
IMG_0402.JPG
10/4/2559 10:19:32
Size (KB)  :  5,500 KB
IMG_0403.JPG
10/4/2559 10:19:34
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_0404.JPG
10/4/2559 10:19:34
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_0405.JPG
10/4/2559 10:19:36
Size (KB)  :  3,886 KB
IMG_0406.JPG
10/4/2559 10:19:36
Size (KB)  :  5,333 KB
IMG_0407.JPG
10/4/2559 10:19:38
Size (KB)  :  5,191 KB
IMG_0408.JPG
10/4/2559 10:19:38
Size (KB)  :  3,950 KB
IMG_0409.JPG
10/4/2559 10:19:38
Size (KB)  :  4,242 KB
IMG_0410.JPG
10/4/2559 10:19:40
Size (KB)  :  5,114 KB
IMG_0411.JPG
10/4/2559 10:19:44
Size (KB)  :  5,221 KB
IMG_0412.JPG
10/4/2559 10:19:50
Size (KB)  :  6,251 KB
IMG_0417.JPG
10/4/2559 10:20:14
Size (KB)  :  5,932 KB
IMG_0418.JPG
10/4/2559 10:20:18
Size (KB)  :  5,887 KB
Pages:     1 2 3 4