ฉลองวัดพระคริสตราชา บ้านพลาญชัย อ.สิรินธร จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016

Thumbnail Image Table
IMG_1230.JPG
26/11/2559 9:01:00
Size (KB)  :  2,678 KB
IMG_1234.JPG
26/11/2559 9:04:08
Size (KB)  :  4,042 KB
IMG_1235.JPG
26/11/2559 9:04:20
Size (KB)  :  3,772 KB
IMG_1237.JPG
26/11/2559 9:05:42
Size (KB)  :  3,665 KB
IMG_1238.JPG
26/11/2559 9:08:30
Size (KB)  :  4,436 KB
IMG_1298.JPG
26/11/2559 10:02:08
Size (KB)  :  3,593 KB
IMG_1302.JPG
26/11/2559 10:04:10
Size (KB)  :  3,330 KB
IMG_1306.JPG
26/11/2559 10:07:10
Size (KB)  :  2,840 KB
IMG_1308.JPG
26/11/2559 10:07:24
Size (KB)  :  3,638 KB
IMG_1311.JPG
26/11/2559 10:07:34
Size (KB)  :  3,740 KB
IMG_1316.JPG
26/11/2559 10:07:38
Size (KB)  :  3,427 KB
IMG_1318.JPG
26/11/2559 10:07:40
Size (KB)  :  3,144 KB
IMG_1319.JPG
26/11/2559 10:07:42
Size (KB)  :  3,286 KB
IMG_1320.JPG
26/11/2559 10:07:46
Size (KB)  :  3,785 KB
IMG_1322.JPG
26/11/2559 10:07:56
Size (KB)  :  4,399 KB
IMG_1328.JPG
26/11/2559 10:08:22
Size (KB)  :  3,997 KB
IMG_1329.JPG
26/11/2559 10:08:34
Size (KB)  :  3,195 KB
IMG_1332.JPG
26/11/2559 10:09:06
Size (KB)  :  5,303 KB
IMG_1338.JPG
26/11/2559 10:10:02
Size (KB)  :  5,913 KB
IMG_1342.JPG
26/11/2559 10:10:46
Size (KB)  :  5,434 KB
IMG_1344.JPG
26/11/2559 10:11:10
Size (KB)  :  2,189 KB
IMG_1345.JPG
26/11/2559 10:11:12
Size (KB)  :  4,247 KB
IMG_1346.JPG
26/11/2559 10:11:18
Size (KB)  :  2,864 KB
IMG_1347.JPG
26/11/2559 10:11:26
Size (KB)  :  2,422 KB
IMG_1348.JPG
26/11/2559 10:11:34
Size (KB)  :  4,204 KB
IMG_1351.JPG
26/11/2559 10:12:04
Size (KB)  :  4,099 KB
IMG_1352.JPG
26/11/2559 10:12:06
Size (KB)  :  4,508 KB
IMG_1353.JPG
26/11/2559 10:12:08
Size (KB)  :  4,407 KB
IMG_1356.JPG
26/11/2559 10:12:20
Size (KB)  :  3,895 KB
IMG_1357.JPG
26/11/2559 10:12:20
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_1358.JPG
26/11/2559 10:12:22
Size (KB)  :  4,030 KB
IMG_1359.JPG
26/11/2559 10:12:22
Size (KB)  :  4,009 KB
IMG_1360.JPG
26/11/2559 10:12:44
Size (KB)  :  4,147 KB
IMG_1368.JPG
26/11/2559 10:13:28
Size (KB)  :  3,475 KB
IMG_1369.JPG
26/11/2559 10:13:28
Size (KB)  :  3,486 KB
IMG_1370.JPG
26/11/2559 10:13:28
Size (KB)  :  3,492 KB
IMG_1372.JPG
26/11/2559 10:13:38
Size (KB)  :  3,779 KB
IMG_1373.JPG
26/11/2559 10:13:38
Size (KB)  :  3,745 KB
IMG_1377.JPG
26/11/2559 10:13:56
Size (KB)  :  3,894 KB
IMG_1381.JPG
26/11/2559 10:14:28
Size (KB)  :  4,099 KB
IMG_1384.JPG
26/11/2559 10:14:52
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_1385.JPG
26/11/2559 10:14:52
Size (KB)  :  3,061 KB
IMG_1386.JPG
26/11/2559 10:15:26
Size (KB)  :  4,180 KB
IMG_1390.JPG
26/11/2559 10:15:40
Size (KB)  :  3,817 KB
IMG_1391.JPG
26/11/2559 10:15:40
Size (KB)  :  3,771 KB
IMG_1392.JPG
26/11/2559 10:16:20
Size (KB)  :  3,604 KB
IMG_1394.JPG
26/11/2559 10:17:02
Size (KB)  :  4,588 KB
IMG_1397.JPG
26/11/2559 10:17:10
Size (KB)  :  3,334 KB
IMG_1398.JPG
26/11/2559 10:17:12
Size (KB)  :  3,558 KB
IMG_1399.JPG
26/11/2559 10:17:12
Size (KB)  :  4,075 KB
IMG_1401.JPG
26/11/2559 10:17:14
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_1402.JPG
26/11/2559 10:17:16
Size (KB)  :  3,506 KB
IMG_1409.JPG
26/11/2559 10:17:56
Size (KB)  :  4,765 KB
IMG_1412.JPG
26/11/2559 10:18:04
Size (KB)  :  3,600 KB
IMG_1414.JPG
26/11/2559 10:18:08
Size (KB)  :  4,385 KB
IMG_1416.JPG
26/11/2559 10:18:16
Size (KB)  :  3,972 KB
IMG_1417.JPG
26/11/2559 10:18:18
Size (KB)  :  3,868 KB
IMG_1419.JPG
26/11/2559 10:18:46
Size (KB)  :  4,615 KB
IMG_1424.JPG
26/11/2559 10:19:32
Size (KB)  :  4,369 KB
IMG_1425.JPG
26/11/2559 10:19:48
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_1429.JPG
26/11/2559 10:21:08
Size (KB)  :  2,863 KB
IMG_1430.JPG
26/11/2559 10:21:18
Size (KB)  :  2,949 KB
IMG_1432.JPG
26/11/2559 10:22:04
Size (KB)  :  3,535 KB
IMG_1434.JPG
26/11/2559 10:23:28
Size (KB)  :  3,865 KB
IMG_1440.JPG
26/11/2559 10:23:32
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_1444.JPG
26/11/2559 10:24:18
Size (KB)  :  4,130 KB
IMG_1446.JPG
26/11/2559 10:24:40
Size (KB)  :  3,606 KB
IMG_1447.JPG
26/11/2559 10:24:52
Size (KB)  :  4,174 KB
IMG_1449.JPG
26/11/2559 10:25:12
Size (KB)  :  3,177 KB
IMG_1451.JPG
26/11/2559 10:25:26
Size (KB)  :  4,294 KB
IMG_1452.JPG
26/11/2559 10:25:28
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_1454.JPG
26/11/2559 10:25:40
Size (KB)  :  3,356 KB
IMG_1455.JPG
26/11/2559 10:26:12
Size (KB)  :  3,420 KB
IMG_1457.JPG
26/11/2559 10:26:26
Size (KB)  :  3,914 KB
IMG_1458.JPG
26/11/2559 10:26:30
Size (KB)  :  3,778 KB
IMG_1460.JPG
26/11/2559 10:26:36
Size (KB)  :  2,778 KB
IMG_1464.JPG
26/11/2559 10:27:26
Size (KB)  :  3,362 KB
IMG_1473.JPG
26/11/2559 10:29:32
Size (KB)  :  4,774 KB
IMG_1474.JPG
26/11/2559 10:29:32
Size (KB)  :  4,676 KB
IMG_1475.JPG
26/11/2559 10:29:34
Size (KB)  :  3,891 KB
IMG_1481.JPG
26/11/2559 10:29:54
Size (KB)  :  3,184 KB
IMG_1488.JPG
26/11/2559 10:30:56
Size (KB)  :  3,919 KB
IMG_1489.JPG
26/11/2559 10:30:58
Size (KB)  :  4,674 KB
IMG_1493.JPG
26/11/2559 10:32:14
Size (KB)  :  3,372 KB
IMG_1495.JPG
26/11/2559 10:32:24
Size (KB)  :  2,985 KB
IMG_1498.JPG
26/11/2559 10:32:56
Size (KB)  :  3,360 KB
IMG_1499.JPG
26/11/2559 10:33:02
Size (KB)  :  3,199 KB
IMG_1503.JPG
26/11/2559 10:37:48
Size (KB)  :  3,742 KB
IMG_1504.JPG
26/11/2559 10:41:18
Size (KB)  :  3,172 KB
IMG_1507.JPG
26/11/2559 10:47:48
Size (KB)  :  3,275 KB
IMG_1512.JPG
26/11/2559 11:01:42
Size (KB)  :  3,391 KB
IMG_1520.JPG
26/11/2559 11:06:28
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_1526.JPG
26/11/2559 11:12:48
Size (KB)  :  3,004 KB
IMG_1531.JPG
26/11/2559 11:18:38
Size (KB)  :  3,300 KB
IMG_1534.JPG
26/11/2559 11:20:38
Size (KB)  :  3,335 KB
IMG_1537.JPG
26/11/2559 11:23:06
Size (KB)  :  3,467 KB
IMG_1540.JPG
26/11/2559 11:29:14
Size (KB)  :  3,643 KB
IMG_1541.JPG
26/11/2559 11:30:22
Size (KB)  :  2,786 KB
IMG_1544.JPG
26/11/2559 11:30:38
Size (KB)  :  2,960 KB
IMG_1545.JPG
26/11/2559 11:30:48
Size (KB)  :  2,850 KB
Pages:     1 2