เปิดเสกวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดบ้านปากเซน้อย อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2017

Thumbnail Image Table
Paksenoi1 (2).JPG
2/1/2560 9:19:22
Size (KB)  :  3,357 KB
Paksenoi1 (4).JPG
2/1/2560 9:21:42
Size (KB)  :  2,861 KB
Paksenoi1 (5).JPG
2/1/2560 9:21:54
Size (KB)  :  3,375 KB
Paksenoi1 (6).JPG
2/1/2560 9:24:18
Size (KB)  :  3,449 KB
Paksenoi1 (7).JPG
2/1/2560 9:24:36
Size (KB)  :  3,051 KB
Paksenoi1 (8).JPG
2/1/2560 9:25:08
Size (KB)  :  3,692 KB
Paksenoi1 (9).JPG
2/1/2560 9:25:36
Size (KB)  :  3,378 KB
Paksenoi1 (13).JPG
2/1/2560 9:27:38
Size (KB)  :  3,048 KB
Paksenoi1 (15).JPG
2/1/2560 9:28:36
Size (KB)  :  3,840 KB
Paksenoi1 (16).JPG
2/1/2560 9:29:32
Size (KB)  :  2,779 KB
Paksenoi1 (20).JPG
2/1/2560 9:38:46
Size (KB)  :  3,352 KB
Paksenoi1 (29).JPG
2/1/2560 9:47:24
Size (KB)  :  2,382 KB
Paksenoi1 (30).JPG
2/1/2560 9:47:40
Size (KB)  :  3,293 KB
Paksenoi1 (35).JPG
2/1/2560 9:49:02
Size (KB)  :  4,051 KB
Paksenoi1 (38).JPG
2/1/2560 9:55:58
Size (KB)  :  2,466 KB
Paksenoi1 (40).JPG
2/1/2560 9:57:28
Size (KB)  :  4,173 KB
Paksenoi1 (41).JPG
2/1/2560 9:57:46
Size (KB)  :  2,704 KB
Paksenoi1 (42).JPG
2/1/2560 9:58:16
Size (KB)  :  3,068 KB
Paksenoi1 (47).JPG
2/1/2560 10:01:32
Size (KB)  :  3,016 KB
Paksenoi1 (48).JPG
2/1/2560 10:01:42
Size (KB)  :  2,739 KB
Paksenoi1 (51).JPG
2/1/2560 10:04:12
Size (KB)  :  2,641 KB
Paksenoi1 (54).JPG
2/1/2560 10:05:00
Size (KB)  :  3,456 KB
Paksenoi1 (58).JPG
2/1/2560 10:05:52
Size (KB)  :  4,140 KB
Paksenoi1 (61).JPG
2/1/2560 10:07:04
Size (KB)  :  2,728 KB
Paksenoi1 (62).JPG
2/1/2560 10:07:28
Size (KB)  :  4,451 KB
Paksenoi1 (63).JPG
2/1/2560 10:07:38
Size (KB)  :  4,081 KB
Paksenoi1 (64).JPG
2/1/2560 10:07:46
Size (KB)  :  3,749 KB
Paksenoi1 (66).JPG
2/1/2560 10:08:22
Size (KB)  :  3,337 KB
Paksenoi1 (67).JPG
2/1/2560 10:08:52
Size (KB)  :  3,524 KB
Paksenoi1 (68).JPG
2/1/2560 10:08:58
Size (KB)  :  3,180 KB
Paksenoi1 (69).JPG
2/1/2560 10:09:04
Size (KB)  :  3,279 KB
Paksenoi1 (71).JPG
2/1/2560 10:09:28
Size (KB)  :  2,932 KB
Paksenoi1 (72).JPG
2/1/2560 10:10:14
Size (KB)  :  4,041 KB
Paksenoi1 (73).JPG
2/1/2560 10:10:18
Size (KB)  :  4,474 KB
Paksenoi1 (75).JPG
2/1/2560 10:11:24
Size (KB)  :  4,525 KB
Paksenoi1 (76).JPG
2/1/2560 10:11:44
Size (KB)  :  4,123 KB
Paksenoi1 (77).JPG
2/1/2560 10:11:54
Size (KB)  :  3,016 KB
Paksenoi1 (78).JPG
2/1/2560 10:11:58
Size (KB)  :  3,138 KB
Paksenoi1 (79).JPG
2/1/2560 10:12:12
Size (KB)  :  3,541 KB
Paksenoi1 (80).JPG
2/1/2560 10:12:40
Size (KB)  :  3,394 KB
Paksenoi1 (81).JPG
2/1/2560 10:13:00
Size (KB)  :  3,673 KB
Paksenoi1 (82).JPG
2/1/2560 10:13:42
Size (KB)  :  3,707 KB
Paksenoi1 (84).JPG
2/1/2560 10:13:54
Size (KB)  :  3,797 KB
Paksenoi1 (87).JPG
2/1/2560 10:14:58
Size (KB)  :  3,101 KB
Paksenoi1 (88).JPG
2/1/2560 10:15:08
Size (KB)  :  3,125 KB
Paksenoi1 (89).JPG
2/1/2560 10:15:26
Size (KB)  :  3,979 KB
Paksenoi1 (90).JPG
2/1/2560 10:15:56
Size (KB)  :  2,729 KB
Paksenoi1 (93).JPG
2/1/2560 10:16:46
Size (KB)  :  3,587 KB
Paksenoi1 (94).JPG
2/1/2560 10:17:02
Size (KB)  :  4,644 KB
Paksenoi1 (95).JPG
2/1/2560 10:18:44
Size (KB)  :  3,090 KB
Paksenoi1 (97).JPG
2/1/2560 10:18:56
Size (KB)  :  2,505 KB
Paksenoi1 (98).JPG
2/1/2560 10:19:12
Size (KB)  :  3,467 KB
Paksenoi1 (99).JPG
2/1/2560 10:19:18
Size (KB)  :  4,105 KB
Paksenoi1 (100).JPG
2/1/2560 10:19:36
Size (KB)  :  2,805 KB
Paksenoi1 (102).JPG
2/1/2560 10:20:34
Size (KB)  :  3,296 KB
Paksenoi1 (105).JPG
2/1/2560 10:21:04
Size (KB)  :  2,923 KB
Paksenoi1 (106).JPG
2/1/2560 10:21:18
Size (KB)  :  4,366 KB
Paksenoi1 (108).JPG
2/1/2560 10:22:28
Size (KB)  :  2,458 KB
Paksenoi1 (109).JPG
2/1/2560 10:22:52
Size (KB)  :  3,213 KB
Paksenoi1 (110).JPG
2/1/2560 10:23:02
Size (KB)  :  2,736 KB
Paksenoi1 (113).JPG
2/1/2560 10:23:14
Size (KB)  :  2,724 KB
Paksenoi1 (114).JPG
2/1/2560 10:23:30
Size (KB)  :  2,702 KB
Paksenoi1 (115).JPG
2/1/2560 10:23:52
Size (KB)  :  3,338 KB
Paksenoi1 (116).JPG
2/1/2560 10:23:56
Size (KB)  :  3,037 KB
Paksenoi1 (117).JPG
2/1/2560 10:24:10
Size (KB)  :  3,499 KB
Paksenoi1 (118).JPG
2/1/2560 10:24:12
Size (KB)  :  3,036 KB
Paksenoi1 (119).JPG
2/1/2560 10:25:02
Size (KB)  :  2,492 KB
Paksenoi1 (120).JPG
2/1/2560 10:26:44
Size (KB)  :  3,346 KB
Paksenoi1 (121).JPG
2/1/2560 10:26:46
Size (KB)  :  3,398 KB
Paksenoi1 (122).JPG
2/1/2560 10:26:50
Size (KB)  :  3,198 KB
Paksenoi1 (123).JPG
2/1/2560 10:26:54
Size (KB)  :  2,871 KB
Paksenoi1 (124).JPG
2/1/2560 10:26:54
Size (KB)  :  2,888 KB
Paksenoi1 (125).JPG
2/1/2560 10:26:56
Size (KB)  :  2,782 KB
Paksenoi1 (126).JPG
2/1/2560 10:26:56
Size (KB)  :  2,888 KB
Paksenoi1 (127).JPG
2/1/2560 10:27:12
Size (KB)  :  3,020 KB
Paksenoi1 (128).JPG
2/1/2560 10:27:14
Size (KB)  :  2,841 KB
Paksenoi2 (2).JPG
2/1/2560 10:27:30
Size (KB)  :  2,637 KB
Paksenoi2 (3).JPG
2/1/2560 10:27:32
Size (KB)  :  2,948 KB
Paksenoi2 (4).JPG
2/1/2560 10:27:34
Size (KB)  :  2,992 KB
Paksenoi2 (5).JPG
2/1/2560 10:27:42
Size (KB)  :  2,600 KB
Paksenoi2 (6).JPG
2/1/2560 10:27:44
Size (KB)  :  2,942 KB
Paksenoi2 (7).JPG
2/1/2560 10:27:46
Size (KB)  :  2,491 KB
Paksenoi2 (9).JPG
2/1/2560 10:28:14
Size (KB)  :  3,356 KB
Paksenoi2 (10).JPG
2/1/2560 10:32:58
Size (KB)  :  3,575 KB
Paksenoi2 (11).JPG
2/1/2560 10:33:02
Size (KB)  :  3,285 KB
Paksenoi2 (12).JPG
2/1/2560 10:33:10
Size (KB)  :  3,493 KB
Paksenoi2 (13).JPG
2/1/2560 10:33:20
Size (KB)  :  2,192 KB
Paksenoi2 (14).JPG
2/1/2560 10:33:26
Size (KB)  :  2,167 KB
Paksenoi2 (16).JPG
2/1/2560 10:33:42
Size (KB)  :  2,865 KB
Paksenoi2 (17).JPG
2/1/2560 10:37:22
Size (KB)  :  3,491 KB
Paksenoi2 (18).JPG
2/1/2560 10:37:28
Size (KB)  :  3,513 KB
Paksenoi2 (26).JPG
2/1/2560 10:38:32
Size (KB)  :  3,579 KB
Paksenoi2 (28).JPG
2/1/2560 10:38:36
Size (KB)  :  3,653 KB
Paksenoi2 (29).JPG
2/1/2560 10:38:38
Size (KB)  :  3,492 KB
Paksenoi2 (31).JPG
2/1/2560 10:38:46
Size (KB)  :  2,511 KB
Paksenoi2 (33).JPG
2/1/2560 10:38:50
Size (KB)  :  2,561 KB
Paksenoi2 (35).JPG
2/1/2560 10:39:00
Size (KB)  :  3,246 KB
Paksenoi2 (37).JPG
2/1/2560 10:39:04
Size (KB)  :  2,787 KB
Paksenoi2 (38).JPG
2/1/2560 10:39:04
Size (KB)  :  2,753 KB
Paksenoi2 (40).JPG
2/1/2560 10:39:06
Size (KB)  :  2,477 KB
Pages:     1 2 3 4