ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

Thumbnail Image Table
IMG_20160305_100438.jpg
5/3/2559 10:04:42
Size (KB)  :  2,300 KB
IMG_20160305_100444.jpg
5/3/2559 10:04:50
Size (KB)  :  2,329 KB
IMG_20160305_100458.jpg
5/3/2559 10:05:00
Size (KB)  :  2,319 KB
IMG_20160305_100505.jpg
5/3/2559 10:05:06
Size (KB)  :  1,775 KB
IMG_20160305_100741.jpg
5/3/2559 10:07:42
Size (KB)  :  2,231 KB
IMG_20160305_100754.jpg
5/3/2559 10:07:56
Size (KB)  :  2,409 KB
IMG_20160305_101019.jpg
5/3/2559 10:10:22
Size (KB)  :  2,388 KB
IMG_20160305_101049.jpg
5/3/2559 10:10:50
Size (KB)  :  2,246 KB
IMG_20160305_101420.jpg
5/3/2559 10:14:22
Size (KB)  :  2,247 KB
IMG_20160305_101441.jpg
5/3/2559 10:14:42
Size (KB)  :  2,460 KB
IMG_20160305_101442.jpg
5/3/2559 10:14:46
Size (KB)  :  2,441 KB
IMG_20160305_101448.jpg
5/3/2559 10:14:50
Size (KB)  :  2,182 KB
IMG_20160305_103005.jpg
5/3/2559 10:30:08
Size (KB)  :  2,328 KB
IMG_20160305_103013.jpg
5/3/2559 10:30:16
Size (KB)  :  2,484 KB
IMG_20160305_103416.jpg
5/3/2559 10:34:16
Size (KB)  :  2,385 KB
IMG_20160305_103419.jpg
5/3/2559 10:34:20
Size (KB)  :  2,355 KB
IMG_20160305_103421.jpg
5/3/2559 10:34:24
Size (KB)  :  2,360 KB
IMG_20160305_103422.jpg
5/3/2559 10:34:24
Size (KB)  :  2,375 KB
IMG_20160305_103447.jpg
5/3/2559 10:34:50
Size (KB)  :  2,394 KB
IMG_20160305_103451.jpg
5/3/2559 10:34:52
Size (KB)  :  2,305 KB
IMG_20160305_103642.jpg
5/3/2559 10:36:44
Size (KB)  :  2,244 KB
IMG_20160305_103646.jpg
5/3/2559 10:36:50
Size (KB)  :  2,275 KB
IMG_20160305_103648.jpg
5/3/2559 10:36:50
Size (KB)  :  2,334 KB
IMG_20160305_103758.jpg
5/3/2559 10:38:00
Size (KB)  :  2,376 KB
IMG_20160305_103856.jpg
5/3/2559 10:38:56
Size (KB)  :  2,523 KB
IMG_20160305_103859.jpg
5/3/2559 10:39:00
Size (KB)  :  2,442 KB
IMG_20160305_105248.jpg
5/3/2559 10:52:48
Size (KB)  :  2,395 KB
IMG_20160305_105253.jpg
5/3/2559 10:52:54
Size (KB)  :  2,379 KB
IMG_20160305_105301.jpg
5/3/2559 10:53:04
Size (KB)  :  1,918 KB
IMG_20160305_105308.jpg
5/3/2559 10:53:10
Size (KB)  :  2,283 KB
IMG_20160305_105315.jpg
5/3/2559 10:53:16
Size (KB)  :  2,458 KB
IMG_20160305_105318.jpg
5/3/2559 10:53:20
Size (KB)  :  2,342 KB
IMG_20160305_105420.jpg
5/3/2559 10:54:20
Size (KB)  :  2,314 KB
IMG_20160305_105601.jpg
5/3/2559 10:56:02
Size (KB)  :  2,522 KB
IMG_20160305_105611.jpg
5/3/2559 10:56:14
Size (KB)  :  2,306 KB
IMG_20160305_105646.jpg
5/3/2559 10:56:48
Size (KB)  :  2,113 KB
IMG_20160305_105652.jpg
5/3/2559 10:56:54
Size (KB)  :  2,316 KB
IMG_20160305_105733.jpg
5/3/2559 10:57:34
Size (KB)  :  2,422 KB
IMG_20160305_110050.jpg
5/3/2559 11:00:50
Size (KB)  :  2,173 KB
IMG_20160305_110104.jpg
5/3/2559 11:01:06
Size (KB)  :  2,264 KB
IMG_20160305_110423.jpg
5/3/2559 11:04:24
Size (KB)  :  2,043 KB
IMG_20160305_110511.jpg
5/3/2559 11:05:14
Size (KB)  :  2,289 KB
IMG_20160305_110618.jpg
5/3/2559 11:06:18
Size (KB)  :  2,455 KB
IMG_20160305_110619.jpg
5/3/2559 11:06:22
Size (KB)  :  2,513 KB
IMG_20160305_110630.jpg
5/3/2559 11:06:32
Size (KB)  :  2,293 KB
IMG_20160305_110633.jpg
5/3/2559 11:06:34
Size (KB)  :  2,461 KB
IMG_20160305_110656.jpg
5/3/2559 11:06:58
Size (KB)  :  2,212 KB
IMG_20160305_111641.jpg
5/3/2559 11:16:44
Size (KB)  :  2,315 KB
IMG_20160305_111643.jpg
5/3/2559 11:16:44
Size (KB)  :  2,372 KB
IMG_20160305_111657.jpg
5/3/2559 11:17:00
Size (KB)  :  2,383 KB
IMG_20160305_111727.jpg
5/3/2559 11:17:28
Size (KB)  :  2,479 KB
IMG_20160305_111730.jpg
5/3/2559 11:17:32
Size (KB)  :  2,622 KB
IMG_20160305_111755.jpg
5/3/2559 11:17:56
Size (KB)  :  2,731 KB
IMG_20160305_111808.jpg
5/3/2559 11:18:10
Size (KB)  :  2,891 KB
IMG_20160305_111812.jpg
5/3/2559 11:18:14
Size (KB)  :  2,828 KB
IMG_20160305_111846.jpg
5/3/2559 11:18:48
Size (KB)  :  2,668 KB
IMG_20160305_111855.jpg
5/3/2559 11:18:58
Size (KB)  :  2,520 KB
IMG_20160305_111909.jpg
5/3/2559 11:19:10
Size (KB)  :  2,543 KB
Pages:     1