กิจกรรมธรรมทูตสัญจร วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2016 ณ วัดแม่พระแห่งสันติภาพบ้านหนองดินดำ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

Thumbnail Image Table
_MG_8940.JPG
15/5/2559 17:34:46
Size (KB)  :  3,038 KB
_MG_8941.JPG
15/5/2559 17:34:50
Size (KB)  :  2,977 KB
_MG_8942.JPG
15/5/2559 17:35:14
Size (KB)  :  3,315 KB
_MG_8944.JPG
15/5/2559 17:36:32
Size (KB)  :  3,377 KB
_MG_8945.JPG
15/5/2559 17:37:32
Size (KB)  :  2,688 KB
_MG_8947.JPG
15/5/2559 17:38:48
Size (KB)  :  3,014 KB
_MG_8948.JPG
15/5/2559 17:39:30
Size (KB)  :  3,113 KB
_MG_8950.JPG
15/5/2559 17:40:52
Size (KB)  :  3,196 KB
_MG_8951.JPG
15/5/2559 17:41:42
Size (KB)  :  2,686 KB
_MG_8952.JPG
15/5/2559 17:42:42
Size (KB)  :  3,283 KB
_MG_8954.JPG
15/5/2559 17:44:10
Size (KB)  :  2,923 KB
_MG_8956.JPG
15/5/2559 17:46:52
Size (KB)  :  3,104 KB
_MG_8957.JPG
15/5/2559 17:47:02
Size (KB)  :  2,871 KB
_MG_8959.JPG
15/5/2559 17:48:10
Size (KB)  :  3,359 KB
_MG_8960.JPG
15/5/2559 17:48:12
Size (KB)  :  3,035 KB
_MG_8962.JPG
15/5/2559 17:50:36
Size (KB)  :  3,251 KB
_MG_8964.JPG
15/5/2559 17:54:56
Size (KB)  :  3,283 KB
_MG_8977.JPG
15/5/2559 18:14:08
Size (KB)  :  3,181 KB
_MG_8981.JPG
15/5/2559 18:20:58
Size (KB)  :  2,937 KB
_MG_8984.JPG
15/5/2559 18:23:32
Size (KB)  :  2,763 KB
_MG_8985.JPG
15/5/2559 18:24:10
Size (KB)  :  3,008 KB
_MG_8988.JPG
15/5/2559 18:32:40
Size (KB)  :  3,370 KB
_MG_8990.JPG
15/5/2559 18:33:44
Size (KB)  :  3,418 KB
_MG_9007.JPG
15/5/2559 19:43:06
Size (KB)  :  3,018 KB
_MG_9009.JPG
15/5/2559 19:43:46
Size (KB)  :  2,673 KB
_MG_9014.JPG
15/5/2559 19:47:32
Size (KB)  :  2,904 KB
_MG_9017.JPG
15/5/2559 19:52:12
Size (KB)  :  2,669 KB
_MG_9020.JPG
15/5/2559 19:56:22
Size (KB)  :  2,772 KB
_MG_9029.JPG
15/5/2559 20:09:24
Size (KB)  :  2,739 KB
_MG_9030.JPG
15/5/2559 20:11:40
Size (KB)  :  3,170 KB
_MG_9032.JPG
15/5/2559 20:14:24
Size (KB)  :  2,516 KB
_MG_9043.JPG
15/5/2559 20:32:08
Size (KB)  :  2,597 KB
_MG_9046.JPG
15/5/2559 20:36:40
Size (KB)  :  2,588 KB
_MG_9048.JPG
15/5/2559 20:38:14
Size (KB)  :  2,603 KB
_MG_9050.JPG
15/5/2559 20:38:46
Size (KB)  :  2,574 KB
_MG_9052.JPG
15/5/2559 20:44:18
Size (KB)  :  2,659 KB
_MG_9063.JPG
16/5/2559 7:34:48
Size (KB)  :  2,969 KB
_MG_9064.JPG
16/5/2559 7:35:02
Size (KB)  :  2,787 KB
_MG_9065.JPG
16/5/2559 7:35:40
Size (KB)  :  3,124 KB
_MG_9067.JPG
16/5/2559 7:43:58
Size (KB)  :  3,196 KB
_MG_9069.JPG
16/5/2559 7:44:28
Size (KB)  :  3,226 KB
_MG_9070.JPG
16/5/2559 7:44:34
Size (KB)  :  2,995 KB
_MG_9071.JPG
16/5/2559 7:47:18
Size (KB)  :  3,027 KB
_MG_9088.JPG
16/5/2559 8:03:16
Size (KB)  :  3,219 KB
_MG_9100.JPG
16/5/2559 8:14:04
Size (KB)  :  3,297 KB
_MG_9103.JPG
16/5/2559 8:15:22
Size (KB)  :  2,953 KB
_MG_9106.JPG
16/5/2559 8:16:52
Size (KB)  :  2,935 KB
_MG_9108.JPG
16/5/2559 8:17:00
Size (KB)  :  2,989 KB
_MG_9110.JPG
16/5/2559 9:17:02
Size (KB)  :  3,570 KB
_MG_9112.JPG
16/5/2559 9:17:30
Size (KB)  :  4,801 KB
_MG_9114.JPG
16/5/2559 9:18:06
Size (KB)  :  3,716 KB
_MG_9115.JPG
16/5/2559 9:18:24
Size (KB)  :  4,187 KB
_MG_9116.JPG
16/5/2559 9:20:34
Size (KB)  :  3,600 KB
_MG_9117.JPG
16/5/2559 9:21:40
Size (KB)  :  3,858 KB
_MG_9119.JPG
16/5/2559 9:22:02
Size (KB)  :  3,580 KB
_MG_9120.JPG
16/5/2559 9:22:26
Size (KB)  :  3,733 KB
_MG_9122.JPG
16/5/2559 9:22:34
Size (KB)  :  3,966 KB
_MG_9125.JPG
16/5/2559 9:27:50
Size (KB)  :  4,522 KB
_MG_9126.JPG
16/5/2559 9:28:42
Size (KB)  :  3,784 KB
_MG_9137.JPG
16/5/2559 9:39:56
Size (KB)  :  3,299 KB
_MG_9139.JPG
16/5/2559 9:41:10
Size (KB)  :  3,872 KB
_MG_9140.JPG
16/5/2559 9:41:18
Size (KB)  :  3,658 KB
_MG_9141.JPG
16/5/2559 9:41:20
Size (KB)  :  3,421 KB
_MG_9143.JPG
16/5/2559 9:42:18
Size (KB)  :  3,536 KB
_MG_9146.JPG
16/5/2559 9:43:18
Size (KB)  :  3,977 KB
_MG_9147.JPG
16/5/2559 9:43:34
Size (KB)  :  3,831 KB
_MG_9149.JPG
16/5/2559 9:44:10
Size (KB)  :  3,795 KB
_MG_9150.JPG
16/5/2559 9:46:18
Size (KB)  :  3,204 KB
_MG_9153.JPG
16/5/2559 9:48:28
Size (KB)  :  3,642 KB
_MG_9154.JPG
16/5/2559 9:55:34
Size (KB)  :  3,886 KB
_MG_9155.JPG
16/5/2559 9:55:42
Size (KB)  :  3,380 KB
_MG_9156.JPG
16/5/2559 9:56:22
Size (KB)  :  3,692 KB
_MG_9157.JPG
16/5/2559 9:56:46
Size (KB)  :  4,146 KB
_MG_9158.JPG
16/5/2559 9:56:48
Size (KB)  :  3,901 KB
_MG_9159.JPG
16/5/2559 9:57:30
Size (KB)  :  3,334 KB
_MG_9160.JPG
16/5/2559 9:57:44
Size (KB)  :  3,522 KB
_MG_9161.JPG
16/5/2559 9:57:46
Size (KB)  :  3,021 KB
_MG_9162.JPG
16/5/2559 9:59:22
Size (KB)  :  3,766 KB
_MG_9165.JPG
16/5/2559 10:00:12
Size (KB)  :  3,472 KB
_MG_9167.JPG
16/5/2559 10:04:10
Size (KB)  :  3,178 KB
_MG_9168.JPG
16/5/2559 10:05:48
Size (KB)  :  3,671 KB
_MG_9169.JPG
16/5/2559 10:05:50
Size (KB)  :  3,219 KB
_MG_9170.JPG
16/5/2559 10:06:00
Size (KB)  :  3,500 KB
_MG_9171.JPG
16/5/2559 10:06:22
Size (KB)  :  4,110 KB
_MG_9172.JPG
16/5/2559 10:09:32
Size (KB)  :  3,153 KB
_MG_9173.JPG
16/5/2559 10:13:10
Size (KB)  :  3,648 KB
_MG_9174.JPG
16/5/2559 10:13:22
Size (KB)  :  3,350 KB
_MG_9175.JPG
16/5/2559 10:13:28
Size (KB)  :  4,172 KB
_MG_9177.JPG
16/5/2559 10:15:48
Size (KB)  :  3,194 KB
_MG_9180.JPG
16/5/2559 10:18:56
Size (KB)  :  3,874 KB
_MG_9181.JPG
16/5/2559 10:19:04
Size (KB)  :  3,049 KB
_MG_9192.JPG
16/5/2559 10:37:06
Size (KB)  :  3,380 KB
_MG_9193.JPG
16/5/2559 10:37:10
Size (KB)  :  2,952 KB
_MG_9194.JPG
16/5/2559 10:37:18
Size (KB)  :  3,263 KB
_MG_9196.JPG
16/5/2559 10:37:36
Size (KB)  :  3,061 KB
_MG_9204.JPG
16/5/2559 10:59:50
Size (KB)  :  4,166 KB
_MG_9206.JPG
16/5/2559 11:04:10
Size (KB)  :  3,258 KB
_MG_9208.JPG
16/5/2559 11:06:02
Size (KB)  :  3,609 KB
_MG_9209.JPG
16/5/2559 11:06:22
Size (KB)  :  3,015 KB
_MG_9217.JPG
16/5/2559 11:24:04
Size (KB)  :  3,673 KB
Pages:     1 2 3