มิสซาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2016 ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_0203.JPG
4/11/2559 8:49:22
Size (KB)  :  4,607 KB
IMG_0204.JPG
4/11/2559 8:49:32
Size (KB)  :  7,794 KB
IMG_0205.JPG
4/11/2559 8:52:02
Size (KB)  :  4,542 KB
IMG_0209.JPG
4/11/2559 8:55:28
Size (KB)  :  3,689 KB
IMG_0211.JPG
4/11/2559 8:58:32
Size (KB)  :  3,295 KB
IMG_0212.JPG
4/11/2559 9:01:36
Size (KB)  :  2,869 KB
IMG_0213.JPG
4/11/2559 9:03:48
Size (KB)  :  4,519 KB
IMG_0214.JPG
4/11/2559 9:03:56
Size (KB)  :  4,231 KB
IMG_0215.JPG
4/11/2559 9:04:42
Size (KB)  :  3,983 KB
IMG_0216.JPG
4/11/2559 9:04:50
Size (KB)  :  2,366 KB
IMG_0217.JPG
4/11/2559 9:05:18
Size (KB)  :  3,454 KB
IMG_0218.JPG
4/11/2559 9:06:14
Size (KB)  :  4,005 KB
IMG_0219.JPG
4/11/2559 9:07:10
Size (KB)  :  3,375 KB
IMG_0220.JPG
4/11/2559 9:07:20
Size (KB)  :  3,513 KB
IMG_0221.JPG
4/11/2559 9:09:48
Size (KB)  :  3,610 KB
IMG_0222.JPG
4/11/2559 9:09:50
Size (KB)  :  2,628 KB
IMG_0223.JPG
4/11/2559 9:09:56
Size (KB)  :  3,032 KB
IMG_0224.JPG
4/11/2559 9:11:02
Size (KB)  :  3,416 KB
IMG_0225.JPG
4/11/2559 9:11:06
Size (KB)  :  2,973 KB
IMG_0226.JPG
4/11/2559 9:11:16
Size (KB)  :  3,483 KB
IMG_0227.JPG
4/11/2559 9:11:20
Size (KB)  :  3,149 KB
IMG_0228.JPG
4/11/2559 9:12:08
Size (KB)  :  3,588 KB
IMG_0229.JPG
4/11/2559 9:12:24
Size (KB)  :  3,167 KB
IMG_0230.JPG
4/11/2559 9:12:40
Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_0231.JPG
4/11/2559 9:13:16
Size (KB)  :  3,937 KB
IMG_0232.JPG
4/11/2559 9:13:28
Size (KB)  :  3,240 KB
IMG_0233.JPG
4/11/2559 9:13:38
Size (KB)  :  3,631 KB
IMG_0234.JPG
4/11/2559 9:14:04
Size (KB)  :  3,609 KB
IMG_0235.JPG
4/11/2559 9:14:30
Size (KB)  :  3,245 KB
IMG_0236.JPG
4/11/2559 9:15:38
Size (KB)  :  3,353 KB
IMG_0238.JPG
4/11/2559 9:15:52
Size (KB)  :  2,715 KB
IMG_0239.JPG
4/11/2559 9:15:58
Size (KB)  :  2,674 KB
IMG_0241.JPG
4/11/2559 9:16:08
Size (KB)  :  2,657 KB
IMG_0243.JPG
4/11/2559 9:17:58
Size (KB)  :  3,703 KB
IMG_0244.JPG
4/11/2559 9:18:06
Size (KB)  :  3,067 KB
IMG_0245.JPG
4/11/2559 9:18:22
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_0246.JPG
4/11/2559 9:18:28
Size (KB)  :  3,091 KB
IMG_0247.JPG
4/11/2559 9:18:40
Size (KB)  :  2,738 KB
IMG_0248.JPG
4/11/2559 9:18:54
Size (KB)  :  2,162 KB
IMG_0249.JPG
4/11/2559 9:19:00
Size (KB)  :  3,233 KB
IMG_0251.JPG
4/11/2559 9:19:08
Size (KB)  :  2,825 KB
IMG_0252.JPG
4/11/2559 9:19:10
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_0253.JPG
4/11/2559 9:19:18
Size (KB)  :  3,329 KB
IMG_0254.JPG
4/11/2559 9:19:20
Size (KB)  :  3,356 KB
IMG_0255.JPG
4/11/2559 9:19:22
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_0258.JPG
4/11/2559 9:19:46
Size (KB)  :  2,448 KB
IMG_0259.JPG
4/11/2559 9:20:06
Size (KB)  :  4,133 KB
IMG_0260.JPG
4/11/2559 9:20:50
Size (KB)  :  3,325 KB
IMG_0261.JPG
4/11/2559 9:21:32
Size (KB)  :  3,123 KB
IMG_0262.JPG
4/11/2559 9:21:38
Size (KB)  :  3,101 KB
IMG_0263.JPG
4/11/2559 9:21:58
Size (KB)  :  3,148 KB
IMG_0264.JPG
4/11/2559 9:22:02
Size (KB)  :  3,976 KB
IMG_0265.JPG
4/11/2559 9:22:06
Size (KB)  :  2,645 KB
IMG_0266.JPG
4/11/2559 9:22:10
Size (KB)  :  3,481 KB
IMG_0267.JPG
4/11/2559 9:22:16
Size (KB)  :  3,335 KB
IMG_0268.JPG
4/11/2559 9:22:28
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_0269.JPG
4/11/2559 9:22:38
Size (KB)  :  3,313 KB
IMG_0270.JPG
4/11/2559 9:23:02
Size (KB)  :  2,185 KB
IMG_0271.JPG
4/11/2559 9:23:20
Size (KB)  :  2,815 KB
IMG_0272.JPG
4/11/2559 9:23:40
Size (KB)  :  3,520 KB
IMG_0273.JPG
4/11/2559 9:23:52
Size (KB)  :  2,721 KB
IMG_0274.JPG
4/11/2559 9:24:46
Size (KB)  :  3,462 KB
IMG_0276.JPG
4/11/2559 9:25:02
Size (KB)  :  3,147 KB
IMG_0277.JPG
4/11/2559 9:25:44
Size (KB)  :  3,212 KB
IMG_0278.JPG
4/11/2559 9:26:24
Size (KB)  :  2,973 KB
IMG_0279.JPG
4/11/2559 9:26:50
Size (KB)  :  3,225 KB
IMG_0280.JPG
4/11/2559 9:27:38
Size (KB)  :  3,830 KB
IMG_0281.JPG
4/11/2559 9:28:00
Size (KB)  :  3,694 KB
IMG_0282.JPG
4/11/2559 9:28:38
Size (KB)  :  2,777 KB
IMG_0283.JPG
4/11/2559 9:28:56
Size (KB)  :  2,760 KB
IMG_0284.JPG
4/11/2559 9:29:14
Size (KB)  :  3,259 KB
IMG_0285.JPG
4/11/2559 9:29:42
Size (KB)  :  3,489 KB
IMG_0286.JPG
4/11/2559 9:32:38
Size (KB)  :  4,006 KB
IMG_0287.JPG
4/11/2559 9:32:52
Size (KB)  :  3,767 KB
IMG_0288.JPG
4/11/2559 9:33:28
Size (KB)  :  3,692 KB
IMG_0289.JPG
4/11/2559 9:34:04
Size (KB)  :  3,251 KB
IMG_0290.JPG
4/11/2559 9:36:10
Size (KB)  :  3,190 KB
IMG_0291.JPG
4/11/2559 9:38:30
Size (KB)  :  3,814 KB
IMG_0292.JPG
4/11/2559 9:39:04
Size (KB)  :  4,197 KB
IMG_0293.JPG
4/11/2559 9:39:58
Size (KB)  :  2,939 KB
IMG_0294.JPG
4/11/2559 9:41:06
Size (KB)  :  4,405 KB
IMG_0295.JPG
4/11/2559 9:41:34
Size (KB)  :  4,173 KB
IMG_0296.JPG
4/11/2559 9:42:10
Size (KB)  :  3,783 KB
IMG_0297.JPG
4/11/2559 9:42:42
Size (KB)  :  3,525 KB
IMG_0298.JPG
4/11/2559 9:44:00
Size (KB)  :  3,738 KB
IMG_0299.JPG
4/11/2559 9:48:08
Size (KB)  :  3,965 KB
IMG_0300.JPG
4/11/2559 9:48:48
Size (KB)  :  3,757 KB
IMG_0301.JPG
4/11/2559 9:49:26
Size (KB)  :  3,279 KB
IMG_0302.JPG
4/11/2559 9:49:44
Size (KB)  :  3,454 KB
IMG_0303.JPG
4/11/2559 9:53:54
Size (KB)  :  3,150 KB
IMG_0304.JPG
4/11/2559 9:54:00
Size (KB)  :  3,322 KB
IMG_0305.JPG
4/11/2559 9:56:30
Size (KB)  :  3,305 KB
IMG_0306.JPG
4/11/2559 9:57:08
Size (KB)  :  3,894 KB
IMG_0307.JPG
4/11/2559 9:57:32
Size (KB)  :  2,962 KB
IMG_0308.JPG
4/11/2559 9:57:50
Size (KB)  :  2,934 KB
IMG_0309.JPG
4/11/2559 9:58:50
Size (KB)  :  3,760 KB
IMG_0310.JPG
4/11/2559 10:01:46
Size (KB)  :  4,022 KB
IMG_0311.JPG
4/11/2559 10:02:08
Size (KB)  :  4,152 KB
IMG_0312.JPG
4/11/2559 10:02:42
Size (KB)  :  4,020 KB
IMG_0313.JPG
4/11/2559 10:03:08
Size (KB)  :  4,247 KB
Pages:     1 2 3