มิสซาถวายแด่ดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2016 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ มุขนายกฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_9362.JPG
21/10/2559 18:49:56
Size (KB)  :  3,499 KB
IMG_9364.JPG
21/10/2559 18:51:54
Size (KB)  :  3,634 KB
IMG_9367.JPG
21/10/2559 19:00:56
Size (KB)  :  3,229 KB
IMG_9368.JPG
21/10/2559 19:01:46
Size (KB)  :  4,677 KB
IMG_9369.JPG
21/10/2559 19:02:16
Size (KB)  :  3,556 KB
IMG_9371.JPG
21/10/2559 19:04:42
Size (KB)  :  2,892 KB
IMG_9373.JPG
21/10/2559 19:07:30
Size (KB)  :  4,042 KB
IMG_9374.JPG
21/10/2559 19:08:12
Size (KB)  :  3,915 KB
IMG_9377.JPG
21/10/2559 19:10:48
Size (KB)  :  2,841 KB
IMG_9378.JPG
21/10/2559 19:11:28
Size (KB)  :  3,806 KB
IMG_9379.JPG
21/10/2559 19:13:16
Size (KB)  :  2,933 KB
IMG_9380.JPG
21/10/2559 19:14:02
Size (KB)  :  3,763 KB
IMG_9381.JPG
21/10/2559 19:15:36
Size (KB)  :  2,689 KB
IMG_9383.JPG
21/10/2559 19:17:02
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_9389.JPG
21/10/2559 19:29:32
Size (KB)  :  3,351 KB
IMG_9393.JPG
21/10/2559 19:39:20
Size (KB)  :  3,230 KB
IMG_9394.JPG
21/10/2559 19:40:04
Size (KB)  :  6,160 KB
IMG_9397.JPG
21/10/2559 19:41:48
Size (KB)  :  2,764 KB
IMG_9399.JPG
21/10/2559 19:43:28
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_9402.JPG
21/10/2559 19:43:56
Size (KB)  :  3,753 KB
IMG_9403.JPG
21/10/2559 19:43:58
Size (KB)  :  3,964 KB
IMG_9404.JPG
21/10/2559 19:44:08
Size (KB)  :  4,049 KB
IMG_9405.JPG
21/10/2559 19:44:32
Size (KB)  :  3,780 KB
IMG_9406.JPG
21/10/2559 19:44:40
Size (KB)  :  3,569 KB
IMG_9409.JPG
21/10/2559 19:45:42
Size (KB)  :  3,749 KB
IMG_9410.JPG
21/10/2559 19:45:58
Size (KB)  :  3,019 KB
IMG_9411.JPG
21/10/2559 19:46:10
Size (KB)  :  3,662 KB
IMG_9412.JPG
21/10/2559 19:46:28
Size (KB)  :  3,623 KB
IMG_9413.JPG
21/10/2559 19:46:32
Size (KB)  :  3,452 KB
IMG_9414.JPG
21/10/2559 19:46:50
Size (KB)  :  3,597 KB
IMG_9415.JPG
21/10/2559 19:47:12
Size (KB)  :  3,460 KB
IMG_9416.JPG
21/10/2559 19:47:24
Size (KB)  :  4,015 KB
IMG_9417.JPG
21/10/2559 19:47:30
Size (KB)  :  3,407 KB
IMG_9418.JPG
21/10/2559 19:47:36
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_9419.JPG
21/10/2559 19:47:52
Size (KB)  :  3,371 KB
IMG_9420.JPG
21/10/2559 19:48:16
Size (KB)  :  4,055 KB
IMG_9421.JPG
21/10/2559 19:48:44
Size (KB)  :  3,950 KB
IMG_9422.JPG
21/10/2559 19:48:52
Size (KB)  :  3,859 KB
IMG_9423.JPG
21/10/2559 19:49:00
Size (KB)  :  3,379 KB
IMG_9424.JPG
21/10/2559 19:49:20
Size (KB)  :  3,541 KB
IMG_9425.JPG
21/10/2559 19:49:42
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_9426.JPG
21/10/2559 19:49:58
Size (KB)  :  3,353 KB
IMG_9427.JPG
21/10/2559 19:50:16
Size (KB)  :  3,394 KB
IMG_9428.JPG
21/10/2559 19:50:38
Size (KB)  :  3,747 KB
IMG_9429.JPG
21/10/2559 19:51:00
Size (KB)  :  4,124 KB
IMG_9430.JPG
21/10/2559 19:51:22
Size (KB)  :  3,816 KB
IMG_9431.JPG
21/10/2559 19:51:28
Size (KB)  :  3,384 KB
IMG_9432.JPG
21/10/2559 19:51:54
Size (KB)  :  3,664 KB
IMG_9433.JPG
21/10/2559 19:52:08
Size (KB)  :  4,030 KB
IMG_9434.JPG
21/10/2559 19:52:14
Size (KB)  :  3,688 KB
IMG_9435.JPG
21/10/2559 19:52:18
Size (KB)  :  3,666 KB
IMG_9436.JPG
21/10/2559 19:52:20
Size (KB)  :  3,670 KB
IMG_9437.JPG
21/10/2559 19:52:22
Size (KB)  :  3,588 KB
IMG_9438.JPG
21/10/2559 19:52:50
Size (KB)  :  3,580 KB
IMG_9439.JPG
21/10/2559 19:52:54
Size (KB)  :  3,488 KB
IMG_9440.JPG
21/10/2559 19:52:56
Size (KB)  :  3,462 KB
IMG_9441.JPG
21/10/2559 19:53:14
Size (KB)  :  3,587 KB
IMG_9442.JPG
21/10/2559 19:53:16
Size (KB)  :  3,470 KB
IMG_9443.JPG
21/10/2559 19:53:22
Size (KB)  :  2,825 KB
IMG_9444.JPG
21/10/2559 19:53:32
Size (KB)  :  3,385 KB
IMG_9445.JPG
21/10/2559 19:53:38
Size (KB)  :  3,509 KB
IMG_9446.JPG
21/10/2559 19:53:52
Size (KB)  :  3,649 KB
IMG_9447.JPG
21/10/2559 19:53:56
Size (KB)  :  3,659 KB
IMG_9448.JPG
21/10/2559 19:54:40
Size (KB)  :  3,414 KB
IMG_9449.JPG
21/10/2559 19:54:48
Size (KB)  :  4,210 KB
IMG_9450.JPG
21/10/2559 19:55:08
Size (KB)  :  4,080 KB
IMG_9451.JPG
21/10/2559 19:55:44
Size (KB)  :  3,076 KB
IMG_9452.JPG
21/10/2559 19:55:50
Size (KB)  :  4,036 KB
IMG_9453.JPG
21/10/2559 19:56:06
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_9454.JPG
21/10/2559 19:57:32
Size (KB)  :  7,556 KB
IMG_9455.JPG
21/10/2559 19:57:42
Size (KB)  :  8,904 KB
IMG_9456.JPG
21/10/2559 19:58:02
Size (KB)  :  7,081 KB
IMG_9457.JPG
21/10/2559 19:58:42
Size (KB)  :  8,005 KB
IMG_9458.JPG
21/10/2559 19:59:06
Size (KB)  :  7,417 KB
IMG_9459.JPG
21/10/2559 20:00:54
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_9460.JPG
21/10/2559 20:01:06
Size (KB)  :  3,629 KB
IMG_9461.JPG
21/10/2559 20:01:36
Size (KB)  :  3,599 KB
IMG_9462.JPG
21/10/2559 20:02:36
Size (KB)  :  3,661 KB
IMG_9463.JPG
21/10/2559 20:03:00
Size (KB)  :  4,343 KB
IMG_9464.JPG
21/10/2559 20:03:22
Size (KB)  :  4,198 KB
IMG_9466.JPG
21/10/2559 20:04:14
Size (KB)  :  4,170 KB
IMG_9467.JPG
21/10/2559 20:05:22
Size (KB)  :  4,128 KB
IMG_9468.JPG
21/10/2559 20:05:40
Size (KB)  :  4,213 KB
IMG_9469.JPG
21/10/2559 20:06:06
Size (KB)  :  4,109 KB
IMG_9470.JPG
21/10/2559 20:06:20
Size (KB)  :  3,893 KB
IMG_9471.JPG
21/10/2559 20:06:30
Size (KB)  :  3,951 KB
IMG_9472.JPG
21/10/2559 20:06:36
Size (KB)  :  3,971 KB
IMG_9473.JPG
21/10/2559 20:06:50
Size (KB)  :  4,177 KB
IMG_9474.JPG
21/10/2559 20:07:22
Size (KB)  :  3,966 KB
IMG_9475.JPG
21/10/2559 20:08:24
Size (KB)  :  4,115 KB
IMG_9476.JPG
21/10/2559 20:08:36
Size (KB)  :  3,855 KB
IMG_9478.JPG
21/10/2559 20:11:10
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_9479.JPG
21/10/2559 20:12:04
Size (KB)  :  3,784 KB
IMG_9480.JPG
21/10/2559 20:12:06
Size (KB)  :  3,780 KB
IMG_9482.JPG
21/10/2559 20:12:38
Size (KB)  :  4,213 KB
IMG_9483.JPG
21/10/2559 20:13:06
Size (KB)  :  4,203 KB
IMG_9484.JPG
21/10/2559 20:14:10
Size (KB)  :  3,988 KB
IMG_9485.JPG
21/10/2559 20:15:28
Size (KB)  :  3,710 KB
IMG_9486.JPG
21/10/2559 20:15:46
Size (KB)  :  3,437 KB
IMG_9488.JPG
21/10/2559 20:16:24
Size (KB)  :  3,884 KB
Pages:     1 2 3