วันเสาร์ที่ื 30 กรกฎาคม 2559 - ประชุมพลมารีย์ สังฆมณฑลอุุบลฯ ณ สำนักมิสซังคาทอลิกอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_6530.JPG
30/7/2559 9:13:28
Size (KB)  :  5,387 KB
IMG_6531.JPG
30/7/2559 9:19:48
Size (KB)  :  7,056 KB
IMG_6532.JPG
30/7/2559 9:20:24
Size (KB)  :  5,872 KB
IMG_6533.JPG
30/7/2559 9:22:22
Size (KB)  :  3,593 KB
IMG_6534.JPG
30/7/2559 9:27:02
Size (KB)  :  2,507 KB
IMG_6535.JPG
30/7/2559 9:31:14
Size (KB)  :  2,915 KB
IMG_6536.JPG
30/7/2559 9:32:26
Size (KB)  :  3,280 KB
IMG_6537.JPG
30/7/2559 9:32:50
Size (KB)  :  3,025 KB
IMG_6538.JPG
30/7/2559 9:35:34
Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_6539.JPG
30/7/2559 9:36:18
Size (KB)  :  3,278 KB
IMG_6540.JPG
30/7/2559 9:36:38
Size (KB)  :  2,799 KB
IMG_6541.JPG
30/7/2559 9:37:00
Size (KB)  :  3,272 KB
IMG_6542.JPG
30/7/2559 9:37:16
Size (KB)  :  3,964 KB
IMG_6543.JPG
30/7/2559 9:37:36
Size (KB)  :  3,303 KB
IMG_6544.JPG
30/7/2559 9:38:02
Size (KB)  :  3,377 KB
IMG_6545.JPG
30/7/2559 9:38:42
Size (KB)  :  3,904 KB
IMG_6546.JPG
30/7/2559 9:39:08
Size (KB)  :  3,354 KB
IMG_6547.JPG
30/7/2559 9:39:50
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_6548.JPG
30/7/2559 9:46:38
Size (KB)  :  3,182 KB
IMG_6549.JPG
30/7/2559 9:46:50
Size (KB)  :  3,338 KB
IMG_6550.JPG
30/7/2559 9:47:18
Size (KB)  :  2,971 KB
IMG_6551.JPG
30/7/2559 9:49:08
Size (KB)  :  2,946 KB
IMG_6552.JPG
30/7/2559 10:01:44
Size (KB)  :  2,948 KB
IMG_6553.JPG
30/7/2559 10:01:48
Size (KB)  :  2,861 KB
IMG_6554.JPG
30/7/2559 10:02:20
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_6555.JPG
30/7/2559 10:02:48
Size (KB)  :  3,164 KB
IMG_6556.JPG
30/7/2559 10:03:02
Size (KB)  :  3,014 KB
IMG_6557.JPG
30/7/2559 10:04:32
Size (KB)  :  2,667 KB
IMG_6558.JPG
30/7/2559 10:04:42
Size (KB)  :  2,955 KB
IMG_6559.JPG
30/7/2559 10:06:20
Size (KB)  :  3,123 KB
IMG_6560.JPG
30/7/2559 10:07:04
Size (KB)  :  2,756 KB
IMG_6561.JPG
30/7/2559 10:07:46
Size (KB)  :  2,767 KB
IMG_6562.JPG
30/7/2559 10:08:24
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_6563.JPG
30/7/2559 10:08:38
Size (KB)  :  3,592 KB
IMG_6564.JPG
30/7/2559 10:08:46
Size (KB)  :  3,101 KB
IMG_6565.JPG
30/7/2559 10:08:54
Size (KB)  :  3,371 KB
IMG_6566.JPG
30/7/2559 10:09:30
Size (KB)  :  2,587 KB
IMG_6567.JPG
30/7/2559 10:10:28
Size (KB)  :  2,723 KB
IMG_6568.JPG
30/7/2559 10:10:44
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_6569.JPG
30/7/2559 10:11:10
Size (KB)  :  3,174 KB
IMG_6570.JPG
30/7/2559 10:11:16
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_6571.JPG
30/7/2559 10:11:36
Size (KB)  :  3,469 KB
IMG_6572.JPG
30/7/2559 10:12:08
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_6573.JPG
30/7/2559 10:12:48
Size (KB)  :  3,323 KB
IMG_6574.JPG
30/7/2559 10:13:26
Size (KB)  :  3,027 KB
IMG_6575.JPG
30/7/2559 10:14:04
Size (KB)  :  3,204 KB
IMG_6576.JPG
30/7/2559 10:14:56
Size (KB)  :  2,449 KB
IMG_6579.JPG
30/7/2559 10:17:16
Size (KB)  :  3,759 KB
IMG_6580.JPG
30/7/2559 10:18:28
Size (KB)  :  3,510 KB
IMG_6581.JPG
30/7/2559 10:19:00
Size (KB)  :  3,225 KB
IMG_6582.JPG
30/7/2559 10:19:54
Size (KB)  :  3,633 KB
IMG_6583.JPG
30/7/2559 10:22:24
Size (KB)  :  6,316 KB
IMG_6586.JPG
30/7/2559 10:25:18
Size (KB)  :  3,315 KB
IMG_6587.JPG
30/7/2559 10:25:24
Size (KB)  :  3,015 KB
IMG_6588.JPG
30/7/2559 10:25:36
Size (KB)  :  3,144 KB
IMG_6589.JPG
30/7/2559 10:26:18
Size (KB)  :  3,257 KB
IMG_6590.JPG
30/7/2559 10:26:58
Size (KB)  :  3,596 KB
IMG_6592.JPG
30/7/2559 10:29:50
Size (KB)  :  3,677 KB
IMG_6593.JPG
30/7/2559 10:32:20
Size (KB)  :  2,864 KB
IMG_6594.JPG
30/7/2559 10:32:46
Size (KB)  :  3,258 KB
IMG_6595.JPG
30/7/2559 10:35:06
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_6596.JPG
30/7/2559 10:35:50
Size (KB)  :  2,770 KB
IMG_6597.JPG
30/7/2559 10:35:54
Size (KB)  :  2,923 KB
IMG_6598.JPG
30/7/2559 10:36:20
Size (KB)  :  3,272 KB
IMG_6599.JPG
30/7/2559 10:36:44
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_6600.JPG
30/7/2559 10:37:00
Size (KB)  :  2,747 KB
IMG_6601.JPG
30/7/2559 10:37:40
Size (KB)  :  3,233 KB
IMG_6602.JPG
30/7/2559 10:38:02
Size (KB)  :  3,023 KB
IMG_6603.JPG
30/7/2559 10:38:18
Size (KB)  :  3,265 KB
IMG_6604.JPG
30/7/2559 10:38:24
Size (KB)  :  2,943 KB
IMG_6605.JPG
30/7/2559 10:38:30
Size (KB)  :  3,183 KB
IMG_6606.JPG
30/7/2559 10:41:48
Size (KB)  :  2,878 KB
IMG_6607.JPG
30/7/2559 10:41:56
Size (KB)  :  2,906 KB
IMG_6608.JPG
30/7/2559 10:43:04
Size (KB)  :  2,759 KB
IMG_6609.JPG
30/7/2559 10:43:20
Size (KB)  :  3,049 KB
IMG_6610.JPG
30/7/2559 10:43:40
Size (KB)  :  3,029 KB
IMG_6611.JPG
30/7/2559 10:43:52
Size (KB)  :  2,675 KB
IMG_6612.JPG
30/7/2559 10:44:10
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_6613.JPG
30/7/2559 10:44:40
Size (KB)  :  3,417 KB
IMG_6614.JPG
30/7/2559 10:45:04
Size (KB)  :  3,010 KB
IMG_6615.JPG
30/7/2559 10:46:16
Size (KB)  :  2,816 KB
IMG_6616.JPG
30/7/2559 10:46:26
Size (KB)  :  2,699 KB
IMG_6617.JPG
30/7/2559 10:46:36
Size (KB)  :  2,692 KB
IMG_6618.JPG
30/7/2559 10:46:58
Size (KB)  :  2,692 KB
IMG_6619.JPG
30/7/2559 10:47:08
Size (KB)  :  2,881 KB
IMG_6620.JPG
30/7/2559 10:47:20
Size (KB)  :  2,459 KB
IMG_6621.JPG
30/7/2559 10:47:52
Size (KB)  :  2,806 KB
IMG_6622.JPG
30/7/2559 10:49:18
Size (KB)  :  3,120 KB
IMG_6623.JPG
30/7/2559 10:49:20
Size (KB)  :  2,840 KB
IMG_6624.JPG
30/7/2559 10:52:38
Size (KB)  :  5,557 KB
IMG_6625.JPG
30/7/2559 10:52:40
Size (KB)  :  5,803 KB
IMG_6626.JPG
30/7/2559 10:52:42
Size (KB)  :  5,631 KB
IMG_6627.JPG
30/7/2559 10:52:50
Size (KB)  :  6,075 KB
IMG_6628.JPG
30/7/2559 10:52:54
Size (KB)  :  6,074 KB
IMG_6629.JPG
30/7/2559 10:53:04
Size (KB)  :  6,143 KB
IMG_6630.JPG
30/7/2559 10:53:12
Size (KB)  :  6,111 KB
IMG_6631.JPG
30/7/2559 10:53:26
Size (KB)  :  6,230 KB
IMG_6632.JPG
30/7/2559 10:53:32
Size (KB)  :  6,788 KB
IMG_6633.JPG
30/7/2559 11:00:30
Size (KB)  :  6,512 KB
IMG_6634.JPG
30/7/2559 11:03:36
Size (KB)  :  7,429 KB
Pages:     1 2