วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2016 - คณะพลมารีย์สังฆมณฑลอุบลฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและร่วมพิธีอาซีแอส 2016 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_1751.JPG
30/4/2559 9:17:40
Size (KB)  :  3,724 KB
IMG_1752.JPG
30/4/2559 9:17:48
Size (KB)  :  3,334 KB
IMG_1753.JPG
30/4/2559 9:17:50
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_1754.JPG
30/4/2559 9:17:58
Size (KB)  :  3,795 KB
IMG_1755.JPG
30/4/2559 9:18:06
Size (KB)  :  4,588 KB
IMG_1756.JPG
30/4/2559 9:18:06
Size (KB)  :  4,546 KB
IMG_1757.JPG
30/4/2559 9:18:08
Size (KB)  :  4,075 KB
IMG_1758.JPG
30/4/2559 9:18:08
Size (KB)  :  4,035 KB
IMG_1759.JPG
30/4/2559 9:18:14
Size (KB)  :  4,283 KB
IMG_1760.JPG
30/4/2559 9:18:18
Size (KB)  :  3,483 KB
IMG_1761.JPG
30/4/2559 9:18:26
Size (KB)  :  3,327 KB
IMG_1762.JPG
30/4/2559 9:18:46
Size (KB)  :  3,622 KB
IMG_1764.JPG
30/4/2559 9:20:58
Size (KB)  :  2,640 KB
IMG_1765.JPG
30/4/2559 9:21:30
Size (KB)  :  3,894 KB
IMG_1766.JPG
30/4/2559 9:22:06
Size (KB)  :  4,063 KB
IMG_1767.JPG
30/4/2559 9:24:04
Size (KB)  :  3,789 KB
IMG_1768.JPG
30/4/2559 9:24:56
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_1769.JPG
30/4/2559 9:25:22
Size (KB)  :  3,436 KB
IMG_1770.JPG
30/4/2559 9:25:34
Size (KB)  :  3,827 KB
IMG_1771.JPG
30/4/2559 9:25:54
Size (KB)  :  3,814 KB
IMG_1772.JPG
30/4/2559 9:27:30
Size (KB)  :  3,895 KB
IMG_1773.JPG
30/4/2559 9:28:48
Size (KB)  :  3,151 KB
IMG_1774.JPG
30/4/2559 9:29:04
Size (KB)  :  3,921 KB
IMG_1775.JPG
30/4/2559 9:29:08
Size (KB)  :  3,874 KB
IMG_1777.JPG
30/4/2559 9:32:06
Size (KB)  :  3,483 KB
IMG_1778.JPG
30/4/2559 9:32:54
Size (KB)  :  3,500 KB
IMG_1780.JPG
30/4/2559 9:33:44
Size (KB)  :  3,882 KB
IMG_1781.JPG
30/4/2559 9:34:34
Size (KB)  :  3,958 KB
IMG_1782.JPG
30/4/2559 9:35:04
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_1783.JPG
30/4/2559 9:43:18
Size (KB)  :  2,974 KB
IMG_1784.JPG
30/4/2559 9:47:14
Size (KB)  :  4,392 KB
IMG_1785.JPG
30/4/2559 9:47:34
Size (KB)  :  3,685 KB
IMG_1786.JPG
30/4/2559 9:50:34
Size (KB)  :  2,946 KB
IMG_1787.JPG
30/4/2559 9:51:06
Size (KB)  :  3,850 KB
IMG_1788.JPG
30/4/2559 9:51:26
Size (KB)  :  3,485 KB
IMG_1789.JPG
30/4/2559 9:51:34
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_1790.JPG
30/4/2559 9:52:48
Size (KB)  :  3,237 KB
IMG_1791.JPG
30/4/2559 9:53:16
Size (KB)  :  3,559 KB
IMG_1792.JPG
30/4/2559 9:56:04
Size (KB)  :  3,645 KB
IMG_1793.JPG
30/4/2559 10:03:56
Size (KB)  :  3,787 KB
IMG_1795.JPG
30/4/2559 10:05:14
Size (KB)  :  3,777 KB
IMG_1796.JPG
30/4/2559 10:08:48
Size (KB)  :  3,702 KB
IMG_1799.JPG
30/4/2559 10:14:28
Size (KB)  :  3,685 KB
IMG_1801.JPG
30/4/2559 10:17:16
Size (KB)  :  3,797 KB
IMG_1804.JPG
30/4/2559 10:20:42
Size (KB)  :  6,841 KB
IMG_1807.JPG
30/4/2559 10:23:44
Size (KB)  :  2,295 KB
IMG_1809.JPG
30/4/2559 10:24:24
Size (KB)  :  2,734 KB
IMG_1810.JPG
30/4/2559 10:25:12
Size (KB)  :  3,016 KB
IMG_1811.JPG
30/4/2559 10:25:20
Size (KB)  :  2,981 KB
IMG_1812.JPG
30/4/2559 10:26:12
Size (KB)  :  3,554 KB
IMG_1813.JPG
30/4/2559 10:26:52
Size (KB)  :  3,870 KB
IMG_1814.JPG
30/4/2559 10:27:34
Size (KB)  :  3,193 KB
IMG_1816.JPG
30/4/2559 10:32:08
Size (KB)  :  3,301 KB
IMG_1817.JPG
30/4/2559 10:32:38
Size (KB)  :  3,256 KB
IMG_1818.JPG
30/4/2559 10:33:04
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_1822.JPG
30/4/2559 10:37:50
Size (KB)  :  2,619 KB
IMG_1823.JPG
30/4/2559 10:38:16
Size (KB)  :  3,222 KB
IMG_1827.JPG
30/4/2559 10:45:28
Size (KB)  :  2,549 KB
IMG_1828.JPG
30/4/2559 10:45:48
Size (KB)  :  3,468 KB
IMG_1829.JPG
30/4/2559 10:46:50
Size (KB)  :  3,288 KB
IMG_1831.JPG
30/4/2559 10:49:38
Size (KB)  :  2,878 KB
IMG_1832.JPG
30/4/2559 10:51:30
Size (KB)  :  3,562 KB
IMG_1833.JPG
30/4/2559 10:51:48
Size (KB)  :  2,604 KB
IMG_1834.JPG
30/4/2559 10:51:56
Size (KB)  :  2,682 KB
IMG_1835.JPG
30/4/2559 10:52:02
Size (KB)  :  2,922 KB
IMG_1836.JPG
30/4/2559 10:53:12
Size (KB)  :  3,840 KB
IMG_1837.JPG
30/4/2559 10:53:46
Size (KB)  :  3,869 KB
IMG_1838.JPG
30/4/2559 10:54:26
Size (KB)  :  3,802 KB
IMG_1839.JPG
30/4/2559 10:57:14
Size (KB)  :  3,622 KB
IMG_1840.JPG
30/4/2559 10:57:44
Size (KB)  :  3,615 KB
IMG_1841.JPG
30/4/2559 10:58:14
Size (KB)  :  3,577 KB
IMG_1842.JPG
30/4/2559 10:58:54
Size (KB)  :  3,817 KB
IMG_1843.JPG
30/4/2559 11:00:10
Size (KB)  :  3,847 KB
IMG_1844.JPG
30/4/2559 11:01:10
Size (KB)  :  3,603 KB
IMG_1845.JPG
30/4/2559 11:01:12
Size (KB)  :  3,572 KB
IMG_1846.JPG
30/4/2559 11:02:50
Size (KB)  :  3,756 KB
IMG_1847.JPG
30/4/2559 11:03:42
Size (KB)  :  3,701 KB
IMG_1848.JPG
30/4/2559 11:04:44
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_1849.JPG
30/4/2559 11:04:46
Size (KB)  :  3,755 KB
IMG_1850.JPG
30/4/2559 11:05:44
Size (KB)  :  2,733 KB
IMG_1851.JPG
30/4/2559 11:05:52
Size (KB)  :  2,575 KB
IMG_1852.JPG
30/4/2559 11:06:06
Size (KB)  :  2,290 KB
IMG_1853.JPG
30/4/2559 11:06:16
Size (KB)  :  2,829 KB
IMG_1854.JPG
30/4/2559 11:06:24
Size (KB)  :  2,695 KB
IMG_1855.JPG
30/4/2559 11:06:30
Size (KB)  :  2,841 KB
IMG_1856.JPG
30/4/2559 11:06:44
Size (KB)  :  3,077 KB
IMG_1858.JPG
30/4/2559 11:07:10
Size (KB)  :  2,842 KB
IMG_1859.JPG
30/4/2559 11:08:10
Size (KB)  :  3,274 KB
IMG_1860.JPG
30/4/2559 11:08:36
Size (KB)  :  3,068 KB
IMG_1861.JPG
30/4/2559 11:09:08
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_1862.JPG
30/4/2559 11:09:22
Size (KB)  :  2,904 KB
IMG_1863.JPG
30/4/2559 11:09:32
Size (KB)  :  3,238 KB
IMG_1864.JPG
30/4/2559 11:10:26
Size (KB)  :  3,258 KB
IMG_1865.JPG
30/4/2559 11:10:32
Size (KB)  :  3,341 KB
IMG_1866.JPG
30/4/2559 11:14:06
Size (KB)  :  3,112 KB
IMG_1867.JPG
30/4/2559 11:15:00
Size (KB)  :  2,934 KB
IMG_1868.JPG
30/4/2559 11:15:16
Size (KB)  :  2,151 KB
IMG_1869.JPG
30/4/2559 11:15:34
Size (KB)  :  2,157 KB
IMG_1870.JPG
30/4/2559 11:17:36
Size (KB)  :  2,580 KB
IMG_1871.JPG
30/4/2559 11:17:50
Size (KB)  :  2,342 KB
Pages:     1 2