ปลงศพอากาทาเจรียง ศรีมณี มารดาของซิสเตอร์สมใจ ศรีมณี ณ วัดแม่พระเป็นที่พึ่งบ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

Thumbnail Image Table
IMG_5405.JPG
9/7/2559 10:17:40
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_5406.JPG
9/7/2559 10:18:26
Size (KB)  :  3,469 KB
IMG_5407.JPG
9/7/2559 10:18:50
Size (KB)  :  2,762 KB
IMG_5408.JPG
9/7/2559 10:19:24
Size (KB)  :  3,735 KB
IMG_5409.JPG
9/7/2559 10:20:08
Size (KB)  :  2,709 KB
IMG_5410.JPG
9/7/2559 10:20:16
Size (KB)  :  2,396 KB
IMG_5411.JPG
9/7/2559 10:20:34
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_5412.JPG
9/7/2559 10:21:04
Size (KB)  :  2,287 KB
IMG_5413.JPG
9/7/2559 10:21:46
Size (KB)  :  2,502 KB
IMG_5414.JPG
9/7/2559 10:24:26
Size (KB)  :  3,654 KB
IMG_5415.JPG
9/7/2559 10:24:34
Size (KB)  :  3,716 KB
IMG_5416.JPG
9/7/2559 10:25:04
Size (KB)  :  3,710 KB
IMG_5417.JPG
9/7/2559 10:25:48
Size (KB)  :  2,359 KB
IMG_5418.JPG
9/7/2559 10:25:52
Size (KB)  :  2,289 KB
IMG_5419.JPG
9/7/2559 10:25:58
Size (KB)  :  2,498 KB
IMG_5420.JPG
9/7/2559 10:26:40
Size (KB)  :  2,613 KB
IMG_5422.JPG
9/7/2559 10:28:40
Size (KB)  :  3,610 KB
IMG_5423.JPG
9/7/2559 10:29:08
Size (KB)  :  2,697 KB
IMG_5424.JPG
9/7/2559 10:29:34
Size (KB)  :  3,592 KB
IMG_5425.JPG
9/7/2559 10:29:58
Size (KB)  :  3,289 KB
IMG_5426.JPG
9/7/2559 10:30:14
Size (KB)  :  2,658 KB
IMG_5427.JPG
9/7/2559 10:31:08
Size (KB)  :  3,278 KB
IMG_5428.JPG
9/7/2559 10:32:28
Size (KB)  :  3,000 KB
IMG_5429.JPG
9/7/2559 10:32:48
Size (KB)  :  3,742 KB
IMG_5430.JPG
9/7/2559 10:33:02
Size (KB)  :  3,801 KB
IMG_5431.JPG
9/7/2559 10:40:52
Size (KB)  :  3,199 KB
IMG_5432.JPG
9/7/2559 10:41:02
Size (KB)  :  3,658 KB
IMG_5433.JPG
9/7/2559 10:41:24
Size (KB)  :  3,209 KB
IMG_5434.JPG
9/7/2559 10:42:22
Size (KB)  :  2,532 KB
IMG_5435.JPG
9/7/2559 10:43:12
Size (KB)  :  3,433 KB
IMG_5436.JPG
9/7/2559 10:43:40
Size (KB)  :  3,473 KB
IMG_5437.JPG
9/7/2559 10:45:08
Size (KB)  :  2,915 KB
IMG_5438.JPG
9/7/2559 10:45:14
Size (KB)  :  2,747 KB
IMG_5439.JPG
9/7/2559 10:45:18
Size (KB)  :  3,057 KB
IMG_5440.JPG
9/7/2559 10:45:32
Size (KB)  :  2,919 KB
IMG_5441.JPG
9/7/2559 10:45:56
Size (KB)  :  2,964 KB
IMG_5442.JPG
9/7/2559 10:46:04
Size (KB)  :  3,384 KB
IMG_5443.JPG
9/7/2559 10:46:08
Size (KB)  :  3,251 KB
IMG_5444.JPG
9/7/2559 10:46:12
Size (KB)  :  2,991 KB
IMG_5445.JPG
9/7/2559 10:46:32
Size (KB)  :  2,861 KB
IMG_5446.JPG
9/7/2559 10:46:58
Size (KB)  :  3,535 KB
IMG_5447.JPG
9/7/2559 10:47:32
Size (KB)  :  3,450 KB
IMG_5448.JPG
9/7/2559 10:49:28
Size (KB)  :  2,669 KB
IMG_5449.JPG
9/7/2559 10:49:46
Size (KB)  :  3,399 KB
IMG_5450.JPG
9/7/2559 10:50:08
Size (KB)  :  3,464 KB
IMG_5451.JPG
9/7/2559 10:50:26
Size (KB)  :  3,361 KB
IMG_5452.JPG
9/7/2559 10:50:34
Size (KB)  :  3,370 KB
IMG_5453.JPG
9/7/2559 10:51:00
Size (KB)  :  3,402 KB
IMG_5454.JPG
9/7/2559 10:51:30
Size (KB)  :  3,651 KB
IMG_5455.JPG
9/7/2559 10:51:38
Size (KB)  :  3,583 KB
IMG_5456.JPG
9/7/2559 10:52:00
Size (KB)  :  3,262 KB
IMG_5457.JPG
9/7/2559 10:52:36
Size (KB)  :  3,467 KB
IMG_5458.JPG
9/7/2559 10:52:44
Size (KB)  :  3,605 KB
IMG_5459.JPG
9/7/2559 10:53:04
Size (KB)  :  3,490 KB
IMG_5460.JPG
9/7/2559 10:53:18
Size (KB)  :  3,521 KB
IMG_5461.JPG
9/7/2559 10:53:44
Size (KB)  :  3,144 KB
IMG_5462.JPG
9/7/2559 10:53:50
Size (KB)  :  3,387 KB
IMG_5463.JPG
9/7/2559 10:54:02
Size (KB)  :  3,508 KB
IMG_5464.JPG
9/7/2559 10:54:44
Size (KB)  :  3,163 KB
IMG_5465.JPG
9/7/2559 10:55:46
Size (KB)  :  3,688 KB
IMG_5466.JPG
9/7/2559 10:55:54
Size (KB)  :  3,821 KB
IMG_5467.JPG
9/7/2559 10:57:22
Size (KB)  :  3,691 KB
IMG_5468.JPG
9/7/2559 10:57:26
Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_5469.JPG
9/7/2559 10:58:28
Size (KB)  :  3,023 KB
IMG_5470.JPG
9/7/2559 10:58:36
Size (KB)  :  3,320 KB
IMG_5471.JPG
9/7/2559 10:58:48
Size (KB)  :  2,778 KB
IMG_5472.JPG
9/7/2559 10:59:06
Size (KB)  :  3,332 KB
IMG_5473.JPG
9/7/2559 10:59:28
Size (KB)  :  3,287 KB
IMG_5474.JPG
9/7/2559 10:59:44
Size (KB)  :  3,206 KB
IMG_5475.JPG
9/7/2559 10:59:58
Size (KB)  :  3,029 KB
IMG_5477.JPG
9/7/2559 11:00:24
Size (KB)  :  2,905 KB
IMG_5478.JPG
9/7/2559 11:00:30
Size (KB)  :  3,218 KB
IMG_5479.JPG
9/7/2559 11:00:46
Size (KB)  :  3,271 KB
IMG_5480.JPG
9/7/2559 11:00:56
Size (KB)  :  3,293 KB
IMG_5481.JPG
9/7/2559 11:01:02
Size (KB)  :  3,213 KB
IMG_5482.JPG
9/7/2559 11:01:34
Size (KB)  :  3,078 KB
IMG_5483.JPG
9/7/2559 11:02:10
Size (KB)  :  2,537 KB
IMG_5484.JPG
9/7/2559 11:02:40
Size (KB)  :  2,981 KB
IMG_5485.JPG
9/7/2559 11:03:10
Size (KB)  :  3,548 KB
IMG_5486.JPG
9/7/2559 11:03:52
Size (KB)  :  2,611 KB
IMG_5487.JPG
9/7/2559 11:04:18
Size (KB)  :  3,674 KB
IMG_5488.JPG
9/7/2559 11:04:50
Size (KB)  :  3,493 KB
IMG_5489.JPG
9/7/2559 11:05:58
Size (KB)  :  3,869 KB
IMG_5490.JPG
9/7/2559 11:06:18
Size (KB)  :  3,870 KB
IMG_5491.JPG
9/7/2559 11:06:42
Size (KB)  :  3,488 KB
IMG_5492.JPG
9/7/2559 11:07:18
Size (KB)  :  2,914 KB
IMG_5493.JPG
9/7/2559 11:07:26
Size (KB)  :  2,713 KB
IMG_5494.JPG
9/7/2559 11:07:36
Size (KB)  :  2,855 KB
IMG_5495.JPG
9/7/2559 11:07:58
Size (KB)  :  3,892 KB
IMG_5496.JPG
9/7/2559 11:08:44
Size (KB)  :  4,005 KB
IMG_5497.JPG
9/7/2559 11:09:46
Size (KB)  :  3,733 KB
IMG_5498.JPG
9/7/2559 11:11:28
Size (KB)  :  3,535 KB
IMG_5499.JPG
9/7/2559 11:12:02
Size (KB)  :  3,564 KB
IMG_5500.JPG
9/7/2559 11:14:24
Size (KB)  :  2,882 KB
IMG_5501.JPG
9/7/2559 11:15:02
Size (KB)  :  3,563 KB
IMG_5502.JPG
9/7/2559 11:15:14
Size (KB)  :  3,879 KB
IMG_5503.JPG
9/7/2559 11:15:24
Size (KB)  :  3,804 KB
IMG_5504.JPG
9/7/2559 11:15:40
Size (KB)  :  3,042 KB
IMG_5505.JPG
9/7/2559 11:15:48
Size (KB)  :  3,655 KB
IMG_5506.JPG
9/7/2559 11:16:34
Size (KB)  :  3,792 KB
Pages:     1 2 3 4