วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 - พิธีบูชาปลงศพ มารีอาบุญแทน พลมาก คุณย่าของคุณพ่อสานิตย์ พลมาก ณ วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

Thumbnail Image Table
IMG_6316.JPG
10/2/2559 9:48:50
Size (KB)  :  1,244 KB
IMG_6320.JPG
10/2/2559 9:53:52
Size (KB)  :  3,818 KB
IMG_6321.JPG
10/2/2559 9:54:04
Size (KB)  :  5,024 KB
IMG_6322.JPG
10/2/2559 9:54:22
Size (KB)  :  3,563 KB
IMG_6323.JPG
10/2/2559 9:54:26
Size (KB)  :  4,390 KB
IMG_6324.JPG
10/2/2559 9:54:44
Size (KB)  :  4,245 KB
IMG_6325.JPG
10/2/2559 9:55:06
Size (KB)  :  4,703 KB
IMG_6326.JPG
10/2/2559 9:55:22
Size (KB)  :  4,415 KB
IMG_6327.JPG
10/2/2559 9:55:56
Size (KB)  :  3,515 KB
IMG_6328.JPG
10/2/2559 9:56:06
Size (KB)  :  3,416 KB
IMG_6329.JPG
10/2/2559 9:56:22
Size (KB)  :  3,007 KB
IMG_6330.JPG
10/2/2559 9:56:40
Size (KB)  :  3,888 KB
IMG_6331.JPG
10/2/2559 9:56:48
Size (KB)  :  3,611 KB
IMG_6332.JPG
10/2/2559 9:56:56
Size (KB)  :  2,365 KB
IMG_6333.JPG
10/2/2559 9:57:24
Size (KB)  :  2,568 KB
IMG_6334.JPG
10/2/2559 9:57:56
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_6335.JPG
10/2/2559 9:59:44
Size (KB)  :  2,834 KB
IMG_6336.JPG
10/2/2559 10:00:04
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_6337.JPG
10/2/2559 10:00:52
Size (KB)  :  3,766 KB
IMG_6338.JPG
10/2/2559 10:01:08
Size (KB)  :  2,846 KB
IMG_6339.JPG
10/2/2559 10:01:52
Size (KB)  :  3,067 KB
IMG_6340.JPG
10/2/2559 10:02:02
Size (KB)  :  3,153 KB
IMG_6341.JPG
10/2/2559 10:02:38
Size (KB)  :  3,332 KB
IMG_6342.JPG
10/2/2559 10:03:14
Size (KB)  :  3,514 KB
IMG_6343.JPG
10/2/2559 10:03:42
Size (KB)  :  3,207 KB
IMG_6344.JPG
10/2/2559 10:04:06
Size (KB)  :  2,736 KB
IMG_6345.JPG
10/2/2559 10:05:20
Size (KB)  :  3,138 KB
IMG_6346.JPG
10/2/2559 10:06:34
Size (KB)  :  3,016 KB
IMG_6347.JPG
10/2/2559 10:08:34
Size (KB)  :  2,714 KB
IMG_6348.JPG
10/2/2559 10:08:58
Size (KB)  :  3,389 KB
IMG_6349.JPG
10/2/2559 10:09:46
Size (KB)  :  3,151 KB
IMG_6350.JPG
10/2/2559 10:09:54
Size (KB)  :  3,082 KB
IMG_6351.JPG
10/2/2559 10:10:16
Size (KB)  :  2,881 KB
IMG_6352.JPG
10/2/2559 10:10:50
Size (KB)  :  3,196 KB
IMG_6353.JPG
10/2/2559 10:16:48
Size (KB)  :  3,519 KB
IMG_6354.JPG
10/2/2559 10:17:04
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_6355.JPG
10/2/2559 10:17:40
Size (KB)  :  3,497 KB
IMG_6356.JPG
10/2/2559 10:18:08
Size (KB)  :  3,198 KB
IMG_6357.JPG
10/2/2559 10:19:52
Size (KB)  :  3,726 KB
IMG_6358.JPG
10/2/2559 10:20:16
Size (KB)  :  3,072 KB
IMG_6359.JPG
10/2/2559 10:20:28
Size (KB)  :  3,907 KB
IMG_6360.JPG
10/2/2559 10:20:58
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_6361.JPG
10/2/2559 10:21:34
Size (KB)  :  3,411 KB
IMG_6362.JPG
10/2/2559 10:22:02
Size (KB)  :  3,071 KB
IMG_6363.JPG
10/2/2559 10:22:58
Size (KB)  :  2,814 KB
IMG_6364.JPG
10/2/2559 10:23:30
Size (KB)  :  3,344 KB
IMG_6365.JPG
10/2/2559 10:27:14
Size (KB)  :  2,766 KB
IMG_6366.JPG
10/2/2559 10:27:16
Size (KB)  :  2,770 KB
IMG_6367.JPG
10/2/2559 10:30:00
Size (KB)  :  3,119 KB
IMG_6368.JPG
10/2/2559 10:30:08
Size (KB)  :  3,235 KB
IMG_6369.JPG
10/2/2559 10:31:44
Size (KB)  :  3,930 KB
IMG_6370.JPG
10/2/2559 10:32:46
Size (KB)  :  2,603 KB
IMG_6371.JPG
10/2/2559 10:32:54
Size (KB)  :  2,993 KB
IMG_6372.JPG
10/2/2559 10:33:02
Size (KB)  :  2,919 KB
IMG_6373.JPG
10/2/2559 10:33:12
Size (KB)  :  3,026 KB
IMG_6374.JPG
10/2/2559 10:33:20
Size (KB)  :  2,839 KB
IMG_6375.JPG
10/2/2559 10:33:24
Size (KB)  :  2,929 KB
IMG_6376.JPG
10/2/2559 10:35:46
Size (KB)  :  3,506 KB
IMG_6377.JPG
10/2/2559 10:36:22
Size (KB)  :  3,247 KB
IMG_6378.JPG
10/2/2559 10:37:40
Size (KB)  :  3,546 KB
IMG_6379.JPG
10/2/2559 10:37:46
Size (KB)  :  3,234 KB
IMG_6380.JPG
10/2/2559 10:38:04
Size (KB)  :  2,863 KB
IMG_6381.JPG
10/2/2559 10:38:10
Size (KB)  :  3,183 KB
IMG_6382.JPG
10/2/2559 10:38:32
Size (KB)  :  2,553 KB
IMG_6383.JPG
10/2/2559 10:38:38
Size (KB)  :  3,191 KB
IMG_6384.JPG
10/2/2559 10:38:44
Size (KB)  :  3,495 KB
IMG_6385.JPG
10/2/2559 10:38:50
Size (KB)  :  3,524 KB
IMG_6386.JPG
10/2/2559 10:39:54
Size (KB)  :  3,321 KB
IMG_6387.JPG
10/2/2559 10:40:10
Size (KB)  :  3,331 KB
IMG_6388.JPG
10/2/2559 10:40:26
Size (KB)  :  3,328 KB
IMG_6389.JPG
10/2/2559 10:40:58
Size (KB)  :  3,154 KB
IMG_6390.JPG
10/2/2559 10:44:56
Size (KB)  :  3,305 KB
IMG_6391.JPG
10/2/2559 10:45:46
Size (KB)  :  2,822 KB
IMG_6392.JPG
10/2/2559 10:45:52
Size (KB)  :  2,493 KB
IMG_6393.JPG
10/2/2559 10:46:12
Size (KB)  :  3,002 KB
IMG_6394.JPG
10/2/2559 10:46:46
Size (KB)  :  2,750 KB
IMG_6395.JPG
10/2/2559 10:47:32
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_6396.JPG
10/2/2559 10:48:20
Size (KB)  :  2,732 KB
IMG_6397.JPG
10/2/2559 10:48:46
Size (KB)  :  3,646 KB
IMG_6398.JPG
10/2/2559 10:49:00
Size (KB)  :  2,816 KB
IMG_6399.JPG
10/2/2559 10:49:30
Size (KB)  :  3,503 KB
IMG_6400.JPG
10/2/2559 10:50:26
Size (KB)  :  3,411 KB
IMG_6401.JPG
10/2/2559 10:50:54
Size (KB)  :  3,270 KB
IMG_6402.JPG
10/2/2559 10:51:04
Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_6403.JPG
10/2/2559 10:51:24
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_6404.JPG
10/2/2559 10:51:42
Size (KB)  :  3,213 KB
IMG_6405.JPG
10/2/2559 10:52:54
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_6406.JPG
10/2/2559 10:53:18
Size (KB)  :  3,709 KB
IMG_6407.JPG
10/2/2559 10:55:00
Size (KB)  :  3,425 KB
IMG_6408.JPG
10/2/2559 10:55:24
Size (KB)  :  2,904 KB
IMG_6409.JPG
10/2/2559 10:56:44
Size (KB)  :  2,751 KB
IMG_6410.JPG
10/2/2559 10:57:22
Size (KB)  :  2,822 KB
IMG_6411.JPG
10/2/2559 10:57:42
Size (KB)  :  3,359 KB
IMG_6412.JPG
10/2/2559 10:57:58
Size (KB)  :  3,362 KB
IMG_6413.JPG
10/2/2559 10:58:18
Size (KB)  :  3,306 KB
IMG_6414.JPG
10/2/2559 10:58:24
Size (KB)  :  2,934 KB
IMG_6415.JPG
10/2/2559 10:58:48
Size (KB)  :  3,291 KB
IMG_6416.JPG
10/2/2559 10:58:52
Size (KB)  :  3,344 KB
IMG_6419.JPG
10/2/2559 10:59:48
Size (KB)  :  3,154 KB
IMG_6420.JPG
10/2/2559 10:59:54
Size (KB)  :  3,432 KB
Pages:     1 2 3