วันอาทิตย์ที่ 1พฤษภาคม 2016 - มิสซาแรกคุณพ่อเปาโล ขวัญชัย เกษแก้ว ณ วัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

Thumbnail Image Table
IMG_1921.JPG
1/5/2559 7:47:22
Size (KB)  :  4,491 KB
IMG_1922.JPG
1/5/2559 7:47:28
Size (KB)  :  3,646 KB
IMG_1930.JPG
1/5/2559 8:16:10
Size (KB)  :  3,475 KB
IMG_1931.JPG
1/5/2559 8:16:14
Size (KB)  :  4,267 KB
IMG_1932.JPG
1/5/2559 8:19:20
Size (KB)  :  4,682 KB
IMG_1933.JPG
1/5/2559 8:19:26
Size (KB)  :  4,989 KB
IMG_1934.JPG
1/5/2559 8:20:36
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_1935.JPG
1/5/2559 8:20:38
Size (KB)  :  3,462 KB
IMG_1937.JPG
1/5/2559 8:21:32
Size (KB)  :  2,134 KB
IMG_1941.JPG
1/5/2559 8:22:08
Size (KB)  :  2,541 KB
IMG_1942.JPG
1/5/2559 8:22:12
Size (KB)  :  2,517 KB
IMG_1943.JPG
1/5/2559 8:22:26
Size (KB)  :  3,699 KB
IMG_1945.JPG
1/5/2559 8:22:44
Size (KB)  :  2,386 KB
IMG_1946.JPG
1/5/2559 8:22:48
Size (KB)  :  2,465 KB
IMG_1947.JPG
1/5/2559 8:23:04
Size (KB)  :  4,242 KB
IMG_1948.JPG
1/5/2559 8:23:54
Size (KB)  :  3,575 KB
IMG_1951.JPG
1/5/2559 8:26:16
Size (KB)  :  2,362 KB
IMG_1956.JPG
1/5/2559 8:26:48
Size (KB)  :  2,673 KB
IMG_1958.JPG
1/5/2559 8:27:02
Size (KB)  :  4,053 KB
IMG_1959.JPG
1/5/2559 8:27:16
Size (KB)  :  4,803 KB
IMG_1961.JPG
1/5/2559 8:28:04
Size (KB)  :  2,790 KB
IMG_1964.JPG
1/5/2559 8:28:18
Size (KB)  :  2,513 KB
IMG_1966.JPG
1/5/2559 8:29:16
Size (KB)  :  3,576 KB
IMG_1967.JPG
1/5/2559 8:29:20
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_1969.JPG
1/5/2559 8:30:00
Size (KB)  :  3,438 KB
IMG_1970.JPG
1/5/2559 8:30:26
Size (KB)  :  3,118 KB
IMG_1973.JPG
1/5/2559 8:31:20
Size (KB)  :  4,280 KB
IMG_1975.JPG
1/5/2559 8:31:20
Size (KB)  :  4,620 KB
IMG_1976.JPG
1/5/2559 8:31:36
Size (KB)  :  4,263 KB
IMG_1982.JPG
1/5/2559 8:31:54
Size (KB)  :  4,115 KB
IMG_1983.JPG
1/5/2559 8:32:38
Size (KB)  :  4,238 KB
IMG_1986.JPG
1/5/2559 8:32:46
Size (KB)  :  3,825 KB
IMG_1987.JPG
1/5/2559 8:32:46
Size (KB)  :  3,963 KB
IMG_1990.JPG
1/5/2559 8:32:56
Size (KB)  :  4,160 KB
IMG_1992.JPG
1/5/2559 8:33:36
Size (KB)  :  3,661 KB
IMG_1997.JPG
1/5/2559 8:34:02
Size (KB)  :  3,159 KB
IMG_1998.JPG
1/5/2559 8:34:26
Size (KB)  :  3,824 KB
IMG_1999.JPG
1/5/2559 8:34:26
Size (KB)  :  3,817 KB
IMG_2006.JPG
1/5/2559 8:35:16
Size (KB)  :  2,912 KB
IMG_2008.JPG
1/5/2559 8:35:32
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_2010.JPG
1/5/2559 8:35:42
Size (KB)  :  2,819 KB
IMG_2011.JPG
1/5/2559 8:35:44
Size (KB)  :  2,369 KB
IMG_2014.JPG
1/5/2559 8:36:00
Size (KB)  :  3,485 KB
IMG_2015.JPG
1/5/2559 8:36:04
Size (KB)  :  3,641 KB
IMG_2018.JPG
1/5/2559 8:36:44
Size (KB)  :  3,206 KB
IMG_2019.JPG
1/5/2559 8:36:48
Size (KB)  :  3,697 KB
IMG_2022.JPG
1/5/2559 8:38:04
Size (KB)  :  4,211 KB
IMG_2023.JPG
1/5/2559 8:38:12
Size (KB)  :  4,060 KB
IMG_2024.JPG
1/5/2559 8:39:16
Size (KB)  :  4,708 KB
IMG_2025.JPG
1/5/2559 8:40:14
Size (KB)  :  4,485 KB
IMG_2026.JPG
1/5/2559 8:40:14
Size (KB)  :  3,900 KB
IMG_2028.JPG
1/5/2559 8:40:30
Size (KB)  :  3,346 KB
IMG_2031.JPG
1/5/2559 8:40:52
Size (KB)  :  3,689 KB
IMG_2034.JPG
1/5/2559 8:41:08
Size (KB)  :  4,203 KB
IMG_2035.JPG
1/5/2559 8:42:04
Size (KB)  :  4,229 KB
IMG_2039.JPG
1/5/2559 8:42:10
Size (KB)  :  4,299 KB
IMG_2042.JPG
1/5/2559 8:42:48
Size (KB)  :  4,118 KB
IMG_2044.JPG
1/5/2559 8:43:28
Size (KB)  :  2,945 KB
IMG_2045.JPG
1/5/2559 8:43:42
Size (KB)  :  2,704 KB
IMG_2046.JPG
1/5/2559 8:43:50
Size (KB)  :  2,558 KB
IMG_2050.JPG
1/5/2559 8:45:06
Size (KB)  :  4,107 KB
IMG_2065.JPG
1/5/2559 8:45:46
Size (KB)  :  4,543 KB
IMG_2071.JPG
1/5/2559 8:47:02
Size (KB)  :  4,454 KB
IMG_2078.JPG
1/5/2559 8:49:20
Size (KB)  :  5,145 KB
IMG_2079.JPG
1/5/2559 8:49:20
Size (KB)  :  5,076 KB
IMG_2081.JPG
1/5/2559 8:49:46
Size (KB)  :  4,253 KB
IMG_2082.JPG
1/5/2559 8:49:54
Size (KB)  :  4,018 KB
IMG_2086.JPG
1/5/2559 8:50:10
Size (KB)  :  3,770 KB
IMG_2087.JPG
1/5/2559 8:50:12
Size (KB)  :  3,643 KB
IMG_2090.JPG
1/5/2559 8:50:20
Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_2094.JPG
1/5/2559 8:50:24
Size (KB)  :  3,848 KB
IMG_2095.JPG
1/5/2559 8:50:32
Size (KB)  :  4,220 KB
IMG_2098.JPG
1/5/2559 8:51:12
Size (KB)  :  3,828 KB
IMG_2099.JPG
1/5/2559 8:51:12
Size (KB)  :  3,841 KB
IMG_2113.JPG
1/5/2559 8:53:02
Size (KB)  :  4,194 KB
IMG_2119.JPG
1/5/2559 8:54:48
Size (KB)  :  4,473 KB
IMG_2133.JPG
1/5/2559 8:56:28
Size (KB)  :  3,990 KB
IMG_2138.JPG
1/5/2559 8:57:26
Size (KB)  :  4,057 KB
IMG_2139.JPG
1/5/2559 8:57:26
Size (KB)  :  3,919 KB
IMG_2140.JPG
1/5/2559 8:58:02
Size (KB)  :  4,876 KB
IMG_2141.JPG
1/5/2559 8:58:02
Size (KB)  :  4,922 KB
IMG_2142.JPG
1/5/2559 8:58:14
Size (KB)  :  4,240 KB
IMG_2143.JPG
1/5/2559 8:58:14
Size (KB)  :  4,022 KB
IMG_2146.JPG
1/5/2559 8:58:50
Size (KB)  :  3,385 KB
IMG_2149.JPG
1/5/2559 8:59:10
Size (KB)  :  3,331 KB
IMG_2150.JPG
1/5/2559 8:59:34
Size (KB)  :  4,062 KB
IMG_2153.JPG
1/5/2559 9:00:18
Size (KB)  :  4,420 KB
IMG_2154.JPG
1/5/2559 9:00:26
Size (KB)  :  4,239 KB
IMG_2155.JPG
1/5/2559 9:01:04
Size (KB)  :  3,338 KB
IMG_2158.JPG
1/5/2559 9:07:24
Size (KB)  :  3,894 KB
IMG_2160.JPG
1/5/2559 9:07:54
Size (KB)  :  3,988 KB
IMG_2163.JPG
1/5/2559 9:14:42
Size (KB)  :  3,301 KB
IMG_2165.JPG
1/5/2559 9:17:20
Size (KB)  :  3,423 KB
IMG_2166.JPG
1/5/2559 9:17:26
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_2167.JPG
1/5/2559 9:17:50
Size (KB)  :  4,098 KB
IMG_2169.JPG
1/5/2559 9:17:56
Size (KB)  :  2,658 KB
IMG_2171.JPG
1/5/2559 9:18:18
Size (KB)  :  3,177 KB
IMG_2174.JPG
1/5/2559 9:22:36
Size (KB)  :  3,990 KB
IMG_2175.JPG
1/5/2559 9:22:36
Size (KB)  :  3,955 KB
IMG_2177.JPG
1/5/2559 10:08:10
Size (KB)  :  3,364 KB
Pages:     1 2 3 4