ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.2016

Thumbnail Image Table
IMG_3864.JPG
11/6/2559 9:03:02
Size (KB)  :  2,653 KB
IMG_3865.JPG
11/6/2559 9:09:48
Size (KB)  :  3,323 KB
IMG_3866.JPG
11/6/2559 9:09:54
Size (KB)  :  3,320 KB
IMG_3867.JPG
11/6/2559 9:13:06
Size (KB)  :  2,625 KB
IMG_3868.JPG
11/6/2559 9:23:48
Size (KB)  :  2,717 KB
IMG_3869.JPG
11/6/2559 9:24:14
Size (KB)  :  2,892 KB
IMG_3870.JPG
11/6/2559 9:25:32
Size (KB)  :  2,216 KB
IMG_3871.JPG
11/6/2559 9:38:34
Size (KB)  :  2,539 KB
IMG_3872.JPG
11/6/2559 9:38:48
Size (KB)  :  2,610 KB
IMG_3873.JPG
11/6/2559 9:41:10
Size (KB)  :  2,913 KB
IMG_3874.JPG
11/6/2559 9:41:26
Size (KB)  :  3,153 KB
IMG_3875.JPG
11/6/2559 9:42:16
Size (KB)  :  3,010 KB
IMG_3876.JPG
11/6/2559 9:42:42
Size (KB)  :  3,931 KB
IMG_3877.JPG
11/6/2559 9:43:02
Size (KB)  :  3,961 KB
IMG_3878.JPG
11/6/2559 9:43:08
Size (KB)  :  3,516 KB
IMG_3879.JPG
11/6/2559 9:43:18
Size (KB)  :  3,237 KB
IMG_3880.JPG
11/6/2559 9:43:36
Size (KB)  :  3,638 KB
IMG_3882.JPG
11/6/2559 9:46:38
Size (KB)  :  3,309 KB
IMG_3883.JPG
11/6/2559 9:46:50
Size (KB)  :  2,884 KB
IMG_3884.JPG
11/6/2559 9:46:56
Size (KB)  :  2,990 KB
IMG_3886.JPG
11/6/2559 9:47:12
Size (KB)  :  2,488 KB
IMG_3887.JPG
11/6/2559 9:47:52
Size (KB)  :  2,856 KB
IMG_3888.JPG
11/6/2559 9:48:04
Size (KB)  :  2,796 KB
IMG_3889.JPG
11/6/2559 9:48:18
Size (KB)  :  2,602 KB
IMG_3890.JPG
11/6/2559 9:53:52
Size (KB)  :  2,263 KB
IMG_3891.JPG
11/6/2559 9:54:02
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_3892.JPG
11/6/2559 9:54:10
Size (KB)  :  3,048 KB
IMG_3893.JPG
11/6/2559 9:54:18
Size (KB)  :  3,506 KB
IMG_3894.JPG
11/6/2559 9:54:24
Size (KB)  :  4,575 KB
IMG_3895.JPG
11/6/2559 9:54:32
Size (KB)  :  3,890 KB
IMG_3896.JPG
11/6/2559 9:54:48
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_3897.JPG
11/6/2559 9:55:18
Size (KB)  :  3,144 KB
IMG_3899.JPG
11/6/2559 9:56:40
Size (KB)  :  3,046 KB
IMG_3900.JPG
11/6/2559 9:57:00
Size (KB)  :  3,963 KB
IMG_3901.JPG
11/6/2559 9:57:20
Size (KB)  :  2,721 KB
IMG_3902.JPG
11/6/2559 9:57:34
Size (KB)  :  3,934 KB
IMG_3903.JPG
11/6/2559 9:58:00
Size (KB)  :  2,142 KB
IMG_3904.JPG
11/6/2559 9:58:12
Size (KB)  :  3,410 KB
IMG_3905.JPG
11/6/2559 9:58:32
Size (KB)  :  3,092 KB
IMG_3906.JPG
11/6/2559 9:59:28
Size (KB)  :  4,096 KB
IMG_3907.JPG
11/6/2559 9:59:40
Size (KB)  :  2,157 KB
IMG_3908.JPG
11/6/2559 10:02:10
Size (KB)  :  2,581 KB
IMG_3909.JPG
11/6/2559 10:06:08
Size (KB)  :  2,954 KB
IMG_3910.JPG
11/6/2559 10:06:22
Size (KB)  :  2,780 KB
IMG_3911.JPG
11/6/2559 10:07:00
Size (KB)  :  3,205 KB
IMG_3912.JPG
11/6/2559 10:07:34
Size (KB)  :  3,367 KB
IMG_3913.JPG
11/6/2559 10:07:58
Size (KB)  :  2,795 KB
IMG_3914.JPG
11/6/2559 10:08:28
Size (KB)  :  2,316 KB
IMG_3917.JPG
11/6/2559 10:08:48
Size (KB)  :  2,121 KB
IMG_3918.JPG
11/6/2559 10:09:12
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_3919.JPG
11/6/2559 10:09:28
Size (KB)  :  2,877 KB
IMG_3920.JPG
11/6/2559 10:09:56
Size (KB)  :  2,492 KB
IMG_3921.JPG
11/6/2559 10:10:10
Size (KB)  :  3,101 KB
IMG_3922.JPG
11/6/2559 10:10:42
Size (KB)  :  1,981 KB
IMG_3923.JPG
11/6/2559 10:10:46
Size (KB)  :  2,259 KB
IMG_3924.JPG
11/6/2559 10:10:50
Size (KB)  :  2,641 KB
IMG_3926.JPG
11/6/2559 10:11:34
Size (KB)  :  3,351 KB
IMG_3927.JPG
11/6/2559 10:11:44
Size (KB)  :  3,324 KB
IMG_3928.JPG
11/6/2559 10:12:00
Size (KB)  :  2,334 KB
IMG_3929.JPG
11/6/2559 10:12:28
Size (KB)  :  3,178 KB
IMG_3931.JPG
11/6/2559 10:13:04
Size (KB)  :  3,692 KB
IMG_3932.JPG
11/6/2559 10:13:50
Size (KB)  :  3,590 KB
IMG_3933.JPG
11/6/2559 10:14:36
Size (KB)  :  2,118 KB
IMG_3934.JPG
11/6/2559 10:15:14
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_3935.JPG
11/6/2559 10:15:32
Size (KB)  :  2,796 KB
IMG_3936.JPG
11/6/2559 10:16:14
Size (KB)  :  2,981 KB
IMG_3937.JPG
11/6/2559 10:16:20
Size (KB)  :  2,760 KB
IMG_3938.JPG
11/6/2559 10:16:30
Size (KB)  :  3,027 KB
IMG_3939.JPG
11/6/2559 10:16:38
Size (KB)  :  2,681 KB
IMG_3940.JPG
11/6/2559 10:16:48
Size (KB)  :  2,681 KB
IMG_3941.JPG
11/6/2559 10:17:00
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_3942.JPG
11/6/2559 10:17:34
Size (KB)  :  3,852 KB
IMG_3943.JPG
11/6/2559 10:17:44
Size (KB)  :  2,960 KB
IMG_3944.JPG
11/6/2559 10:17:48
Size (KB)  :  2,757 KB
IMG_3945.JPG
11/6/2559 10:18:32
Size (KB)  :  3,021 KB
IMG_3946.JPG
11/6/2559 10:19:38
Size (KB)  :  2,930 KB
IMG_3947.JPG
11/6/2559 10:19:46
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_3948.JPG
11/6/2559 10:19:58
Size (KB)  :  3,417 KB
IMG_3949.JPG
11/6/2559 10:20:38
Size (KB)  :  2,866 KB
IMG_3950.JPG
11/6/2559 10:20:42
Size (KB)  :  2,685 KB
IMG_3951.JPG
11/6/2559 10:20:46
Size (KB)  :  3,178 KB
IMG_3952.JPG
11/6/2559 10:20:52
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_3953.JPG
11/6/2559 10:20:58
Size (KB)  :  3,244 KB
IMG_3954.JPG
11/6/2559 10:21:20
Size (KB)  :  2,682 KB
IMG_3956.JPG
11/6/2559 10:23:06
Size (KB)  :  3,091 KB
IMG_3957.JPG
11/6/2559 10:23:22
Size (KB)  :  3,317 KB
IMG_3958.JPG
11/6/2559 10:24:46
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_3959.JPG
11/6/2559 10:24:54
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_3960.JPG
11/6/2559 10:25:02
Size (KB)  :  3,749 KB
IMG_3961.JPG
11/6/2559 10:25:10
Size (KB)  :  4,202 KB
IMG_3962.JPG
11/6/2559 10:25:38
Size (KB)  :  3,351 KB
IMG_3963.JPG
11/6/2559 10:25:44
Size (KB)  :  3,467 KB
IMG_3964.JPG
11/6/2559 10:25:50
Size (KB)  :  2,805 KB
IMG_3965.JPG
11/6/2559 10:26:02
Size (KB)  :  3,983 KB
IMG_3966.JPG
11/6/2559 10:26:10
Size (KB)  :  2,705 KB
IMG_3967.JPG
11/6/2559 10:26:14
Size (KB)  :  2,498 KB
IMG_3968.JPG
11/6/2559 10:26:20
Size (KB)  :  2,920 KB
IMG_3969.JPG
11/6/2559 10:26:40
Size (KB)  :  2,827 KB
IMG_3970.JPG
11/6/2559 10:26:44
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_3972.JPG
11/6/2559 10:27:20
Size (KB)  :  2,395 KB
Pages:     1 2 3