ชุมนุมผู้นำชุมชนคาทอลิก ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน ค.ศ.2016 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม อ.เมือง จ.อุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_8208.JPG
24/9/2559 9:14:56
Size (KB)  :  2,601 KB
IMG_8209.JPG
24/9/2559 9:19:08
Size (KB)  :  2,538 KB
IMG_8210.JPG
24/9/2559 9:20:18
Size (KB)  :  2,453 KB
IMG_8211.JPG
24/9/2559 9:20:48
Size (KB)  :  2,688 KB
IMG_8212.JPG
24/9/2559 9:23:16
Size (KB)  :  2,516 KB
IMG_8213.JPG
24/9/2559 9:23:18
Size (KB)  :  2,414 KB
IMG_8214.JPG
24/9/2559 9:31:00
Size (KB)  :  2,350 KB
IMG_8215.JPG
24/9/2559 9:31:10
Size (KB)  :  2,752 KB
IMG_8216.JPG
24/9/2559 9:31:14
Size (KB)  :  2,825 KB
IMG_8217.JPG
24/9/2559 9:31:16
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_8218.JPG
24/9/2559 9:34:16
Size (KB)  :  2,921 KB
IMG_8219.JPG
24/9/2559 9:36:46
Size (KB)  :  3,123 KB
IMG_8220.JPG
24/9/2559 9:48:02
Size (KB)  :  2,884 KB
IMG_8221.JPG
24/9/2559 9:48:20
Size (KB)  :  2,830 KB
IMG_8222.JPG
24/9/2559 9:51:20
Size (KB)  :  2,758 KB
IMG_8223.JPG
24/9/2559 9:51:26
Size (KB)  :  2,838 KB
IMG_8224.JPG
24/9/2559 9:57:54
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_8225.JPG
24/9/2559 9:58:00
Size (KB)  :  3,224 KB
IMG_8226.JPG
24/9/2559 9:58:10
Size (KB)  :  2,906 KB
IMG_8227.JPG
24/9/2559 9:58:28
Size (KB)  :  2,947 KB
IMG_8228.JPG
24/9/2559 9:58:42
Size (KB)  :  3,122 KB
IMG_8229.JPG
24/9/2559 9:58:52
Size (KB)  :  2,969 KB
IMG_8230.JPG
24/9/2559 9:59:04
Size (KB)  :  3,081 KB
IMG_8232.JPG
24/9/2559 10:32:08
Size (KB)  :  2,962 KB
IMG_8233.JPG
24/9/2559 10:32:22
Size (KB)  :  3,140 KB
IMG_8234.JPG
24/9/2559 10:32:54
Size (KB)  :  3,315 KB
IMG_8235.JPG
24/9/2559 10:34:04
Size (KB)  :  3,825 KB
IMG_8237.JPG
24/9/2559 11:00:42
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_8238.JPG
24/9/2559 11:04:26
Size (KB)  :  3,076 KB
IMG_8239.JPG
24/9/2559 11:04:40
Size (KB)  :  2,829 KB
IMG_8240.JPG
24/9/2559 11:04:46
Size (KB)  :  2,967 KB
IMG_8241.JPG
24/9/2559 11:04:46
Size (KB)  :  2,909 KB
IMG_8242.JPG
24/9/2559 11:11:58
Size (KB)  :  7,584 KB
IMG_8243.JPG
24/9/2559 11:11:58
Size (KB)  :  7,619 KB
IMG_8244.JPG
24/9/2559 11:12:00
Size (KB)  :  7,435 KB
IMG_8245.JPG
24/9/2559 11:12:06
Size (KB)  :  8,395 KB
IMG_8246.JPG
24/9/2559 11:12:12
Size (KB)  :  8,615 KB
IMG_8247.JPG
24/9/2559 11:12:14
Size (KB)  :  7,894 KB
IMG_8248.JPG
24/9/2559 11:12:16
Size (KB)  :  7,582 KB
IMG_8249.JPG
24/9/2559 11:12:26
Size (KB)  :  5,669 KB
IMG_8250.JPG
24/9/2559 11:12:30
Size (KB)  :  7,656 KB
IMG_8251.JPG
24/9/2559 11:12:32
Size (KB)  :  6,988 KB
IMG_8252.JPG
24/9/2559 11:12:42
Size (KB)  :  8,003 KB
IMG_8253.JPG
24/9/2559 11:12:44
Size (KB)  :  8,135 KB
IMG_8254.JPG
24/9/2559 13:53:28
Size (KB)  :  3,565 KB
IMG_8255.JPG
24/9/2559 13:53:34
Size (KB)  :  2,893 KB
IMG_8256.JPG
24/9/2559 13:53:48
Size (KB)  :  2,974 KB
IMG_8257.JPG
24/9/2559 13:53:56
Size (KB)  :  3,148 KB
IMG_8258.JPG
24/9/2559 13:54:02
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_8259.JPG
24/9/2559 14:48:30
Size (KB)  :  3,445 KB
IMG_8260.JPG
24/9/2559 14:49:02
Size (KB)  :  3,811 KB
IMG_8261.JPG
24/9/2559 14:49:24
Size (KB)  :  3,536 KB
IMG_8262.JPG
24/9/2559 14:49:36
Size (KB)  :  3,690 KB
IMG_8263.JPG
24/9/2559 14:50:08
Size (KB)  :  2,809 KB
IMG_8264.JPG
24/9/2559 14:50:22
Size (KB)  :  2,948 KB
IMG_8265.JPG
24/9/2559 14:50:24
Size (KB)  :  2,950 KB
IMG_8266.JPG
24/9/2559 14:50:42
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_8267.JPG
24/9/2559 14:51:04
Size (KB)  :  3,274 KB
IMG_8268.JPG
24/9/2559 14:53:38
Size (KB)  :  3,843 KB
IMG_8269.JPG
24/9/2559 14:53:44
Size (KB)  :  3,471 KB
IMG_8270.JPG
24/9/2559 14:58:04
Size (KB)  :  3,928 KB
IMG_8271.JPG
24/9/2559 15:01:00
Size (KB)  :  3,914 KB
IMG_8272.JPG
24/9/2559 15:05:36
Size (KB)  :  3,811 KB
IMG_8273.JPG
24/9/2559 15:09:02
Size (KB)  :  3,898 KB
IMG_8275.JPG
24/9/2559 15:13:26
Size (KB)  :  3,656 KB
IMG_8276.JPG
24/9/2559 15:13:40
Size (KB)  :  3,972 KB
IMG_8277.JPG
24/9/2559 15:13:54
Size (KB)  :  3,471 KB
IMG_8278.JPG
24/9/2559 15:14:12
Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_8279.JPG
24/9/2559 15:14:22
Size (KB)  :  3,866 KB
IMG_8280.JPG
24/9/2559 15:18:52
Size (KB)  :  3,316 KB
IMG_8281.JPG
24/9/2559 15:24:36
Size (KB)  :  4,027 KB
IMG_8282.JPG
24/9/2559 15:30:32
Size (KB)  :  3,260 KB
IMG_8283.JPG
24/9/2559 15:30:40
Size (KB)  :  4,143 KB
IMG_8284.JPG
24/9/2559 15:33:30
Size (KB)  :  4,108 KB
IMG_8285.JPG
24/9/2559 15:34:16
Size (KB)  :  3,535 KB
IMG_8286.JPG
24/9/2559 15:35:20
Size (KB)  :  3,792 KB
IMG_8287.JPG
24/9/2559 15:35:24
Size (KB)  :  3,746 KB
IMG_8288.JPG
24/9/2559 15:36:56
Size (KB)  :  4,066 KB
IMG_8289.JPG
24/9/2559 15:37:28
Size (KB)  :  3,113 KB
IMG_8290.JPG
24/9/2559 15:40:34
Size (KB)  :  4,192 KB
IMG_8291.JPG
24/9/2559 15:41:30
Size (KB)  :  2,862 KB
IMG_8292.JPG
24/9/2559 15:41:38
Size (KB)  :  2,732 KB
IMG_8293.JPG
24/9/2559 15:41:44
Size (KB)  :  2,761 KB
IMG_8294.JPG
24/9/2559 15:42:18
Size (KB)  :  2,667 KB
IMG_8295.JPG
24/9/2559 15:42:24
Size (KB)  :  3,960 KB
IMG_8296.JPG
24/9/2559 15:42:44
Size (KB)  :  3,834 KB
IMG_8297.JPG
24/9/2559 15:45:06
Size (KB)  :  3,311 KB
IMG_8298.JPG
24/9/2559 15:45:20
Size (KB)  :  3,614 KB
IMG_8299.JPG
24/9/2559 15:45:36
Size (KB)  :  3,375 KB
IMG_8300.JPG
24/9/2559 15:50:18
Size (KB)  :  8,073 KB
IMG_8301.JPG
24/9/2559 15:51:04
Size (KB)  :  8,113 KB
IMG_8302.JPG
24/9/2559 15:59:12
Size (KB)  :  6,919 KB
IMG_8303.JPG
24/9/2559 15:59:14
Size (KB)  :  7,599 KB
IMG_8304.JPG
24/9/2559 15:59:26
Size (KB)  :  6,674 KB
IMG_8305.JPG
24/9/2559 15:59:42
Size (KB)  :  7,818 KB
IMG_8306.JPG
24/9/2559 15:59:46
Size (KB)  :  6,934 KB
Pages:     1