นักเรียนคำสอนรับศีลกำลัง ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016

Thumbnail Image Table
IMG_7747.JPG
6/3/2559 9:20:20
Size (KB)  :  2,244 KB
IMG_7748.JPG
6/3/2559 9:21:24
Size (KB)  :  3,191 KB
IMG_7749.JPG
6/3/2559 9:21:50
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_7750.JPG
6/3/2559 9:23:28
Size (KB)  :  3,372 KB
IMG_7751.JPG
6/3/2559 9:23:56
Size (KB)  :  2,759 KB
IMG_7752.JPG
6/3/2559 9:24:22
Size (KB)  :  2,403 KB
IMG_7753.JPG
6/3/2559 9:25:20
Size (KB)  :  2,877 KB
IMG_7754.JPG
6/3/2559 9:26:38
Size (KB)  :  2,793 KB
IMG_7755.JPG
6/3/2559 9:26:56
Size (KB)  :  2,708 KB
IMG_7756.JPG
6/3/2559 9:27:54
Size (KB)  :  3,515 KB
IMG_7757.JPG
6/3/2559 9:28:50
Size (KB)  :  4,131 KB
IMG_7758.JPG
6/3/2559 9:29:06
Size (KB)  :  3,742 KB
IMG_7759.JPG
6/3/2559 9:30:08
Size (KB)  :  3,807 KB
IMG_7760.JPG
6/3/2559 9:32:00
Size (KB)  :  3,608 KB
IMG_7761.JPG
6/3/2559 9:33:34
Size (KB)  :  2,980 KB
IMG_7762.JPG
6/3/2559 9:34:02
Size (KB)  :  3,350 KB
IMG_7763.JPG
6/3/2559 9:34:36
Size (KB)  :  3,195 KB
IMG_7764.JPG
6/3/2559 9:34:56
Size (KB)  :  3,734 KB
IMG_7765.JPG
6/3/2559 9:35:04
Size (KB)  :  3,111 KB
IMG_7766.JPG
6/3/2559 9:35:22
Size (KB)  :  3,745 KB
IMG_7767.JPG
6/3/2559 9:38:52
Size (KB)  :  4,074 KB
IMG_7768.JPG
6/3/2559 9:38:58
Size (KB)  :  4,003 KB
IMG_7769.JPG
6/3/2559 9:40:18
Size (KB)  :  3,263 KB
IMG_7770.JPG
6/3/2559 9:43:40
Size (KB)  :  3,625 KB
IMG_7771.JPG
6/3/2559 9:50:14
Size (KB)  :  2,989 KB
IMG_7772.JPG
6/3/2559 9:50:26
Size (KB)  :  2,927 KB
IMG_7773.JPG
6/3/2559 9:50:42
Size (KB)  :  2,712 KB
IMG_7774.JPG
6/3/2559 9:50:50
Size (KB)  :  3,061 KB
IMG_7775.JPG
6/3/2559 9:51:16
Size (KB)  :  3,012 KB
IMG_7776.JPG
6/3/2559 9:51:52
Size (KB)  :  3,818 KB
IMG_7777.JPG
6/3/2559 9:52:26
Size (KB)  :  2,673 KB
IMG_7778.JPG
6/3/2559 9:53:52
Size (KB)  :  3,649 KB
IMG_7779.JPG
6/3/2559 9:53:56
Size (KB)  :  3,719 KB
IMG_7780.JPG
6/3/2559 9:55:26
Size (KB)  :  3,985 KB
IMG_7781.JPG
6/3/2559 9:56:26
Size (KB)  :  3,017 KB
IMG_7782.JPG
6/3/2559 9:56:34
Size (KB)  :  3,140 KB
IMG_7783.JPG
6/3/2559 9:56:36
Size (KB)  :  3,168 KB
IMG_7784.JPG
6/3/2559 9:56:50
Size (KB)  :  3,396 KB
IMG_7785.JPG
6/3/2559 9:56:54
Size (KB)  :  3,879 KB
IMG_7786.JPG
6/3/2559 9:56:58
Size (KB)  :  3,012 KB
IMG_7787.JPG
6/3/2559 9:58:28
Size (KB)  :  2,369 KB
IMG_7788.JPG
6/3/2559 9:58:28
Size (KB)  :  2,373 KB
IMG_7789.JPG
6/3/2559 9:58:34
Size (KB)  :  2,378 KB
IMG_7790.JPG
6/3/2559 9:58:40
Size (KB)  :  2,520 KB
IMG_7791.JPG
6/3/2559 9:58:52
Size (KB)  :  2,553 KB
IMG_7792.JPG
6/3/2559 9:59:26
Size (KB)  :  2,439 KB
IMG_7793.JPG
6/3/2559 9:59:34
Size (KB)  :  2,485 KB
IMG_7794.JPG
6/3/2559 10:00:04
Size (KB)  :  2,688 KB
IMG_7795.JPG
6/3/2559 10:01:14
Size (KB)  :  2,892 KB
IMG_7796.JPG
6/3/2559 10:01:50
Size (KB)  :  2,825 KB
IMG_7797.JPG
6/3/2559 10:01:54
Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_7798.JPG
6/3/2559 10:02:02
Size (KB)  :  2,889 KB
IMG_7799.JPG
6/3/2559 10:02:54
Size (KB)  :  3,496 KB
IMG_7800.JPG
6/3/2559 10:03:24
Size (KB)  :  3,497 KB
IMG_7801.JPG
6/3/2559 10:03:38
Size (KB)  :  3,735 KB
IMG_7802.JPG
6/3/2559 10:03:58
Size (KB)  :  3,349 KB
IMG_7803.JPG
6/3/2559 10:05:08
Size (KB)  :  2,684 KB
IMG_7804.JPG
6/3/2559 10:05:12
Size (KB)  :  2,751 KB
IMG_7805.JPG
6/3/2559 10:05:16
Size (KB)  :  2,802 KB
IMG_7806.JPG
6/3/2559 10:05:24
Size (KB)  :  3,025 KB
IMG_7807.JPG
6/3/2559 10:05:38
Size (KB)  :  2,907 KB
IMG_7808.JPG
6/3/2559 10:06:28
Size (KB)  :  2,861 KB
IMG_7809.JPG
6/3/2559 10:06:28
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_7810.JPG
6/3/2559 10:06:38
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_7811.JPG
6/3/2559 10:06:58
Size (KB)  :  3,017 KB
IMG_7812.JPG
6/3/2559 10:07:00
Size (KB)  :  3,044 KB
IMG_7813.JPG
6/3/2559 10:07:02
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_7814.JPG
6/3/2559 10:07:08
Size (KB)  :  2,497 KB
IMG_7815.JPG
6/3/2559 10:07:18
Size (KB)  :  2,903 KB
IMG_7816.JPG
6/3/2559 10:07:28
Size (KB)  :  3,552 KB
IMG_7817.JPG
6/3/2559 10:07:30
Size (KB)  :  3,331 KB
IMG_7818.JPG
6/3/2559 10:07:34
Size (KB)  :  3,108 KB
IMG_7819.JPG
6/3/2559 10:07:48
Size (KB)  :  2,805 KB
IMG_7820.JPG
6/3/2559 10:07:50
Size (KB)  :  3,247 KB
IMG_7821.JPG
6/3/2559 10:08:08
Size (KB)  :  2,826 KB
IMG_7822.JPG
6/3/2559 10:08:14
Size (KB)  :  2,964 KB
IMG_7823.JPG
6/3/2559 10:09:24
Size (KB)  :  2,980 KB
IMG_7824.JPG
6/3/2559 10:09:26
Size (KB)  :  2,820 KB
IMG_7825.JPG
6/3/2559 10:09:52
Size (KB)  :  3,894 KB
IMG_7826.JPG
6/3/2559 10:10:44
Size (KB)  :  3,812 KB
IMG_7827.JPG
6/3/2559 10:12:18
Size (KB)  :  3,609 KB
IMG_7828.JPG
6/3/2559 10:12:44
Size (KB)  :  3,566 KB
IMG_7829.JPG
6/3/2559 10:12:46
Size (KB)  :  3,592 KB
IMG_7830.JPG
6/3/2559 10:13:16
Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_7831.JPG
6/3/2559 10:13:18
Size (KB)  :  3,589 KB
IMG_7832.JPG
6/3/2559 10:13:28
Size (KB)  :  3,800 KB
IMG_7833.JPG
6/3/2559 10:14:06
Size (KB)  :  3,147 KB
IMG_7834.JPG
6/3/2559 10:14:12
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_7835.JPG
6/3/2559 10:14:20
Size (KB)  :  3,168 KB
IMG_7836.JPG
6/3/2559 10:14:28
Size (KB)  :  3,097 KB
IMG_7837.JPG
6/3/2559 10:15:04
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_7838.JPG
6/3/2559 10:15:12
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_7839.JPG
6/3/2559 10:16:02
Size (KB)  :  2,612 KB
IMG_7840.JPG
6/3/2559 10:16:10
Size (KB)  :  3,764 KB
IMG_7841.JPG
6/3/2559 10:16:34
Size (KB)  :  3,577 KB
IMG_7842.JPG
6/3/2559 10:16:44
Size (KB)  :  3,633 KB
IMG_7843.JPG
6/3/2559 10:20:50
Size (KB)  :  3,743 KB
IMG_7844.JPG
6/3/2559 10:20:50
Size (KB)  :  3,761 KB
IMG_7845.JPG
6/3/2559 10:21:36
Size (KB)  :  2,824 KB
IMG_7846.JPG
6/3/2559 10:21:38
Size (KB)  :  2,825 KB
Pages:     1 2