มิสซาปลงศพ ยอห์น บัปติสต์ บุญทัน บุญสุข บิดาบาทหลวงอมรรัตน์ บุญสุข วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2016 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

Thumbnail Image Table
IMG_3294.JPG
3/6/2559 9:11:54
Size (KB)  :  2,585 KB
IMG_3295.JPG
3/6/2559 9:12:28
Size (KB)  :  2,545 KB
IMG_3296.JPG
3/6/2559 9:12:50
Size (KB)  :  3,722 KB
IMG_3297.JPG
3/6/2559 9:13:06
Size (KB)  :  4,118 KB
IMG_3298.JPG
3/6/2559 9:13:10
Size (KB)  :  3,364 KB
IMG_3299.JPG
3/6/2559 9:13:32
Size (KB)  :  2,554 KB
IMG_3300.JPG
3/6/2559 9:16:40
Size (KB)  :  2,373 KB
IMG_3301.JPG
3/6/2559 9:17:10
Size (KB)  :  4,214 KB
IMG_3302.JPG
3/6/2559 9:17:20
Size (KB)  :  2,654 KB
IMG_3303.JPG
3/6/2559 9:17:28
Size (KB)  :  4,306 KB
IMG_3304.JPG
3/6/2559 9:17:28
Size (KB)  :  4,211 KB
IMG_3305.JPG
3/6/2559 9:17:34
Size (KB)  :  4,173 KB
IMG_3306.JPG
3/6/2559 9:17:34
Size (KB)  :  4,206 KB
IMG_3307.JPG
3/6/2559 9:17:36
Size (KB)  :  4,238 KB
IMG_3308.JPG
3/6/2559 9:17:46
Size (KB)  :  4,268 KB
IMG_3309.JPG
3/6/2559 9:17:50
Size (KB)  :  4,496 KB
IMG_3310.JPG
3/6/2559 9:17:50
Size (KB)  :  4,518 KB
IMG_3311.JPG
3/6/2559 9:17:56
Size (KB)  :  4,753 KB
IMG_3312.JPG
3/6/2559 9:18:00
Size (KB)  :  3,889 KB
IMG_3313.JPG
3/6/2559 9:18:02
Size (KB)  :  5,119 KB
IMG_3314.JPG
3/6/2559 9:18:02
Size (KB)  :  4,163 KB
IMG_3315.JPG
3/6/2559 9:18:24
Size (KB)  :  4,447 KB
IMG_3316.JPG
3/6/2559 9:18:24
Size (KB)  :  4,540 KB
IMG_3317.JPG
3/6/2559 9:18:32
Size (KB)  :  2,668 KB
IMG_3318.JPG
3/6/2559 9:18:34
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_3319.JPG
3/6/2559 9:18:56
Size (KB)  :  3,613 KB
IMG_3320.JPG
3/6/2559 9:18:56
Size (KB)  :  3,613 KB
IMG_3321.JPG
3/6/2559 9:18:58
Size (KB)  :  3,618 KB
IMG_3322.JPG
3/6/2559 9:18:58
Size (KB)  :  3,298 KB
IMG_3323.JPG
3/6/2559 9:18:58
Size (KB)  :  3,455 KB
IMG_3324.JPG
3/6/2559 9:18:58
Size (KB)  :  3,554 KB
IMG_3325.JPG
3/6/2559 9:19:20
Size (KB)  :  4,395 KB
IMG_3326.JPG
3/6/2559 9:19:20
Size (KB)  :  4,496 KB
IMG_3327.JPG
3/6/2559 9:19:22
Size (KB)  :  4,043 KB
IMG_3328.JPG
3/6/2559 9:19:22
Size (KB)  :  4,355 KB
IMG_3329.JPG
3/6/2559 9:19:28
Size (KB)  :  3,920 KB
IMG_3330.JPG
3/6/2559 9:19:28
Size (KB)  :  3,834 KB
IMG_3331.JPG
3/6/2559 9:19:32
Size (KB)  :  4,061 KB
IMG_3332.JPG
3/6/2559 9:19:32
Size (KB)  :  4,007 KB
IMG_3333.JPG
3/6/2559 9:19:34
Size (KB)  :  3,772 KB
IMG_3334.JPG
3/6/2559 9:19:42
Size (KB)  :  3,634 KB
IMG_3335.JPG
3/6/2559 9:19:44
Size (KB)  :  3,696 KB
IMG_3336.JPG
3/6/2559 9:20:04
Size (KB)  :  2,776 KB
IMG_3337.JPG
3/6/2559 9:20:20
Size (KB)  :  2,993 KB
IMG_3338.JPG
3/6/2559 9:20:34
Size (KB)  :  4,387 KB
IMG_3339.JPG
3/6/2559 9:20:40
Size (KB)  :  2,565 KB
IMG_3340.JPG
3/6/2559 9:20:46
Size (KB)  :  3,405 KB
IMG_3341.JPG
3/6/2559 9:20:48
Size (KB)  :  4,329 KB
IMG_3342.JPG
3/6/2559 9:20:56
Size (KB)  :  3,750 KB
IMG_3343.JPG
3/6/2559 9:21:02
Size (KB)  :  3,285 KB
IMG_3344.JPG
3/6/2559 9:21:18
Size (KB)  :  2,723 KB
IMG_3345.JPG
3/6/2559 9:21:36
Size (KB)  :  3,750 KB
IMG_3346.JPG
3/6/2559 9:21:44
Size (KB)  :  3,706 KB
IMG_3347.JPG
3/6/2559 9:21:48
Size (KB)  :  3,170 KB
IMG_3348.JPG
3/6/2559 9:22:20
Size (KB)  :  2,672 KB
IMG_3349.JPG
3/6/2559 9:22:28
Size (KB)  :  2,826 KB
IMG_3350.JPG
3/6/2559 9:22:32
Size (KB)  :  2,760 KB
IMG_3351.JPG
3/6/2559 9:23:16
Size (KB)  :  2,456 KB
IMG_3352.JPG
3/6/2559 9:24:46
Size (KB)  :  3,108 KB
IMG_3353.JPG
3/6/2559 9:25:06
Size (KB)  :  2,611 KB
IMG_3354.JPG
3/6/2559 9:25:12
Size (KB)  :  2,623 KB
IMG_3355.JPG
3/6/2559 9:25:20
Size (KB)  :  3,087 KB
IMG_3356.JPG
3/6/2559 9:25:30
Size (KB)  :  2,952 KB
IMG_3357.JPG
3/6/2559 9:25:46
Size (KB)  :  2,871 KB
IMG_3358.JPG
3/6/2559 9:25:54
Size (KB)  :  2,416 KB
IMG_3359.JPG
3/6/2559 9:26:12
Size (KB)  :  2,852 KB
IMG_3360.JPG
3/6/2559 9:26:44
Size (KB)  :  3,293 KB
IMG_3361.JPG
3/6/2559 9:26:56
Size (KB)  :  3,293 KB
IMG_3362.JPG
3/6/2559 9:27:08
Size (KB)  :  2,738 KB
IMG_3363.JPG
3/6/2559 9:27:50
Size (KB)  :  3,792 KB
IMG_3364.JPG
3/6/2559 9:28:08
Size (KB)  :  2,888 KB
IMG_3365.JPG
3/6/2559 9:28:26
Size (KB)  :  3,319 KB
IMG_3366.JPG
3/6/2559 9:28:50
Size (KB)  :  2,671 KB
IMG_3367.JPG
3/6/2559 9:29:04
Size (KB)  :  2,517 KB
IMG_3368.JPG
3/6/2559 9:30:06
Size (KB)  :  3,766 KB
IMG_3369.JPG
3/6/2559 9:30:14
Size (KB)  :  3,829 KB
IMG_3370.JPG
3/6/2559 9:30:32
Size (KB)  :  3,330 KB
IMG_3371.JPG
3/6/2559 9:32:48
Size (KB)  :  3,990 KB
IMG_3372.JPG
3/6/2559 9:33:18
Size (KB)  :  3,367 KB
IMG_3373.JPG
3/6/2559 9:33:28
Size (KB)  :  2,933 KB
IMG_3374.JPG
3/6/2559 9:33:32
Size (KB)  :  2,626 KB
IMG_3375.JPG
3/6/2559 9:33:44
Size (KB)  :  3,207 KB
IMG_3376.JPG
3/6/2559 9:34:44
Size (KB)  :  3,753 KB
IMG_3377.JPG
3/6/2559 9:36:28
Size (KB)  :  3,674 KB
IMG_3378.JPG
3/6/2559 9:39:46
Size (KB)  :  3,379 KB
IMG_3379.JPG
3/6/2559 9:40:00
Size (KB)  :  3,305 KB
IMG_3380.JPG
3/6/2559 9:45:48
Size (KB)  :  3,918 KB
IMG_3381.JPG
3/6/2559 9:58:50
Size (KB)  :  3,056 KB
IMG_3382.JPG
3/6/2559 9:58:58
Size (KB)  :  3,366 KB
IMG_3383.JPG
3/6/2559 10:00:08
Size (KB)  :  3,297 KB
IMG_3384.JPG
3/6/2559 10:01:16
Size (KB)  :  2,835 KB
IMG_3385.JPG
3/6/2559 10:01:22
Size (KB)  :  3,321 KB
IMG_3386.JPG
3/6/2559 10:01:26
Size (KB)  :  3,145 KB
IMG_3387.JPG
3/6/2559 10:01:32
Size (KB)  :  3,286 KB
IMG_3388.JPG
3/6/2559 10:01:40
Size (KB)  :  2,778 KB
IMG_3389.JPG
3/6/2559 10:01:54
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_3390.JPG
3/6/2559 10:03:46
Size (KB)  :  3,345 KB
IMG_3391.JPG
3/6/2559 10:07:12
Size (KB)  :  3,209 KB
IMG_3392.JPG
3/6/2559 10:07:16
Size (KB)  :  3,357 KB
IMG_3393.JPG
3/6/2559 10:07:20
Size (KB)  :  3,403 KB
Pages:     1 2 3