ประชุมแกนนำพระคัมภีร์ วันที่ 2-3 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ วิทยากร โดย คุณสมบัติ งามวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Thumbnail Image Table
IMG_7449.JPG
2/9/2559 9:16:34
Size (KB)  :  3,034 KB
IMG_7450.JPG
2/9/2559 9:17:02
Size (KB)  :  2,526 KB
IMG_7451.JPG
2/9/2559 9:18:12
Size (KB)  :  3,127 KB
IMG_7452.JPG
2/9/2559 9:19:22
Size (KB)  :  3,957 KB
IMG_7453.JPG
2/9/2559 9:19:46
Size (KB)  :  3,355 KB
IMG_7454.JPG
2/9/2559 9:20:12
Size (KB)  :  3,090 KB
IMG_7455.JPG
2/9/2559 9:20:34
Size (KB)  :  2,916 KB
IMG_7456.JPG
2/9/2559 9:20:48
Size (KB)  :  3,489 KB
IMG_7457.JPG
2/9/2559 9:20:58
Size (KB)  :  3,887 KB
IMG_7458.JPG
2/9/2559 9:21:18
Size (KB)  :  3,594 KB
IMG_7459.JPG
2/9/2559 9:21:30
Size (KB)  :  3,824 KB
IMG_7460.JPG
2/9/2559 9:21:44
Size (KB)  :  3,521 KB
IMG_7461.JPG
2/9/2559 9:21:50
Size (KB)  :  3,452 KB
IMG_7462.JPG
2/9/2559 9:22:18
Size (KB)  :  3,428 KB
IMG_7463.JPG
2/9/2559 9:23:08
Size (KB)  :  3,946 KB
IMG_7465.JPG
2/9/2559 9:23:56
Size (KB)  :  3,847 KB
IMG_7466.JPG
2/9/2559 9:24:10
Size (KB)  :  3,948 KB
IMG_7467.JPG
2/9/2559 9:24:24
Size (KB)  :  3,129 KB
IMG_7468.JPG
2/9/2559 9:24:32
Size (KB)  :  3,184 KB
IMG_7469.JPG
2/9/2559 9:25:44
Size (KB)  :  3,776 KB
IMG_7470.JPG
2/9/2559 9:26:12
Size (KB)  :  3,376 KB
IMG_7471.JPG
2/9/2559 9:26:50
Size (KB)  :  3,346 KB
IMG_7472.JPG
2/9/2559 9:37:50
Size (KB)  :  3,499 KB
IMG_7473.JPG
2/9/2559 9:38:00
Size (KB)  :  3,703 KB
IMG_7474.JPG
2/9/2559 9:38:18
Size (KB)  :  3,414 KB
IMG_7475.JPG
2/9/2559 9:38:30
Size (KB)  :  2,591 KB
IMG_7476.JPG
2/9/2559 9:39:02
Size (KB)  :  2,290 KB
IMG_7477.JPG
2/9/2559 9:48:40
Size (KB)  :  2,836 KB
IMG_7478.JPG
2/9/2559 9:49:54
Size (KB)  :  2,758 KB
IMG_7479.JPG
2/9/2559 9:50:08
Size (KB)  :  3,656 KB
IMG_7480.JPG
2/9/2559 9:50:42
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_7481.JPG
2/9/2559 9:50:46
Size (KB)  :  2,929 KB
IMG_7482.JPG
2/9/2559 9:50:54
Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_7485.JPG
2/9/2559 10:01:36
Size (KB)  :  2,752 KB
IMG_7486.JPG
2/9/2559 10:02:02
Size (KB)  :  3,600 KB
IMG_7488.JPG
2/9/2559 10:04:20
Size (KB)  :  2,888 KB
IMG_7489.JPG
2/9/2559 10:05:26
Size (KB)  :  2,920 KB
IMG_7490.JPG
2/9/2559 10:05:44
Size (KB)  :  2,439 KB
IMG_7491.JPG
2/9/2559 10:06:26
Size (KB)  :  3,723 KB
IMG_7492.JPG
2/9/2559 10:06:56
Size (KB)  :  3,502 KB
IMG_7493.JPG
2/9/2559 10:07:04
Size (KB)  :  3,823 KB
IMG_7494.JPG
2/9/2559 10:08:02
Size (KB)  :  3,898 KB
IMG_7495.JPG
2/9/2559 10:08:14
Size (KB)  :  3,494 KB
IMG_7496.JPG
2/9/2559 10:08:20
Size (KB)  :  3,498 KB
IMG_7497.JPG
2/9/2559 10:08:32
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_7498.JPG
2/9/2559 10:08:42
Size (KB)  :  3,993 KB
IMG_7499.JPG
2/9/2559 10:08:48
Size (KB)  :  3,887 KB
IMG_7500.JPG
2/9/2559 10:09:20
Size (KB)  :  3,565 KB
IMG_7502.JPG
2/9/2559 10:10:42
Size (KB)  :  4,097 KB
IMG_7503.JPG
2/9/2559 10:11:20
Size (KB)  :  3,941 KB
IMG_7504.JPG
2/9/2559 10:12:00
Size (KB)  :  4,022 KB
IMG_7506.JPG
2/9/2559 10:17:08
Size (KB)  :  3,069 KB
IMG_7507.JPG
2/9/2559 10:35:50
Size (KB)  :  6,852 KB
IMG_7508.JPG
2/9/2559 10:35:54
Size (KB)  :  7,372 KB
IMG_7509.JPG
2/9/2559 10:36:10
Size (KB)  :  7,368 KB
IMG_7510.JPG
2/9/2559 10:36:14
Size (KB)  :  7,423 KB
IMG_7511.JPG
2/9/2559 10:36:26
Size (KB)  :  7,544 KB
IMG_7512.JPG
2/9/2559 10:37:18
Size (KB)  :  7,316 KB
IMG_7513.JPG
2/9/2559 10:37:18
Size (KB)  :  7,456 KB
IMG_7514.JPG
2/9/2559 10:39:44
Size (KB)  :  7,129 KB
IMG_7515.JPG
2/9/2559 10:39:46
Size (KB)  :  7,194 KB
IMG_7516.JPG
2/9/2559 10:39:52
Size (KB)  :  7,284 KB
IMG_7517.JPG
2/9/2559 10:47:36
Size (KB)  :  5,386 KB
IMG_7519.JPG
2/9/2559 10:49:06
Size (KB)  :  2,897 KB
IMG_7520.JPG
2/9/2559 10:49:58
Size (KB)  :  2,472 KB
IMG_7521.JPG
2/9/2559 10:52:00
Size (KB)  :  2,736 KB
IMG_7524.JPG
2/9/2559 10:54:58
Size (KB)  :  4,168 KB
IMG_7525.JPG
2/9/2559 10:55:08
Size (KB)  :  3,607 KB
IMG_7526.JPG
2/9/2559 10:55:34
Size (KB)  :  3,000 KB
IMG_7527.JPG
2/9/2559 10:55:44
Size (KB)  :  2,940 KB
IMG_7528.JPG
2/9/2559 10:57:40
Size (KB)  :  2,363 KB
IMG_7529.JPG
2/9/2559 11:05:26
Size (KB)  :  2,758 KB
IMG_7530.JPG
2/9/2559 11:05:34
Size (KB)  :  2,807 KB
IMG_7531.JPG
2/9/2559 11:06:10
Size (KB)  :  2,678 KB
IMG_7532.JPG
2/9/2559 11:06:20
Size (KB)  :  3,983 KB
IMG_7533.JPG
2/9/2559 11:07:02
Size (KB)  :  3,052 KB
IMG_7534.JPG
2/9/2559 11:07:18
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_7535.JPG
2/9/2559 11:07:30
Size (KB)  :  2,865 KB
IMG_7537.JPG
2/9/2559 11:10:08
Size (KB)  :  3,041 KB
IMG_7538.JPG
2/9/2559 11:10:10
Size (KB)  :  2,770 KB
IMG_7539.JPG
2/9/2559 11:10:24
Size (KB)  :  3,311 KB
IMG_7540.JPG
2/9/2559 11:11:34
Size (KB)  :  3,634 KB
IMG_7541.JPG
2/9/2559 11:12:06
Size (KB)  :  3,584 KB
IMG_7542.JPG
2/9/2559 11:12:44
Size (KB)  :  3,675 KB
IMG_7543.JPG
2/9/2559 11:14:12
Size (KB)  :  4,032 KB
IMG_7544.JPG
2/9/2559 11:15:12
Size (KB)  :  4,184 KB
IMG_7545.JPG
2/9/2559 11:19:50
Size (KB)  :  2,860 KB
IMG_7546.JPG
2/9/2559 11:20:06
Size (KB)  :  3,373 KB
IMG_7547.JPG
2/9/2559 11:20:32
Size (KB)  :  4,296 KB
IMG_7548.JPG
2/9/2559 11:20:52
Size (KB)  :  3,480 KB
IMG_7549.JPG
2/9/2559 11:21:08
Size (KB)  :  3,256 KB
IMG_7550.JPG
2/9/2559 11:30:46
Size (KB)  :  4,559 KB
IMG_7551.JPG
2/9/2559 11:31:20
Size (KB)  :  3,960 KB
IMG_7552.JPG
2/9/2559 11:31:38
Size (KB)  :  3,417 KB
IMG_7553.JPG
2/9/2559 11:32:40
Size (KB)  :  3,010 KB
IMG_7554.JPG
2/9/2559 11:33:08
Size (KB)  :  3,503 KB
IMG_7555.JPG
2/9/2559 11:33:34
Size (KB)  :  3,838 KB
IMG_7556.JPG
2/9/2559 11:33:50
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_7557.JPG
2/9/2559 11:34:08
Size (KB)  :  2,997 KB
IMG_7558.JPG
2/9/2559 11:34:36
Size (KB)  :  3,002 KB
Pages:     1 2