ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ บวชพระสงฆ์ใหม่ และฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_1798.JPG
28/1/2560 9:35:02
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_1799.JPG
28/1/2560 9:35:42
Size (KB)  :  3,325 KB
IMG_1800.JPG
28/1/2560 9:36:02
Size (KB)  :  2,939 KB
IMG_1802.JPG
28/1/2560 9:37:00
Size (KB)  :  3,615 KB
IMG_1805.JPG
28/1/2560 9:39:58
Size (KB)  :  3,167 KB
IMG_1806.JPG
28/1/2560 9:40:22
Size (KB)  :  2,310 KB
IMG_1807.JPG
28/1/2560 9:41:18
Size (KB)  :  2,925 KB
IMG_1808.JPG
28/1/2560 9:41:42
Size (KB)  :  2,465 KB
IMG_1810.JPG
28/1/2560 9:42:32
Size (KB)  :  4,464 KB
IMG_1811.JPG
28/1/2560 9:42:42
Size (KB)  :  4,569 KB
IMG_1812.JPG
28/1/2560 9:42:50
Size (KB)  :  4,230 KB
IMG_1814.JPG
28/1/2560 9:44:10
Size (KB)  :  3,281 KB
IMG_1815.JPG
28/1/2560 9:44:40
Size (KB)  :  3,159 KB
IMG_1816.JPG
28/1/2560 9:45:08
Size (KB)  :  3,131 KB
IMG_1817.JPG
28/1/2560 9:45:28
Size (KB)  :  3,233 KB
IMG_1818.JPG
28/1/2560 9:45:52
Size (KB)  :  2,852 KB
IMG_1819.JPG
28/1/2560 9:46:24
Size (KB)  :  2,677 KB
IMG_1820.JPG
28/1/2560 9:46:50
Size (KB)  :  2,893 KB
IMG_1821.JPG
28/1/2560 9:47:20
Size (KB)  :  2,843 KB
IMG_1822.JPG
28/1/2560 9:47:46
Size (KB)  :  2,502 KB
IMG_1829.JPG
28/1/2560 9:49:12
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_1830.JPG
28/1/2560 9:49:36
Size (KB)  :  3,204 KB
IMG_1831.JPG
28/1/2560 9:49:56
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_1833.JPG
28/1/2560 9:51:06
Size (KB)  :  3,024 KB
IMG_1834.JPG
28/1/2560 9:51:38
Size (KB)  :  3,362 KB
IMG_1835.JPG
28/1/2560 9:52:22
Size (KB)  :  2,704 KB
IMG_1836.JPG
28/1/2560 9:52:34
Size (KB)  :  2,803 KB
IMG_1837.JPG
28/1/2560 9:52:46
Size (KB)  :  2,218 KB
IMG_1841.JPG
28/1/2560 9:54:40
Size (KB)  :  2,875 KB
IMG_1842.JPG
28/1/2560 9:55:36
Size (KB)  :  2,618 KB
IMG_1843.JPG
28/1/2560 9:56:40
Size (KB)  :  2,626 KB
IMG_1844.JPG
28/1/2560 9:57:04
Size (KB)  :  2,681 KB
IMG_1845.JPG
28/1/2560 9:57:24
Size (KB)  :  2,479 KB
IMG_1846.JPG
28/1/2560 9:57:34
Size (KB)  :  2,782 KB
IMG_1847.JPG
28/1/2560 9:57:58
Size (KB)  :  2,755 KB
IMG_1848.JPG
28/1/2560 9:58:16
Size (KB)  :  2,516 KB
IMG_1849.JPG
28/1/2560 9:58:18
Size (KB)  :  3,075 KB
IMG_1850.JPG
28/1/2560 9:59:16
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_1851.JPG
28/1/2560 10:00:38
Size (KB)  :  3,796 KB
IMG_1852.JPG
28/1/2560 10:00:44
Size (KB)  :  4,597 KB
IMG_1853.JPG
28/1/2560 10:00:54
Size (KB)  :  2,241 KB
IMG_1854.JPG
28/1/2560 10:02:54
Size (KB)  :  3,353 KB
IMG_1855.JPG
28/1/2560 10:05:12
Size (KB)  :  2,278 KB
IMG_1856.JPG
28/1/2560 10:05:24
Size (KB)  :  2,230 KB
IMG_1857.JPG
28/1/2560 10:05:42
Size (KB)  :  2,498 KB
IMG_1858.JPG
28/1/2560 10:05:52
Size (KB)  :  2,437 KB
IMG_1859.JPG
28/1/2560 10:06:26
Size (KB)  :  2,791 KB
IMG_1860.JPG
28/1/2560 10:06:58
Size (KB)  :  2,490 KB
IMG_1861.JPG
28/1/2560 10:07:00
Size (KB)  :  2,539 KB
IMG_1864.JPG
28/1/2560 10:07:34
Size (KB)  :  2,581 KB
IMG_1865.JPG
28/1/2560 10:08:44
Size (KB)  :  2,952 KB
IMG_1866.JPG
28/1/2560 10:08:52
Size (KB)  :  2,931 KB
IMG_1867.JPG
28/1/2560 10:09:08
Size (KB)  :  3,168 KB
IMG_1868.JPG
28/1/2560 10:09:16
Size (KB)  :  2,630 KB
IMG_1869.JPG
28/1/2560 10:10:34
Size (KB)  :  4,592 KB
IMG_1870.JPG
28/1/2560 10:10:58
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_1871.JPG
28/1/2560 10:11:50
Size (KB)  :  4,157 KB
IMG_1872.JPG
28/1/2560 10:12:04
Size (KB)  :  2,838 KB
IMG_1873.JPG
28/1/2560 10:12:24
Size (KB)  :  3,878 KB
IMG_1874.JPG
28/1/2560 10:12:38
Size (KB)  :  4,628 KB
IMG_1875.JPG
28/1/2560 10:12:42
Size (KB)  :  4,524 KB
IMG_1876.JPG
28/1/2560 10:12:50
Size (KB)  :  5,803 KB
IMG_1877.JPG
28/1/2560 10:12:54
Size (KB)  :  3,403 KB
IMG_1878.JPG
28/1/2560 10:12:56
Size (KB)  :  4,317 KB
IMG_1879.JPG
28/1/2560 10:13:00
Size (KB)  :  3,706 KB
IMG_1880.JPG
28/1/2560 10:13:06
Size (KB)  :  3,425 KB
IMG_1881.JPG
28/1/2560 10:13:10
Size (KB)  :  3,832 KB
IMG_1882.JPG
28/1/2560 10:13:12
Size (KB)  :  3,375 KB
IMG_1883.JPG
28/1/2560 10:13:34
Size (KB)  :  4,558 KB
IMG_1884.JPG
28/1/2560 10:13:38
Size (KB)  :  4,927 KB
IMG_1885.JPG
28/1/2560 10:13:44
Size (KB)  :  4,108 KB
IMG_1886.JPG
28/1/2560 10:13:46
Size (KB)  :  3,774 KB
IMG_1887.JPG
28/1/2560 10:13:48
Size (KB)  :  3,617 KB
IMG_1888.JPG
28/1/2560 10:13:50
Size (KB)  :  3,449 KB
IMG_1889.JPG
28/1/2560 10:13:52
Size (KB)  :  3,153 KB
IMG_1890.JPG
28/1/2560 10:13:56
Size (KB)  :  3,108 KB
IMG_1891.JPG
28/1/2560 10:13:58
Size (KB)  :  4,101 KB
IMG_1892.JPG
28/1/2560 10:14:02
Size (KB)  :  3,436 KB
IMG_1893.JPG
28/1/2560 10:14:04
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_1894.JPG
28/1/2560 10:14:18
Size (KB)  :  3,462 KB
IMG_1895.JPG
28/1/2560 10:14:24
Size (KB)  :  3,444 KB
IMG_1896.JPG
28/1/2560 10:14:48
Size (KB)  :  4,595 KB
IMG_1897.JPG
28/1/2560 10:14:50
Size (KB)  :  3,756 KB
IMG_1898.JPG
28/1/2560 10:14:58
Size (KB)  :  4,129 KB
IMG_1899.JPG
28/1/2560 10:14:58
Size (KB)  :  4,003 KB
IMG_1900.JPG
28/1/2560 10:16:54
Size (KB)  :  3,205 KB
IMG_1901.JPG
28/1/2560 10:16:58
Size (KB)  :  3,372 KB
IMG_1902.JPG
28/1/2560 10:17:02
Size (KB)  :  3,103 KB
IMG_1903.JPG
28/1/2560 10:17:06
Size (KB)  :  2,913 KB
IMG_1904.JPG
28/1/2560 10:17:08
Size (KB)  :  2,576 KB
IMG_1905.JPG
28/1/2560 10:17:12
Size (KB)  :  2,846 KB
IMG_1906.JPG
28/1/2560 10:17:18
Size (KB)  :  2,930 KB
IMG_1907.JPG
28/1/2560 10:17:20
Size (KB)  :  2,911 KB
IMG_1908.JPG
28/1/2560 10:17:30
Size (KB)  :  2,954 KB
IMG_1909.JPG
28/1/2560 10:17:34
Size (KB)  :  2,640 KB
IMG_1910.JPG
28/1/2560 10:17:40
Size (KB)  :  3,057 KB
IMG_1911.JPG
28/1/2560 10:17:44
Size (KB)  :  2,759 KB
IMG_1912.JPG
28/1/2560 10:17:50
Size (KB)  :  2,998 KB
IMG_1913.JPG
28/1/2560 10:17:54
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_1914.JPG
28/1/2560 10:18:00
Size (KB)  :  3,217 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6