ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_1252.JPG
21/1/2560 10:06:26
Size (KB)  :  3,336 KB
IMG_1254.JPG
21/1/2560 10:07:50
Size (KB)  :  2,249 KB
IMG_1256.JPG
21/1/2560 10:08:32
Size (KB)  :  3,615 KB
IMG_1258.JPG
21/1/2560 10:09:06
Size (KB)  :  4,277 KB
IMG_1260.JPG
21/1/2560 10:09:28
Size (KB)  :  3,986 KB
IMG_1261.JPG
21/1/2560 10:10:14
Size (KB)  :  2,714 KB
IMG_1262.JPG
21/1/2560 10:10:38
Size (KB)  :  2,938 KB
IMG_1263.JPG
21/1/2560 10:10:56
Size (KB)  :  3,000 KB
IMG_1264.JPG
21/1/2560 10:11:22
Size (KB)  :  2,710 KB
IMG_1266.JPG
21/1/2560 10:12:22
Size (KB)  :  2,906 KB
IMG_1268.JPG
21/1/2560 10:13:22
Size (KB)  :  4,828 KB
IMG_1269.JPG
21/1/2560 10:13:26
Size (KB)  :  4,737 KB
IMG_1270.JPG
21/1/2560 10:13:26
Size (KB)  :  4,531 KB
IMG_1271.JPG
21/1/2560 10:13:28
Size (KB)  :  3,941 KB
IMG_1272.JPG
21/1/2560 10:13:28
Size (KB)  :  4,027 KB
IMG_1273.JPG
21/1/2560 10:13:32
Size (KB)  :  4,437 KB
IMG_1274.JPG
21/1/2560 10:13:32
Size (KB)  :  4,591 KB
IMG_1275.JPG
21/1/2560 10:13:36
Size (KB)  :  4,554 KB
IMG_1276.JPG
21/1/2560 10:13:36
Size (KB)  :  4,634 KB
IMG_1277.JPG
21/1/2560 10:13:44
Size (KB)  :  5,213 KB
IMG_1278.JPG
21/1/2560 10:13:44
Size (KB)  :  4,660 KB
IMG_1279.JPG
21/1/2560 10:14:24
Size (KB)  :  2,977 KB
IMG_1280.JPG
21/1/2560 10:14:34
Size (KB)  :  3,675 KB
IMG_1281.JPG
21/1/2560 10:14:34
Size (KB)  :  3,692 KB
IMG_1282.JPG
21/1/2560 10:14:50
Size (KB)  :  2,417 KB
IMG_1283.JPG
21/1/2560 10:15:00
Size (KB)  :  2,712 KB
IMG_1284.JPG
21/1/2560 10:15:02
Size (KB)  :  2,843 KB
IMG_1285.JPG
21/1/2560 10:15:22
Size (KB)  :  2,797 KB
IMG_1286.JPG
21/1/2560 10:15:22
Size (KB)  :  2,798 KB
IMG_1287.JPG
21/1/2560 10:15:22
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_1288.JPG
21/1/2560 10:15:22
Size (KB)  :  2,814 KB
IMG_1289.JPG
21/1/2560 10:15:28
Size (KB)  :  2,933 KB
IMG_1290.JPG
21/1/2560 10:15:28
Size (KB)  :  2,912 KB
IMG_1291.JPG
21/1/2560 10:15:36
Size (KB)  :  2,719 KB
IMG_1292.JPG
21/1/2560 10:15:44
Size (KB)  :  2,650 KB
IMG_1293.JPG
21/1/2560 10:15:48
Size (KB)  :  2,736 KB
IMG_1295.JPG
21/1/2560 10:16:20
Size (KB)  :  3,131 KB
IMG_1296.JPG
21/1/2560 10:16:34
Size (KB)  :  2,307 KB
IMG_1297.JPG
21/1/2560 10:16:58
Size (KB)  :  2,604 KB
IMG_1298.JPG
21/1/2560 10:17:10
Size (KB)  :  2,691 KB
IMG_1299.JPG
21/1/2560 10:17:12
Size (KB)  :  3,023 KB
IMG_1300.JPG
21/1/2560 10:17:14
Size (KB)  :  3,184 KB
IMG_1301.JPG
21/1/2560 10:17:16
Size (KB)  :  2,472 KB
IMG_1303.JPG
21/1/2560 10:18:00
Size (KB)  :  2,844 KB
IMG_1304.JPG
21/1/2560 10:18:36
Size (KB)  :  3,289 KB
IMG_1305.JPG
21/1/2560 10:18:42
Size (KB)  :  3,256 KB
IMG_1306.JPG
21/1/2560 10:18:42
Size (KB)  :  3,781 KB
IMG_1307.JPG
21/1/2560 10:18:42
Size (KB)  :  3,006 KB
IMG_1308.JPG
21/1/2560 10:18:44
Size (KB)  :  3,125 KB
IMG_1309.JPG
21/1/2560 10:18:44
Size (KB)  :  2,703 KB
IMG_1310.JPG
21/1/2560 10:18:44
Size (KB)  :  2,690 KB
IMG_1311.JPG
21/1/2560 10:18:46
Size (KB)  :  2,810 KB
IMG_1312.JPG
21/1/2560 10:18:46
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_1313.JPG
21/1/2560 10:18:50
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_1314.JPG
21/1/2560 10:18:50
Size (KB)  :  2,892 KB
IMG_1315.JPG
21/1/2560 10:18:54
Size (KB)  :  2,766 KB
IMG_1316.JPG
21/1/2560 10:18:54
Size (KB)  :  3,177 KB
IMG_1317.JPG
21/1/2560 10:18:58
Size (KB)  :  4,091 KB
IMG_1318.JPG
21/1/2560 10:19:00
Size (KB)  :  4,143 KB
IMG_1319.JPG
21/1/2560 10:20:10
Size (KB)  :  3,506 KB
IMG_1320.JPG
21/1/2560 10:20:22
Size (KB)  :  4,331 KB
IMG_1321.JPG
21/1/2560 10:20:40
Size (KB)  :  4,112 KB
IMG_1322.JPG
21/1/2560 10:20:50
Size (KB)  :  4,247 KB
IMG_1323.JPG
21/1/2560 10:20:52
Size (KB)  :  4,335 KB
IMG_1324.JPG
21/1/2560 10:21:02
Size (KB)  :  2,946 KB
IMG_1325.JPG
21/1/2560 10:21:14
Size (KB)  :  3,730 KB
IMG_1326.JPG
21/1/2560 10:21:14
Size (KB)  :  3,862 KB
IMG_1327.JPG
21/1/2560 10:21:54
Size (KB)  :  3,487 KB
IMG_1328.JPG
21/1/2560 10:21:54
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_1329.JPG
21/1/2560 10:22:04
Size (KB)  :  3,244 KB
IMG_1330.JPG
21/1/2560 10:22:26
Size (KB)  :  3,105 KB
IMG_1331.JPG
21/1/2560 10:22:30
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_1332.JPG
21/1/2560 10:22:50
Size (KB)  :  3,478 KB
IMG_1336.JPG
21/1/2560 10:23:12
Size (KB)  :  4,023 KB
IMG_1341.JPG
21/1/2560 10:23:28
Size (KB)  :  3,994 KB
IMG_1343.JPG
21/1/2560 10:23:54
Size (KB)  :  2,568 KB
IMG_1344.JPG
21/1/2560 10:24:18
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_1345.JPG
21/1/2560 10:24:38
Size (KB)  :  3,167 KB
IMG_1346.JPG
21/1/2560 10:25:00
Size (KB)  :  2,590 KB
IMG_1347.JPG
21/1/2560 10:25:18
Size (KB)  :  2,573 KB
IMG_1348.JPG
21/1/2560 10:26:42
Size (KB)  :  3,268 KB
IMG_1349.JPG
21/1/2560 10:27:32
Size (KB)  :  3,159 KB
IMG_1350.JPG
21/1/2560 10:27:50
Size (KB)  :  3,217 KB
IMG_1351.JPG
21/1/2560 10:28:00
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_1352.JPG
21/1/2560 10:28:24
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_1353.JPG
21/1/2560 10:28:52
Size (KB)  :  3,205 KB
IMG_1354.JPG
21/1/2560 10:29:58
Size (KB)  :  2,596 KB
IMG_1355.JPG
21/1/2560 10:32:26
Size (KB)  :  2,637 KB
IMG_1356.JPG
21/1/2560 10:34:24
Size (KB)  :  2,659 KB
IMG_1357.JPG
21/1/2560 10:34:56
Size (KB)  :  2,826 KB
IMG_1358.JPG
21/1/2560 10:35:48
Size (KB)  :  2,915 KB
IMG_1359.JPG
21/1/2560 10:36:18
Size (KB)  :  3,561 KB
IMG_1360.JPG
21/1/2560 10:36:46
Size (KB)  :  2,915 KB
IMG_1361.JPG
21/1/2560 10:37:32
Size (KB)  :  3,383 KB
IMG_1362.JPG
21/1/2560 10:38:08
Size (KB)  :  2,872 KB
IMG_1363.JPG
21/1/2560 10:39:48
Size (KB)  :  2,786 KB
IMG_1364.JPG
21/1/2560 10:43:02
Size (KB)  :  2,914 KB
IMG_1365.JPG
21/1/2560 10:43:38
Size (KB)  :  3,140 KB
IMG_1366.JPG
21/1/2560 10:43:44
Size (KB)  :  3,317 KB
IMG_1367.JPG
21/1/2560 10:44:12
Size (KB)  :  3,014 KB
Pages:     1 2 3