ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 คุณพ่อยอห์น ปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว พระสงฆ์ใหม่ เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_3347.JPG
18/2/2560 9:32:54
Size (KB)  :  2,414 KB
IMG_3358.JPG
18/2/2560 9:39:00
Size (KB)  :  3,239 KB
IMG_3360.JPG
18/2/2560 9:39:52
Size (KB)  :  5,631 KB
IMG_3362.JPG
18/2/2560 9:41:06
Size (KB)  :  2,202 KB
IMG_3369.JPG
18/2/2560 9:44:58
Size (KB)  :  2,984 KB
IMG_3370.JPG
18/2/2560 9:45:02
Size (KB)  :  3,057 KB
IMG_3378.JPG
18/2/2560 9:55:48
Size (KB)  :  2,916 KB
IMG_3384.JPG
18/2/2560 10:02:42
Size (KB)  :  3,597 KB
IMG_3385.JPG
18/2/2560 10:07:12
Size (KB)  :  3,578 KB
IMG_3387.JPG
18/2/2560 10:08:52
Size (KB)  :  3,774 KB
IMG_3394.JPG
18/2/2560 10:15:34
Size (KB)  :  3,637 KB
IMG_3396.JPG
18/2/2560 10:16:30
Size (KB)  :  2,208 KB
IMG_3397.JPG
18/2/2560 10:16:34
Size (KB)  :  2,097 KB
IMG_3399.JPG
18/2/2560 10:18:00
Size (KB)  :  2,547 KB
IMG_3400.JPG
18/2/2560 10:18:14
Size (KB)  :  2,317 KB
IMG_3404.JPG
18/2/2560 10:19:08
Size (KB)  :  2,069 KB
IMG_3405.JPG
18/2/2560 10:19:12
Size (KB)  :  2,089 KB
IMG_3406.JPG
18/2/2560 10:19:20
Size (KB)  :  2,285 KB
IMG_3407.JPG
18/2/2560 10:19:30
Size (KB)  :  1,979 KB
IMG_3408.JPG
18/2/2560 10:19:40
Size (KB)  :  2,369 KB
IMG_3412.JPG
18/2/2560 10:21:08
Size (KB)  :  2,575 KB
IMG_3413.JPG
18/2/2560 10:21:08
Size (KB)  :  2,249 KB
IMG_3414.JPG
18/2/2560 10:22:08
Size (KB)  :  4,073 KB
IMG_3416.JPG
18/2/2560 10:22:20
Size (KB)  :  3,021 KB
IMG_3417.JPG
18/2/2560 10:22:30
Size (KB)  :  2,813 KB
IMG_3418.JPG
18/2/2560 10:22:40
Size (KB)  :  3,146 KB
IMG_3419.JPG
18/2/2560 10:23:58
Size (KB)  :  2,318 KB
IMG_3420.JPG
18/2/2560 10:24:20
Size (KB)  :  2,751 KB
IMG_3422.JPG
18/2/2560 10:25:38
Size (KB)  :  3,297 KB
IMG_3425.JPG
18/2/2560 10:25:40
Size (KB)  :  2,971 KB
IMG_3426.JPG
18/2/2560 10:25:42
Size (KB)  :  3,032 KB
IMG_3428.JPG
18/2/2560 10:26:02
Size (KB)  :  3,241 KB
IMG_3432.JPG
18/2/2560 10:26:08
Size (KB)  :  3,312 KB
IMG_3434.JPG
18/2/2560 10:30:30
Size (KB)  :  2,741 KB
IMG_3439.JPG
18/2/2560 10:38:52
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_3442.JPG
18/2/2560 10:38:58
Size (KB)  :  2,648 KB
IMG_3443.JPG
18/2/2560 10:39:04
Size (KB)  :  2,499 KB
IMG_3444.JPG
18/2/2560 10:39:12
Size (KB)  :  2,638 KB
IMG_3445.JPG
18/2/2560 10:39:14
Size (KB)  :  2,658 KB
IMG_3446.JPG
18/2/2560 10:39:38
Size (KB)  :  3,580 KB
IMG_3447.JPG
18/2/2560 10:39:44
Size (KB)  :  3,064 KB
IMG_3448.JPG
18/2/2560 10:39:48
Size (KB)  :  3,045 KB
IMG_3449.JPG
18/2/2560 10:39:54
Size (KB)  :  2,453 KB
IMG_3450.JPG
18/2/2560 10:40:04
Size (KB)  :  2,391 KB
IMG_3451.JPG
18/2/2560 10:40:08
Size (KB)  :  2,552 KB
IMG_3452.JPG
18/2/2560 10:40:16
Size (KB)  :  3,111 KB
IMG_3454.JPG
18/2/2560 10:56:06
Size (KB)  :  2,553 KB
IMG_3456.JPG
18/2/2560 10:56:14
Size (KB)  :  2,639 KB
IMG_3457.JPG
18/2/2560 10:56:16
Size (KB)  :  2,552 KB
IMG_3458.JPG
18/2/2560 10:56:26
Size (KB)  :  2,345 KB
IMG_3460.JPG
18/2/2560 10:56:32
Size (KB)  :  2,546 KB
IMG_3461.JPG
18/2/2560 10:56:34
Size (KB)  :  2,802 KB
IMG_3462.JPG
18/2/2560 10:56:36
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_3463.JPG
18/2/2560 10:56:44
Size (KB)  :  3,183 KB
IMG_3464.JPG
18/2/2560 10:56:46
Size (KB)  :  2,733 KB
IMG_3465.JPG
18/2/2560 10:56:48
Size (KB)  :  2,892 KB
IMG_3466.JPG
18/2/2560 10:56:50
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_3467.JPG
18/2/2560 10:56:52
Size (KB)  :  2,510 KB
IMG_3468.JPG
18/2/2560 10:56:56
Size (KB)  :  2,655 KB
IMG_3469.JPG
18/2/2560 10:56:58
Size (KB)  :  2,781 KB
IMG_3470.JPG
18/2/2560 10:57:00
Size (KB)  :  2,399 KB
IMG_3471.JPG
18/2/2560 10:57:02
Size (KB)  :  2,473 KB
IMG_3472.JPG
18/2/2560 10:57:04
Size (KB)  :  2,361 KB
IMG_3473.JPG
18/2/2560 10:57:14
Size (KB)  :  2,255 KB
IMG_3474.JPG
18/2/2560 10:57:20
Size (KB)  :  2,789 KB
IMG_3475.JPG
18/2/2560 10:57:26
Size (KB)  :  3,038 KB
IMG_3476.JPG
18/2/2560 10:57:32
Size (KB)  :  2,667 KB
IMG_3477.JPG
18/2/2560 10:57:38
Size (KB)  :  2,688 KB
IMG_3478.JPG
18/2/2560 10:57:48
Size (KB)  :  2,617 KB
IMG_3479.JPG
18/2/2560 10:57:54
Size (KB)  :  2,841 KB
IMG_3480.JPG
18/2/2560 10:57:58
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_3481.JPG
18/2/2560 10:58:00
Size (KB)  :  2,868 KB
IMG_3482.JPG
18/2/2560 10:58:02
Size (KB)  :  2,650 KB
IMG_3483.JPG
18/2/2560 10:58:08
Size (KB)  :  2,845 KB
IMG_3484.JPG
18/2/2560 10:58:18
Size (KB)  :  3,008 KB
IMG_3485.JPG
18/2/2560 10:58:30
Size (KB)  :  3,446 KB
IMG_3486.JPG
18/2/2560 10:58:42
Size (KB)  :  2,932 KB
IMG_3487.JPG
18/2/2560 10:59:20
Size (KB)  :  4,664 KB
IMG_3488.JPG
18/2/2560 10:59:24
Size (KB)  :  4,990 KB
IMG_3489.JPG
18/2/2560 10:59:28
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_3491.JPG
18/2/2560 10:59:40
Size (KB)  :  2,880 KB
IMG_3492.JPG
18/2/2560 10:59:54
Size (KB)  :  3,289 KB
IMG_3494.JPG
18/2/2560 11:00:14
Size (KB)  :  3,771 KB
IMG_3495.JPG
18/2/2560 11:00:26
Size (KB)  :  3,032 KB
IMG_3496.JPG
18/2/2560 11:00:28
Size (KB)  :  3,070 KB
IMG_3497.JPG
18/2/2560 11:01:08
Size (KB)  :  2,571 KB
IMG_3498.JPG
18/2/2560 11:01:16
Size (KB)  :  3,825 KB
IMG_3499.JPG
18/2/2560 11:01:18
Size (KB)  :  3,765 KB
IMG_3502.JPG
18/2/2560 11:02:22
Size (KB)  :  2,837 KB
IMG_3503.JPG
18/2/2560 11:02:36
Size (KB)  :  2,417 KB
IMG_3505.JPG
18/2/2560 11:02:42
Size (KB)  :  2,862 KB
IMG_3506.JPG
18/2/2560 11:02:46
Size (KB)  :  2,796 KB
IMG_3507.JPG
18/2/2560 11:02:48
Size (KB)  :  2,761 KB
IMG_3508.JPG
18/2/2560 11:02:56
Size (KB)  :  3,142 KB
IMG_3510.JPG
18/2/2560 11:03:32
Size (KB)  :  2,749 KB
IMG_3511.JPG
18/2/2560 11:03:34
Size (KB)  :  2,625 KB
IMG_3512.JPG
18/2/2560 11:04:00
Size (KB)  :  2,360 KB
IMG_3513.JPG
18/2/2560 11:04:16
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_3514.JPG
18/2/2560 11:04:18
Size (KB)  :  2,649 KB
IMG_3515.JPG
18/2/2560 11:04:22
Size (KB)  :  2,511 KB
Pages:     1 2