เสกหอระฆัง ฉลองวัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 14 มกราคม ค.ศ.2017

Thumbnail Image Table
_MG_9540.JPG
14/1/2560 10:11:24
Size (KB)  :  5,825 KB
_MG_9542.JPG
14/1/2560 10:26:46
Size (KB)  :  6,845 KB
_MG_9544.JPG
14/1/2560 10:27:04
Size (KB)  :  6,725 KB
_MG_9546.JPG
14/1/2560 10:27:28
Size (KB)  :  5,833 KB
_MG_9547.JPG
14/1/2560 10:27:38
Size (KB)  :  5,997 KB
_MG_9549.JPG
14/1/2560 10:28:02
Size (KB)  :  6,350 KB
_MG_9551.JPG
14/1/2560 10:28:34
Size (KB)  :  4,375 KB
_MG_9553.JPG
14/1/2560 10:30:00
Size (KB)  :  5,407 KB
_MG_9556.JPG
14/1/2560 10:30:06
Size (KB)  :  5,570 KB
_MG_9557.JPG
14/1/2560 10:30:22
Size (KB)  :  6,611 KB
_MG_9559.JPG
14/1/2560 10:30:54
Size (KB)  :  5,854 KB
_MG_9560.JPG
14/1/2560 10:31:00
Size (KB)  :  5,880 KB
_MG_9561.JPG
14/1/2560 10:31:20
Size (KB)  :  5,884 KB
_MG_9562.JPG
14/1/2560 10:31:20
Size (KB)  :  5,948 KB
_MG_9563.JPG
14/1/2560 10:32:18
Size (KB)  :  5,479 KB
_MG_9564.JPG
14/1/2560 10:32:28
Size (KB)  :  5,435 KB
_MG_9565.JPG
14/1/2560 10:32:52
Size (KB)  :  5,548 KB
_MG_9566.JPG
14/1/2560 10:33:02
Size (KB)  :  5,060 KB
_MG_9567.JPG
14/1/2560 10:33:06
Size (KB)  :  5,363 KB
_MG_9568.JPG
14/1/2560 10:34:00
Size (KB)  :  5,921 KB
_MG_9570.JPG
14/1/2560 10:34:18
Size (KB)  :  6,257 KB
_MG_9571.JPG
14/1/2560 10:34:18
Size (KB)  :  6,891 KB
_MG_9573.JPG
14/1/2560 10:34:28
Size (KB)  :  6,964 KB
_MG_9575.JPG
14/1/2560 10:35:00
Size (KB)  :  5,766 KB
_MG_9576.JPG
14/1/2560 10:35:00
Size (KB)  :  5,625 KB
_MG_9581.JPG
14/1/2560 10:35:16
Size (KB)  :  4,550 KB
_MG_9582.JPG
14/1/2560 10:35:22
Size (KB)  :  4,805 KB
_MG_9583.JPG
14/1/2560 10:36:06
Size (KB)  :  4,602 KB
_MG_9584.JPG
14/1/2560 10:36:12
Size (KB)  :  4,031 KB
_MG_9585.JPG
14/1/2560 10:37:10
Size (KB)  :  5,447 KB
_MG_9586.JPG
14/1/2560 10:37:14
Size (KB)  :  5,145 KB
_MG_9588.JPG
14/1/2560 10:37:34
Size (KB)  :  5,366 KB
_MG_9589.JPG
14/1/2560 10:37:42
Size (KB)  :  5,050 KB
_MG_9590.JPG
14/1/2560 10:37:56
Size (KB)  :  5,274 KB
_MG_9591.JPG
14/1/2560 10:38:02
Size (KB)  :  4,999 KB
_MG_9592.JPG
14/1/2560 10:38:40
Size (KB)  :  7,044 KB
_MG_9595.JPG
14/1/2560 10:39:50
Size (KB)  :  5,268 KB
_MG_9596.JPG
14/1/2560 10:40:02
Size (KB)  :  3,716 KB
_MG_9597.JPG
14/1/2560 10:40:14
Size (KB)  :  3,422 KB
_MG_9598.JPG
14/1/2560 10:40:20
Size (KB)  :  4,525 KB
_MG_9599.JPG
14/1/2560 10:40:22
Size (KB)  :  3,772 KB
_MG_9604.JPG
14/1/2560 10:41:14
Size (KB)  :  5,887 KB
_MG_9605.JPG
14/1/2560 10:41:18
Size (KB)  :  6,333 KB
_MG_9606.JPG
14/1/2560 10:41:22
Size (KB)  :  6,245 KB
_MG_9607.JPG
14/1/2560 10:41:42
Size (KB)  :  6,572 KB
_MG_9611.JPG
14/1/2560 10:42:00
Size (KB)  :  6,740 KB
_MG_9613.JPG
14/1/2560 10:42:14
Size (KB)  :  6,504 KB
_MG_9614.JPG
14/1/2560 10:42:22
Size (KB)  :  6,106 KB
_MG_9615.JPG
14/1/2560 10:42:24
Size (KB)  :  6,405 KB
_MG_9616.JPG
14/1/2560 10:42:28
Size (KB)  :  6,397 KB
_MG_9617.JPG
14/1/2560 10:42:30
Size (KB)  :  7,043 KB
_MG_9619.JPG
14/1/2560 10:42:36
Size (KB)  :  5,282 KB
_MG_9620.JPG
14/1/2560 10:42:40
Size (KB)  :  6,051 KB
_MG_9621.JPG
14/1/2560 10:42:42
Size (KB)  :  6,286 KB
_MG_9624.JPG
14/1/2560 10:43:00
Size (KB)  :  5,095 KB
_MG_9626.JPG
14/1/2560 10:51:36
Size (KB)  :  5,063 KB
_MG_9628.JPG
14/1/2560 10:51:46
Size (KB)  :  5,405 KB
_MG_9629.JPG
14/1/2560 10:51:50
Size (KB)  :  4,803 KB
_MG_9630.JPG
14/1/2560 10:53:46
Size (KB)  :  6,689 KB
_MG_9631.JPG
14/1/2560 10:53:54
Size (KB)  :  5,245 KB
_MG_9633.JPG
14/1/2560 10:54:12
Size (KB)  :  4,016 KB
_MG_9634.JPG
14/1/2560 10:54:16
Size (KB)  :  4,344 KB
_MG_9635.JPG
14/1/2560 10:54:28
Size (KB)  :  4,293 KB
_MG_9636.JPG
14/1/2560 10:54:36
Size (KB)  :  4,670 KB
_MG_9637.JPG
14/1/2560 10:54:50
Size (KB)  :  4,717 KB
_MG_9638.JPG
14/1/2560 10:54:56
Size (KB)  :  4,886 KB
_MG_9639.JPG
14/1/2560 10:55:06
Size (KB)  :  5,146 KB
_MG_9640.JPG
14/1/2560 10:55:14
Size (KB)  :  4,450 KB
_MG_9641.JPG
14/1/2560 10:55:32
Size (KB)  :  5,611 KB
_MG_9642.JPG
14/1/2560 10:56:22
Size (KB)  :  5,923 KB
_MG_9643.JPG
14/1/2560 10:56:24
Size (KB)  :  5,473 KB
_MG_9644.JPG
14/1/2560 10:56:30
Size (KB)  :  5,989 KB
_MG_9645.JPG
14/1/2560 10:59:38
Size (KB)  :  6,691 KB
_MG_9647.JPG
14/1/2560 11:00:52
Size (KB)  :  6,082 KB
_MG_9648.JPG
14/1/2560 11:00:56
Size (KB)  :  5,304 KB
_MG_9649.JPG
14/1/2560 11:01:00
Size (KB)  :  6,069 KB
_MG_9650.JPG
14/1/2560 11:01:04
Size (KB)  :  6,935 KB
_MG_9653.JPG
14/1/2560 11:01:20
Size (KB)  :  6,370 KB
_MG_9656.JPG
14/1/2560 11:01:26
Size (KB)  :  6,215 KB
_MG_9657.JPG
14/1/2560 11:05:18
Size (KB)  :  6,743 KB
_MG_9658.JPG
14/1/2560 11:05:24
Size (KB)  :  6,081 KB
_MG_9659.JPG
14/1/2560 11:05:26
Size (KB)  :  6,612 KB
_MG_9660.JPG
14/1/2560 11:07:22
Size (KB)  :  4,883 KB
_MG_9661.JPG
14/1/2560 11:07:40
Size (KB)  :  4,107 KB
_MG_9662.JPG
14/1/2560 11:11:00
Size (KB)  :  5,231 KB
_MG_9663.JPG
14/1/2560 11:11:06
Size (KB)  :  5,585 KB
_MG_9664.JPG
14/1/2560 11:17:36
Size (KB)  :  5,145 KB
_MG_9665.JPG
14/1/2560 11:17:40
Size (KB)  :  6,001 KB
_MG_9666.JPG
14/1/2560 11:17:54
Size (KB)  :  5,467 KB
_MG_9667.JPG
14/1/2560 11:18:04
Size (KB)  :  5,156 KB
_MG_9668.JPG
14/1/2560 11:18:16
Size (KB)  :  5,645 KB
_MG_9669.JPG
14/1/2560 11:18:32
Size (KB)  :  4,731 KB
_MG_9671.JPG
14/1/2560 11:22:48
Size (KB)  :  5,055 KB
_MG_9673.JPG
14/1/2560 11:23:06
Size (KB)  :  4,589 KB
_MG_9674.JPG
14/1/2560 11:23:06
Size (KB)  :  4,994 KB
_MG_9675.JPG
14/1/2560 11:23:12
Size (KB)  :  4,621 KB
_MG_9676.JPG
14/1/2560 11:23:24
Size (KB)  :  4,674 KB
_MG_9677.JPG
14/1/2560 11:23:36
Size (KB)  :  4,503 KB
_MG_9678.JPG
14/1/2560 11:23:52
Size (KB)  :  5,475 KB
_MG_9679.JPG
14/1/2560 11:23:52
Size (KB)  :  5,257 KB
Pages:     1 2