ฉลองวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017 พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_2845.JPG
4/2/2560 8:51:10
Size (KB)  :  2,353 KB
IMG_2858.JPG
4/2/2560 8:57:46
Size (KB)  :  3,518 KB
IMG_2866.JPG
4/2/2560 9:04:54
Size (KB)  :  2,789 KB
IMG_2880.JPG
4/2/2560 9:48:42
Size (KB)  :  3,800 KB
IMG_2926.JPG
4/2/2560 10:13:04
Size (KB)  :  3,398 KB
IMG_2929.JPG
4/2/2560 10:14:00
Size (KB)  :  2,613 KB
IMG_2932.JPG
4/2/2560 10:15:00
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_2935.JPG
4/2/2560 10:15:32
Size (KB)  :  2,677 KB
IMG_2945.JPG
4/2/2560 10:17:22
Size (KB)  :  2,280 KB
IMG_2948.JPG
4/2/2560 10:17:48
Size (KB)  :  2,315 KB
IMG_2958.JPG
4/2/2560 10:19:16
Size (KB)  :  2,549 KB
IMG_2959.JPG
4/2/2560 10:19:20
Size (KB)  :  2,881 KB
IMG_2961.JPG
4/2/2560 10:19:28
Size (KB)  :  2,406 KB
IMG_2962.JPG
4/2/2560 10:19:32
Size (KB)  :  2,295 KB
IMG_2964.JPG
4/2/2560 10:19:42
Size (KB)  :  2,419 KB
IMG_2965.JPG
4/2/2560 10:19:46
Size (KB)  :  2,830 KB
IMG_2967.JPG
4/2/2560 10:19:58
Size (KB)  :  2,790 KB
IMG_2968.JPG
4/2/2560 10:20:04
Size (KB)  :  2,646 KB
IMG_2969.JPG
4/2/2560 10:20:12
Size (KB)  :  2,737 KB
IMG_2981.JPG
4/2/2560 10:24:56
Size (KB)  :  2,770 KB
IMG_2982.JPG
4/2/2560 10:25:12
Size (KB)  :  2,831 KB
IMG_2983.JPG
4/2/2560 10:25:32
Size (KB)  :  2,984 KB
IMG_2984.JPG
4/2/2560 10:25:40
Size (KB)  :  2,976 KB
IMG_2985.JPG
4/2/2560 10:25:46
Size (KB)  :  2,452 KB
IMG_2986.JPG
4/2/2560 10:25:58
Size (KB)  :  2,600 KB
IMG_2990.JPG
4/2/2560 10:26:24
Size (KB)  :  2,793 KB
IMG_2992.JPG
4/2/2560 10:26:34
Size (KB)  :  2,256 KB
IMG_2995.JPG
4/2/2560 10:26:54
Size (KB)  :  2,418 KB
IMG_2996.JPG
4/2/2560 10:27:02
Size (KB)  :  2,623 KB
IMG_2999.JPG
4/2/2560 10:27:16
Size (KB)  :  2,521 KB
IMG_3002.JPG
4/2/2560 10:27:48
Size (KB)  :  3,943 KB
IMG_3003.JPG
4/2/2560 10:27:52
Size (KB)  :  3,208 KB
IMG_3004.JPG
4/2/2560 10:28:02
Size (KB)  :  4,208 KB
IMG_3005.JPG
4/2/2560 10:28:10
Size (KB)  :  3,902 KB
IMG_3006.JPG
4/2/2560 10:28:18
Size (KB)  :  3,964 KB
IMG_3007.JPG
4/2/2560 10:28:24
Size (KB)  :  3,932 KB
IMG_3008.JPG
4/2/2560 10:28:28
Size (KB)  :  3,448 KB
IMG_3009.JPG
4/2/2560 10:28:30
Size (KB)  :  3,250 KB
IMG_3010.JPG
4/2/2560 10:28:44
Size (KB)  :  3,601 KB
IMG_3018.JPG
4/2/2560 10:30:00
Size (KB)  :  4,972 KB
IMG_3019.JPG
4/2/2560 10:30:12
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_3020.JPG
4/2/2560 10:30:44
Size (KB)  :  2,729 KB
IMG_3025.JPG
4/2/2560 10:35:50
Size (KB)  :  2,454 KB
IMG_3026.JPG
4/2/2560 10:36:16
Size (KB)  :  2,493 KB
IMG_3027.JPG
4/2/2560 10:36:26
Size (KB)  :  2,501 KB
IMG_3028.JPG
4/2/2560 10:36:32
Size (KB)  :  2,487 KB
IMG_3031.JPG
4/2/2560 10:36:54
Size (KB)  :  2,453 KB
IMG_3033.JPG
4/2/2560 10:37:36
Size (KB)  :  2,428 KB
IMG_3037.JPG
4/2/2560 10:38:20
Size (KB)  :  2,765 KB
IMG_3042.JPG
4/2/2560 10:39:40
Size (KB)  :  2,461 KB
IMG_3043.JPG
4/2/2560 10:40:58
Size (KB)  :  3,012 KB
IMG_3044.JPG
4/2/2560 10:41:30
Size (KB)  :  2,841 KB
IMG_3045.JPG
4/2/2560 10:42:28
Size (KB)  :  2,840 KB
IMG_3049.JPG
4/2/2560 10:51:30
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_3051.JPG
4/2/2560 10:52:42
Size (KB)  :  3,148 KB
IMG_3053.JPG
4/2/2560 10:54:26
Size (KB)  :  2,716 KB
IMG_3054.JPG
4/2/2560 10:54:32
Size (KB)  :  2,603 KB
IMG_3057.JPG
4/2/2560 10:55:08
Size (KB)  :  3,143 KB
IMG_3058.JPG
4/2/2560 10:55:28
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_3066.JPG
4/2/2560 10:56:36
Size (KB)  :  2,938 KB
IMG_3069.JPG
4/2/2560 10:56:52
Size (KB)  :  2,722 KB
IMG_3072.JPG
4/2/2560 10:57:02
Size (KB)  :  3,157 KB
IMG_3073.JPG
4/2/2560 10:57:02
Size (KB)  :  3,290 KB
IMG_3074.JPG
4/2/2560 10:57:04
Size (KB)  :  3,045 KB
IMG_3078.JPG
4/2/2560 10:57:48
Size (KB)  :  2,421 KB
IMG_3079.JPG
4/2/2560 10:57:50
Size (KB)  :  3,177 KB
IMG_3080.JPG
4/2/2560 10:57:54
Size (KB)  :  3,355 KB
IMG_3081.JPG
4/2/2560 10:57:56
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_3084.JPG
4/2/2560 10:58:42
Size (KB)  :  2,746 KB
IMG_3085.JPG
4/2/2560 10:58:44
Size (KB)  :  2,808 KB
IMG_3087.JPG
4/2/2560 10:58:50
Size (KB)  :  2,880 KB
IMG_3088.JPG
4/2/2560 10:58:50
Size (KB)  :  2,926 KB
IMG_3094.JPG
4/2/2560 11:00:34
Size (KB)  :  2,229 KB
IMG_3095.JPG
4/2/2560 11:00:38
Size (KB)  :  2,364 KB
IMG_3096.JPG
4/2/2560 11:00:48
Size (KB)  :  2,529 KB
IMG_3097.JPG
4/2/2560 11:02:12
Size (KB)  :  2,552 KB
IMG_3099.JPG
4/2/2560 11:04:32
Size (KB)  :  2,213 KB
IMG_3101.JPG
4/2/2560 11:04:42
Size (KB)  :  2,765 KB
IMG_3102.JPG
4/2/2560 11:04:44
Size (KB)  :  2,574 KB
IMG_3104.JPG
4/2/2560 11:04:50
Size (KB)  :  3,009 KB
IMG_3108.JPG
4/2/2560 11:05:04
Size (KB)  :  2,655 KB
IMG_3109.JPG
4/2/2560 11:05:14
Size (KB)  :  2,843 KB
IMG_3112.JPG
4/2/2560 11:05:30
Size (KB)  :  2,788 KB
IMG_3113.JPG
4/2/2560 11:05:32
Size (KB)  :  3,029 KB
IMG_3115.JPG
4/2/2560 11:05:42
Size (KB)  :  2,732 KB
IMG_3116.JPG
4/2/2560 11:05:46
Size (KB)  :  3,153 KB
IMG_3117.JPG
4/2/2560 11:05:48
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_3118.JPG
4/2/2560 11:05:52
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_3119.JPG
4/2/2560 11:06:06
Size (KB)  :  3,537 KB
IMG_3127.JPG
4/2/2560 11:06:44
Size (KB)  :  2,978 KB
IMG_3129.JPG
4/2/2560 11:06:58
Size (KB)  :  2,530 KB
IMG_3135.JPG
4/2/2560 11:08:14
Size (KB)  :  2,524 KB
IMG_3139.JPG
4/2/2560 11:10:28
Size (KB)  :  2,381 KB
IMG_3143.JPG
4/2/2560 11:13:06
Size (KB)  :  2,921 KB
IMG_3144.JPG
4/2/2560 11:13:16
Size (KB)  :  3,050 KB
IMG_3145.JPG
4/2/2560 11:13:48
Size (KB)  :  3,434 KB
IMG_3146.JPG
4/2/2560 11:13:56
Size (KB)  :  3,110 KB
IMG_3147.JPG
4/2/2560 11:15:00
Size (KB)  :  2,491 KB
IMG_3150.JPG
4/2/2560 11:15:36
Size (KB)  :  3,382 KB
IMG_3151.JPG
4/2/2560 11:15:50
Size (KB)  :  3,237 KB
Pages:     1 2