ฉลอง 125 ปีวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2017

Thumbnail Image Table
IMG_4088
11/3/2560 8:10:44
Size (KB)  :  3,553 KB
IMG_4089
11/3/2560 8:10:52
Size (KB)  :  3,470 KB
IMG_4091
11/3/2560 8:12:08
Size (KB)  :  2,995 KB
IMG_4092
11/3/2560 8:12:36
Size (KB)  :  3,739 KB
IMG_4093
11/3/2560 8:15:48
Size (KB)  :  3,791 KB
IMG_4094
11/3/2560 8:17:40
Size (KB)  :  3,640 KB
IMG_4095
11/3/2560 8:17:52
Size (KB)  :  3,617 KB
IMG_4096
11/3/2560 8:18:34
Size (KB)  :  4,808 KB
IMG_4097
11/3/2560 8:19:32
Size (KB)  :  4,869 KB
IMG_4098
11/3/2560 8:19:34
Size (KB)  :  4,883 KB
IMG_4099
11/3/2560 8:32:44
Size (KB)  :  3,929 KB
IMG_4100
11/3/2560 8:42:16
Size (KB)  :  2,763 KB
IMG_4102
11/3/2560 8:42:34
Size (KB)  :  3,933 KB
IMG_4103
11/3/2560 8:42:48
Size (KB)  :  2,858 KB
IMG_4105
11/3/2560 8:42:58
Size (KB)  :  2,692 KB
IMG_4107
11/3/2560 8:44:04
Size (KB)  :  3,472 KB
IMG_4108
11/3/2560 8:44:16
Size (KB)  :  3,558 KB
IMG_4109
11/3/2560 8:44:28
Size (KB)  :  3,806 KB
IMG_4115
11/3/2560 8:47:20
Size (KB)  :  4,375 KB
IMG_4116
11/3/2560 8:53:32
Size (KB)  :  4,216 KB
IMG_4120
11/3/2560 8:56:26
Size (KB)  :  3,497 KB
IMG_4122
11/3/2560 9:10:06
Size (KB)  :  3,639 KB
IMG_4123
11/3/2560 9:11:56
Size (KB)  :  2,830 KB
IMG_4125
11/3/2560 9:12:14
Size (KB)  :  3,558 KB
IMG_4128
11/3/2560 9:12:46
Size (KB)  :  3,225 KB
IMG_4129
11/3/2560 9:12:52
Size (KB)  :  3,040 KB
IMG_4130
11/3/2560 9:13:42
Size (KB)  :  2,978 KB
IMG_4131
11/3/2560 9:13:48
Size (KB)  :  2,940 KB
IMG_4132
11/3/2560 9:13:54
Size (KB)  :  3,298 KB
IMG_4133
11/3/2560 9:14:02
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_4134
11/3/2560 9:14:36
Size (KB)  :  4,547 KB
IMG_4135
11/3/2560 9:15:44
Size (KB)  :  3,680 KB
IMG_4136
11/3/2560 9:15:52
Size (KB)  :  3,335 KB
IMG_4137
11/3/2560 9:16:34
Size (KB)  :  2,981 KB
IMG_4138
11/3/2560 9:16:40
Size (KB)  :  2,742 KB
IMG_4140
11/3/2560 9:17:04
Size (KB)  :  3,301 KB
IMG_4142
11/3/2560 9:18:02
Size (KB)  :  3,190 KB
IMG_4143
11/3/2560 9:18:46
Size (KB)  :  3,823 KB
IMG_4144
11/3/2560 9:20:38
Size (KB)  :  3,588 KB
IMG_4147
11/3/2560 9:20:56
Size (KB)  :  2,962 KB
IMG_4148
11/3/2560 9:22:26
Size (KB)  :  2,719 KB
IMG_4149
11/3/2560 9:22:28
Size (KB)  :  2,869 KB
IMG_4150
11/3/2560 9:22:30
Size (KB)  :  2,828 KB
IMG_4151
11/3/2560 9:22:48
Size (KB)  :  3,204 KB
IMG_4152
11/3/2560 9:23:06
Size (KB)  :  2,995 KB
IMG_4153
11/3/2560 9:23:16
Size (KB)  :  3,898 KB
IMG_4154
11/3/2560 9:23:18
Size (KB)  :  3,836 KB
IMG_4155
11/3/2560 9:23:40
Size (KB)  :  4,041 KB
IMG_4156
11/3/2560 9:23:42
Size (KB)  :  4,158 KB
IMG_4157
11/3/2560 9:23:52
Size (KB)  :  3,957 KB
IMG_4158
11/3/2560 9:23:56
Size (KB)  :  3,901 KB
IMG_4159
11/3/2560 9:24:40
Size (KB)  :  3,759 KB
IMG_4160
11/3/2560 9:24:48
Size (KB)  :  3,233 KB
IMG_4162
11/3/2560 9:25:02
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_4163
11/3/2560 9:25:08
Size (KB)  :  3,220 KB
IMG_4165
11/3/2560 9:26:02
Size (KB)  :  2,804 KB
IMG_4167
11/3/2560 9:26:28
Size (KB)  :  2,829 KB
IMG_4168
11/3/2560 9:26:50
Size (KB)  :  3,524 KB
IMG_4172
11/3/2560 9:28:40
Size (KB)  :  3,880 KB
IMG_4183
11/3/2560 9:32:46
Size (KB)  :  4,106 KB
IMG_4185
11/3/2560 9:32:58
Size (KB)  :  3,777 KB
IMG_4188
11/3/2560 9:34:16
Size (KB)  :  3,095 KB
IMG_4190
11/3/2560 9:34:24
Size (KB)  :  3,216 KB
IMG_4193
11/3/2560 9:34:48
Size (KB)  :  4,057 KB
IMG_4194
11/3/2560 9:35:38
Size (KB)  :  3,554 KB
IMG_4195
11/3/2560 9:35:38
Size (KB)  :  3,471 KB
IMG_4196
11/3/2560 9:35:40
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_4197
11/3/2560 9:35:42
Size (KB)  :  3,229 KB
IMG_4198
11/3/2560 9:35:58
Size (KB)  :  3,543 KB
IMG_4199
11/3/2560 9:36:08
Size (KB)  :  3,488 KB
IMG_4200
11/3/2560 9:36:10
Size (KB)  :  3,622 KB
IMG_4203
11/3/2560 9:37:16
Size (KB)  :  3,951 KB
IMG_4206
11/3/2560 9:38:26
Size (KB)  :  2,834 KB
IMG_4207
11/3/2560 9:38:38
Size (KB)  :  2,971 KB
IMG_4209
11/3/2560 9:38:54
Size (KB)  :  3,596 KB
IMG_4210
11/3/2560 9:39:46
Size (KB)  :  5,023 KB
IMG_4212
11/3/2560 9:40:02
Size (KB)  :  4,245 KB
IMG_4214
11/3/2560 9:40:14
Size (KB)  :  3,898 KB
IMG_4216
11/3/2560 9:40:56
Size (KB)  :  4,681 KB
IMG_4217
11/3/2560 9:41:20
Size (KB)  :  4,000 KB
IMG_4218
11/3/2560 9:41:40
Size (KB)  :  3,114 KB
IMG_4220
11/3/2560 9:48:18
Size (KB)  :  2,884 KB
IMG_4222
11/3/2560 9:48:52
Size (KB)  :  2,033 KB
IMG_4224
11/3/2560 9:49:04
Size (KB)  :  2,499 KB
IMG_4225
11/3/2560 9:49:12
Size (KB)  :  2,880 KB
IMG_4226
11/3/2560 9:49:14
Size (KB)  :  2,962 KB
IMG_4227
11/3/2560 9:49:32
Size (KB)  :  1,962 KB
IMG_4228
11/3/2560 9:50:24
Size (KB)  :  2,359 KB
IMG_4229
11/3/2560 9:50:26
Size (KB)  :  2,516 KB
IMG_4230
11/3/2560 9:50:28
Size (KB)  :  2,086 KB
IMG_4232
11/3/2560 9:50:46
Size (KB)  :  2,539 KB
IMG_4233
11/3/2560 9:50:48
Size (KB)  :  2,380 KB
IMG_4235
11/3/2560 9:51:36
Size (KB)  :  2,576 KB
IMG_4242
11/3/2560 9:53:46
Size (KB)  :  2,360 KB
IMG_4244
11/3/2560 9:53:52
Size (KB)  :  2,226 KB
IMG_4245
11/3/2560 9:53:56
Size (KB)  :  2,763 KB
IMG_4246
11/3/2560 9:54:00
Size (KB)  :  2,737 KB
IMG_4247
11/3/2560 9:55:18
Size (KB)  :  2,803 KB
IMG_4248
11/3/2560 9:56:14
Size (KB)  :  3,668 KB
IMG_4249
11/3/2560 9:57:28
Size (KB)  :  5,664 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6