รับศพและพิธีบูชาขอบพระคุณแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อแบร์นาร์ด กิลแม็ง คืนวันที่ 19 เมษายน 2017

Thumbnail Image Table
_MG_2520
19/4/2560 20:34:34
Size (KB)  :  5,826 KB
_MG_2521
19/4/2560 20:35:06
Size (KB)  :  6,032 KB
_MG_2523
19/4/2560 20:37:32
Size (KB)  :  5,000 KB
_MG_2524
19/4/2560 20:38:18
Size (KB)  :  5,222 KB
_MG_2525
19/4/2560 20:38:36
Size (KB)  :  5,473 KB
_MG_2528
19/4/2560 20:40:04
Size (KB)  :  6,503 KB
_MG_2529
19/4/2560 20:40:16
Size (KB)  :  6,692 KB
_MG_2530
19/4/2560 20:40:18
Size (KB)  :  6,626 KB
_MG_2531
19/4/2560 20:41:20
Size (KB)  :  6,303 KB
_MG_2532
19/4/2560 20:41:34
Size (KB)  :  6,263 KB
_MG_2533
19/4/2560 20:42:12
Size (KB)  :  6,556 KB
_MG_2534
19/4/2560 20:43:06
Size (KB)  :  8,201 KB
_MG_2535
19/4/2560 20:43:40
Size (KB)  :  8,151 KB
_MG_2536
19/4/2560 20:43:54
Size (KB)  :  8,297 KB
_MG_2537
19/4/2560 20:44:06
Size (KB)  :  8,371 KB
_MG_2538
19/4/2560 20:45:00
Size (KB)  :  7,707 KB
_MG_2539
19/4/2560 20:46:08
Size (KB)  :  8,023 KB
_MG_2540
19/4/2560 20:49:24
Size (KB)  :  7,619 KB
_MG_2541
19/4/2560 20:54:12
Size (KB)  :  8,289 KB
_MG_2542
19/4/2560 20:54:26
Size (KB)  :  7,367 KB
_MG_2543
19/4/2560 20:59:24
Size (KB)  :  8,341 KB
_MG_2544
19/4/2560 20:59:26
Size (KB)  :  8,491 KB
_MG_2545
19/4/2560 20:59:28
Size (KB)  :  8,187 KB
_MG_2546
19/4/2560 21:00:34
Size (KB)  :  7,914 KB
_MG_2547
19/4/2560 21:00:36
Size (KB)  :  8,669 KB
_MG_2548
19/4/2560 21:00:40
Size (KB)  :  7,862 KB
_MG_2549
19/4/2560 21:00:40
Size (KB)  :  8,063 KB
_MG_2551
19/4/2560 21:02:26
Size (KB)  :  6,223 KB
_MG_2552
19/4/2560 21:02:30
Size (KB)  :  6,196 KB
_MG_2553
19/4/2560 21:08:18
Size (KB)  :  6,798 KB
_MG_2554
19/4/2560 21:08:44
Size (KB)  :  7,374 KB
_MG_2555
19/4/2560 21:18:42
Size (KB)  :  6,263 KB
_MG_2556
19/4/2560 21:18:44
Size (KB)  :  6,163 KB
_MG_2557
19/4/2560 21:18:52
Size (KB)  :  6,136 KB
_MG_2558
19/4/2560 21:18:52
Size (KB)  :  6,159 KB
_MG_2559
19/4/2560 21:18:54
Size (KB)  :  6,376 KB
_MG_2560
19/4/2560 21:18:56
Size (KB)  :  5,951 KB
_MG_2563
19/4/2560 21:21:24
Size (KB)  :  5,987 KB
_MG_2564
19/4/2560 21:21:38
Size (KB)  :  5,760 KB
_MG_2566
19/4/2560 21:21:52
Size (KB)  :  5,960 KB
_MG_2567
19/4/2560 21:21:56
Size (KB)  :  6,403 KB
_MG_2571
19/4/2560 21:27:20
Size (KB)  :  6,492 KB
_MG_2572
19/4/2560 21:27:28
Size (KB)  :  6,511 KB
_MG_2573
19/4/2560 21:30:44
Size (KB)  :  6,226 KB
_MG_2574
19/4/2560 21:30:54
Size (KB)  :  6,093 KB
_MG_2575
19/4/2560 21:33:50
Size (KB)  :  5,957 KB
_MG_2576
19/4/2560 21:33:52
Size (KB)  :  6,243 KB
_MG_2577
19/4/2560 21:35:14
Size (KB)  :  6,449 KB
_MG_2579
19/4/2560 21:35:28
Size (KB)  :  5,487 KB
_MG_2580
19/4/2560 21:35:34
Size (KB)  :  5,315 KB
_MG_2582
19/4/2560 21:37:42
Size (KB)  :  5,543 KB
_MG_2587
19/4/2560 21:38:32
Size (KB)  :  7,229 KB
_MG_2589
19/4/2560 21:38:54
Size (KB)  :  6,988 KB
_MG_2590
19/4/2560 21:41:54
Size (KB)  :  8,338 KB
_MG_2591
19/4/2560 21:41:56
Size (KB)  :  8,175 KB
_MG_2592
19/4/2560 21:42:00
Size (KB)  :  8,282 KB
_MG_2593
19/4/2560 21:42:02
Size (KB)  :  8,330 KB
_MG_2594
19/4/2560 21:42:56
Size (KB)  :  8,214 KB
_MG_2595
19/4/2560 21:43:00
Size (KB)  :  7,988 KB
_MG_2598
19/4/2560 21:43:20
Size (KB)  :  7,764 KB
_MG_2599
19/4/2560 21:44:30
Size (KB)  :  8,031 KB
_MG_2600
19/4/2560 21:44:32
Size (KB)  :  8,036 KB
_MG_2602
19/4/2560 21:52:16
Size (KB)  :  8,431 KB
_MG_2603
19/4/2560 21:52:18
Size (KB)  :  8,474 KB
Pages:     1