วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. 2017 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่พระสังฆราช-พระสงฆ์ที่มรณภาพ ณ สุสานอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
_MG_0480
2/11/2560 11:42:40
Size (KB)  :  2,291 KB
_MG_0481
2/11/2560 11:42:56
Size (KB)  :  2,112 KB
_MG_0482
2/11/2560 11:43:08
Size (KB)  :  2,213 KB
_MG_0483
2/11/2560 11:43:18
Size (KB)  :  2,279 KB
_MG_0484
2/11/2560 11:43:20
Size (KB)  :  1,996 KB
_MG_0485
2/11/2560 11:43:28
Size (KB)  :  2,024 KB
_MG_0486
2/11/2560 11:43:30
Size (KB)  :  1,770 KB
_MG_0487
2/11/2560 11:43:34
Size (KB)  :  1,815 KB
_MG_0488
2/11/2560 11:44:00
Size (KB)  :  2,211 KB
_MG_0489
2/11/2560 11:44:02
Size (KB)  :  1,956 KB
_MG_0490
2/11/2560 11:44:22
Size (KB)  :  2,232 KB
_MG_0491
2/11/2560 11:44:32
Size (KB)  :  1,855 KB
_MG_0492
2/11/2560 11:44:58
Size (KB)  :  2,102 KB
_MG_0493
2/11/2560 11:45:02
Size (KB)  :  1,955 KB
_MG_0494
2/11/2560 11:45:08
Size (KB)  :  2,067 KB
_MG_0495
2/11/2560 11:45:14
Size (KB)  :  2,155 KB
_MG_0496
2/11/2560 11:45:16
Size (KB)  :  2,057 KB
_MG_0497
2/11/2560 11:45:24
Size (KB)  :  2,269 KB
_MG_0498
2/11/2560 11:45:26
Size (KB)  :  1,915 KB
_MG_0499
2/11/2560 11:49:14
Size (KB)  :  2,289 KB
_MG_0500
2/11/2560 11:49:28
Size (KB)  :  2,317 KB
_MG_0501
2/11/2560 11:49:40
Size (KB)  :  2,370 KB
_MG_0502
2/11/2560 11:49:48
Size (KB)  :  2,178 KB
_MG_0503
2/11/2560 11:49:58
Size (KB)  :  1,808 KB
_MG_0504
2/11/2560 11:50:16
Size (KB)  :  1,848 KB
_MG_0505
2/11/2560 11:50:26
Size (KB)  :  1,992 KB
_MG_0506
2/11/2560 11:50:36
Size (KB)  :  1,819 KB
_MG_0507
2/11/2560 11:50:42
Size (KB)  :  1,876 KB
_MG_0508
2/11/2560 11:50:50
Size (KB)  :  1,803 KB
_MG_0509
2/11/2560 11:55:52
Size (KB)  :  1,977 KB
_MG_0510
2/11/2560 11:56:08
Size (KB)  :  1,689 KB
_MG_0511
2/11/2560 12:16:38
Size (KB)  :  2,230 KB
_MG_0512
2/11/2560 12:16:42
Size (KB)  :  2,015 KB
_MG_0513
2/11/2560 12:20:08
Size (KB)  :  2,020 KB
_MG_0514
2/11/2560 12:20:14
Size (KB)  :  1,831 KB
_MG_0515
2/11/2560 12:20:32
Size (KB)  :  2,438 KB
_MG_0516
2/11/2560 12:20:42
Size (KB)  :  2,501 KB
_MG_0517
2/11/2560 12:29:32
Size (KB)  :  1,867 KB
_MG_0518
2/11/2560 12:29:52
Size (KB)  :  1,788 KB
_MG_0519
2/11/2560 12:29:58
Size (KB)  :  1,864 KB
_MG_0520
2/11/2560 12:30:02
Size (KB)  :  1,501 KB
_MG_0521
2/11/2560 12:30:12
Size (KB)  :  1,645 KB
_MG_0522
2/11/2560 12:30:20
Size (KB)  :  1,971 KB
_MG_0523
2/11/2560 12:30:30
Size (KB)  :  1,965 KB
_MG_0524
2/11/2560 12:30:38
Size (KB)  :  1,721 KB
_MG_0525
2/11/2560 12:30:56
Size (KB)  :  1,423 KB
_MG_0526
2/11/2560 12:33:54
Size (KB)  :  1,514 KB
_MG_0527
2/11/2560 12:33:58
Size (KB)  :  1,512 KB
_MG_0528
2/11/2560 12:34:04
Size (KB)  :  2,262 KB
_MG_0529
2/11/2560 12:34:14
Size (KB)  :  1,488 KB
_MG_0530
2/11/2560 12:34:20
Size (KB)  :  1,305 KB
_MG_0531
2/11/2560 12:34:26
Size (KB)  :  1,207 KB
_MG_0532
2/11/2560 12:34:30
Size (KB)  :  1,887 KB
_MG_0533
2/11/2560 12:34:38
Size (KB)  :  1,673 KB
_MG_0534
2/11/2560 12:35:12
Size (KB)  :  1,425 KB
Pages:     1