มิสซาปลงศพ คุณพ่อฟรังซิส อัสซีซี บุญพฤกษ์ ทองอินทร์ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 ณ อาสวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_1597
18/12/2560 9:01:18
Size (KB)  :  3,092 KB
IMG_1598
18/12/2560 9:01:24
Size (KB)  :  3,237 KB
IMG_1600
18/12/2560 9:01:56
Size (KB)  :  2,151 KB
IMG_1603
18/12/2560 9:02:10
Size (KB)  :  2,045 KB
IMG_1607
18/12/2560 9:05:30
Size (KB)  :  2,723 KB
IMG_1608
18/12/2560 9:55:16
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_1609
18/12/2560 9:55:22
Size (KB)  :  3,846 KB
IMG_1610
18/12/2560 9:55:30
Size (KB)  :  3,788 KB
IMG_1611
18/12/2560 9:55:34
Size (KB)  :  3,631 KB
IMG_1612
18/12/2560 9:55:38
Size (KB)  :  3,882 KB
IMG_1613
18/12/2560 9:56:22
Size (KB)  :  3,525 KB
IMG_1614
18/12/2560 9:57:24
Size (KB)  :  2,875 KB
IMG_1615
18/12/2560 9:57:26
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_1616
18/12/2560 9:58:02
Size (KB)  :  3,569 KB
IMG_1617
18/12/2560 9:58:14
Size (KB)  :  3,707 KB
IMG_1618
18/12/2560 9:58:16
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_1619
18/12/2560 9:58:18
Size (KB)  :  3,802 KB
IMG_1620
18/12/2560 9:58:20
Size (KB)  :  3,912 KB
IMG_1621
18/12/2560 9:58:28
Size (KB)  :  3,763 KB
IMG_1622
18/12/2560 9:58:34
Size (KB)  :  3,881 KB
IMG_1623
18/12/2560 9:58:44
Size (KB)  :  3,759 KB
IMG_1624
18/12/2560 9:58:48
Size (KB)  :  3,684 KB
IMG_1625
18/12/2560 9:58:56
Size (KB)  :  3,803 KB
IMG_1626
18/12/2560 9:59:04
Size (KB)  :  3,911 KB
IMG_1627
18/12/2560 9:59:12
Size (KB)  :  3,718 KB
IMG_1628
18/12/2560 9:59:24
Size (KB)  :  3,765 KB
IMG_1629
18/12/2560 9:59:38
Size (KB)  :  3,701 KB
IMG_1631
18/12/2560 10:00:04
Size (KB)  :  3,988 KB
IMG_1632
18/12/2560 10:00:06
Size (KB)  :  3,658 KB
IMG_1633
18/12/2560 10:00:26
Size (KB)  :  3,420 KB
IMG_1634
18/12/2560 10:00:30
Size (KB)  :  3,567 KB
IMG_1635
18/12/2560 10:00:40
Size (KB)  :  3,717 KB
IMG_1636
18/12/2560 10:00:52
Size (KB)  :  3,670 KB
IMG_1637
18/12/2560 10:01:00
Size (KB)  :  3,874 KB
IMG_1638
18/12/2560 10:01:08
Size (KB)  :  3,898 KB
IMG_1639
18/12/2560 10:01:14
Size (KB)  :  3,720 KB
IMG_1640
18/12/2560 10:02:12
Size (KB)  :  2,590 KB
IMG_1641
18/12/2560 10:02:12
Size (KB)  :  2,631 KB
IMG_1642
18/12/2560 10:02:48
Size (KB)  :  3,582 KB
IMG_1643
18/12/2560 10:02:50
Size (KB)  :  3,328 KB
IMG_1644
18/12/2560 10:03:04
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_1645
18/12/2560 10:03:06
Size (KB)  :  2,755 KB
IMG_1646
18/12/2560 10:03:32
Size (KB)  :  2,566 KB
IMG_1647
18/12/2560 10:05:52
Size (KB)  :  2,566 KB
IMG_1648
18/12/2560 10:06:24
Size (KB)  :  2,601 KB
IMG_1649
18/12/2560 10:06:40
Size (KB)  :  2,500 KB
IMG_1650
18/12/2560 10:06:52
Size (KB)  :  2,516 KB
IMG_1651
18/12/2560 10:06:52
Size (KB)  :  2,571 KB
IMG_1652
18/12/2560 10:06:56
Size (KB)  :  2,523 KB
IMG_1653
18/12/2560 10:06:58
Size (KB)  :  2,313 KB
IMG_1654
18/12/2560 10:08:18
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_1655
18/12/2560 10:08:20
Size (KB)  :  2,799 KB
IMG_1656
18/12/2560 10:08:36
Size (KB)  :  2,402 KB
IMG_1657
18/12/2560 10:08:42
Size (KB)  :  2,527 KB
IMG_1658
18/12/2560 10:08:44
Size (KB)  :  2,447 KB
IMG_1659
18/12/2560 10:08:48
Size (KB)  :  2,270 KB
IMG_1660
18/12/2560 10:08:52
Size (KB)  :  2,175 KB
IMG_1661
18/12/2560 10:08:54
Size (KB)  :  2,277 KB
IMG_1662
18/12/2560 10:08:56
Size (KB)  :  2,173 KB
IMG_1663
18/12/2560 10:09:20
Size (KB)  :  2,345 KB
IMG_1664
18/12/2560 10:09:44
Size (KB)  :  2,853 KB
IMG_1665
18/12/2560 10:09:48
Size (KB)  :  2,869 KB
IMG_1666
18/12/2560 10:10:04
Size (KB)  :  2,358 KB
IMG_1667
18/12/2560 10:10:12
Size (KB)  :  2,550 KB
IMG_1668
18/12/2560 10:10:18
Size (KB)  :  2,408 KB
IMG_1669
18/12/2560 10:10:58
Size (KB)  :  3,583 KB
IMG_1670
18/12/2560 10:11:08
Size (KB)  :  3,143 KB
IMG_1671
18/12/2560 10:11:30
Size (KB)  :  2,522 KB
IMG_1672
18/12/2560 10:12:12
Size (KB)  :  3,197 KB
IMG_1673
18/12/2560 10:16:32
Size (KB)  :  3,359 KB
IMG_1674
18/12/2560 10:16:34
Size (KB)  :  2,538 KB
IMG_1675
18/12/2560 10:16:38
Size (KB)  :  2,866 KB
IMG_1676
18/12/2560 10:16:46
Size (KB)  :  2,627 KB
IMG_1677
18/12/2560 10:16:54
Size (KB)  :  2,521 KB
IMG_1678
18/12/2560 10:18:06
Size (KB)  :  3,937 KB
IMG_1679
18/12/2560 10:18:08
Size (KB)  :  3,897 KB
IMG_1680
18/12/2560 10:18:40
Size (KB)  :  3,752 KB
IMG_1681
18/12/2560 10:18:50
Size (KB)  :  3,364 KB
IMG_1682
18/12/2560 10:19:08
Size (KB)  :  2,723 KB
IMG_1683
18/12/2560 10:19:10
Size (KB)  :  2,447 KB
IMG_1684
18/12/2560 10:19:12
Size (KB)  :  2,393 KB
IMG_1685
18/12/2560 10:19:12
Size (KB)  :  2,413 KB
IMG_1686
18/12/2560 10:19:14
Size (KB)  :  2,446 KB
IMG_1687
18/12/2560 10:19:18
Size (KB)  :  2,512 KB
IMG_1688
18/12/2560 10:19:22
Size (KB)  :  2,234 KB
IMG_1689
18/12/2560 10:19:24
Size (KB)  :  2,609 KB
IMG_1690
18/12/2560 10:19:26
Size (KB)  :  2,173 KB
IMG_1691
18/12/2560 10:19:28
Size (KB)  :  2,257 KB
IMG_1692
18/12/2560 10:19:30
Size (KB)  :  2,369 KB
IMG_1693
18/12/2560 10:19:32
Size (KB)  :  2,300 KB
IMG_1694
18/12/2560 10:19:34
Size (KB)  :  2,269 KB
IMG_1695
18/12/2560 10:19:36
Size (KB)  :  2,176 KB
IMG_1696
18/12/2560 10:19:38
Size (KB)  :  2,072 KB
IMG_1697
18/12/2560 10:19:40
Size (KB)  :  2,178 KB
IMG_1698
18/12/2560 10:19:46
Size (KB)  :  2,524 KB
IMG_1699
18/12/2560 10:19:48
Size (KB)  :  2,357 KB
IMG_1700
18/12/2560 10:19:52
Size (KB)  :  2,419 KB
IMG_1701
18/12/2560 10:19:58
Size (KB)  :  2,586 KB
IMG_1702
18/12/2560 10:20:04
Size (KB)  :  2,040 KB
IMG_1703
18/12/2560 10:20:12
Size (KB)  :  2,560 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9