ที่อยู่ 54 ถ.สหพัฒนา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
เจ้าอาวาส คุณพ่อวีรเดช ศิลาโคตร

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.
วันธรรมดา เวลา 06.00 น.