ที่อยู่ บ้านหนองทามน้อย ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เจ้าอาวาส คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 05.45 น.
วันเสาร์ เวลา 19.30 น.(มิสซาวันอาทิตย์)