ที่อยู่ บ้านเซซ่ง หมู่ 4 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เจ้าอาวาส คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.
วันพฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ เวลา 06.00 น.