ที่อยู่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
เจ้าอาวาส คุณพ่อเสกสรร สมศรี

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา - น.