ที่อยู่ บ้านท่าขอนไม้ยูง ต.บุ่งหวาย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าอาวาส คุณพ่อวินัย ระติเดช
    ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
    วันอาทิตย์ เวลา - น.