ที่อยู่ 46 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าอาวาส คุณพ่อวินัย ระติเดช

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันธรรมดา เวลา 06.00 น.
วันเสาร์ เวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.