ที่อยู่ 28-30 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าอาวาส คุณพ่อประยูร สมศรี

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น.