ที่อยู่ บ้านซ่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
เจ้าอาวาส คุณพ่อไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 06.00 น.
วันเสาร์ เวลา 16.00 น.(มิสซาวันอาทิตย์)