ที่อยู่ บ้านสีถาน ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เจ้าอาวาส คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา 06.30 น.
วันธรรมดา เวลา 6.00 น.
วันเสาร์ เวลา 19.30 น.