ที่อยู่ 1407/3 ถ.รอบเมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เจ้าอาวาส คุณพ่อสมยศ แสวงนาม

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 16.00 น.