ที่อยู่ 253 ถ.ริมคลองสมถวิลราษฎร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าอาวาส คุณพ่อเสกสรร สมศรี

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.
วันธรรมดา เวลา 06.00 น.