ที่อยู่ บ้านสะพาน ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
เจ้าอาวาส คุณพ่อสำราญ พันธ์วิไล

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา 09.00 น.