ที่อยู่ บ้านสร้างเหล่า หมู่ 3 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
เจ้าอาวาส คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันเสาร์ เวลา 07.00 น.