ที่อยู่ 71 หมู่ 6 ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เจ้าอาวาส คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.
วันธรรมดา เวลา 06.30 น.