ที่อยู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
เจ้าอาวาส คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา - น.