ที่อยู่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ 34110
เจ้าอาวาส คุณพ่อประจำอาสนวิหาร

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 16.00 น.