ที่อยู่ 762 ถ.พยัคฆ์-ดอนหลี ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
เจ้าอาวาส คุณพ่อประยูร สมศรี

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.
วันธรรมดา เวลา 06.30 น.


***วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนพระกุมารศึกษา อ.พยัคฆภูมิพิสัย