ที่อยู่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เจ้าอาวาส คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.