วัดพระคริสตราชา บ้านพลาญชัย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีที่อยู่ บ้านพลาญชัย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
เจ้าอาวาส คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา - น.