ที่อยู่ บ้านปากเซน้อย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เจ้าอาวาส คุณพ่อประจำอาสนวิหาร

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา - น.


ปัจจุบัน ได้ก่อสร้างปรับปรุงเป็นวัดหลังใหม่แล้ว เสกเมือวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2017