ที่อยู่ บ้านปากกะหลาง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
เจ้าอาวาส คุณพ่อสัมฤทธิ์ แสงวงศ์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา - น.