ที่อยู่ บ้านโนนสว่าง ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
เจ้าอาวาส คุณพ่อสำราญ พันธ์วิไล

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา 06.30 น.
วันธรรมดา เวลา 05.45 น.
วันเสาร์ เวลา 19.30 น.