ที่อยู่ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแสบง อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260
เจ้าอาวาส คุณพ่ออรรณพ ใจทาน

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันเสาร์ เวลา 07.30 น.