ที่อยู่ บ้านโนนเพ็ก หมู่ 8 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 34130
เจ้าอาวาส คุณพ่อประภาส ทองอินทร์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.